Minister van gelijkheid wil vrouwengeweld harder bestraffen

Pascal Lenstra, redacteur Zweden

In de afgelopen drie weken zijn er vijf vrouwen vermoord in Zweden. In alle gevallen heeft de man de vrouw vermoord. De minister van gendergelijkheid, Märta Stenevi, laat in een reactie weten dit soort daden harder aan te pakken. “Dit geweld vindt de hele tijd plaats, elke dag, achter gesloten deuren en het verdient dezelfde ernst en dezelfde middelen als tegen bendecriminaliteit”, zegt ze tegen The Morning Show.

Ook de Zweedse premier gaf een reactie op de gruwelijke daden: “Mannen die vrouwen blootstellen aan deze afschuwelijke misdaden moeten worden gestraft, maar mannelijk geweld tegen vrouwen mag niet worden teruggebracht tot individuele gevallen. Het is een maatschappelijk probleem dat bestreden moet worden met de gecombineerde kracht van de hele samenleving”, zei minister-president Löfven via Facebook.

Foto door: United Nations Photo

Zweden wordt vaak gezien als een ver geëmancipeerd land. Toch is het geweld van mannen tegen vrouwen, ook wel femicide genoemd, erg hoog. In 2020 zijn er ongeveer 9000 meldingen gekomen van fysiek geweld tegen vrouwen bij de politie. In werkelijkheid is dat getal een stuk hoger omdat niet elke vrouw dit meldt bij de politie.

Om geweld tegen vrouwen te stoppen noemt premier Löfven dat mannen moeten veranderen. Hij stelt dat mannen met elkaar in gesprek moeten gaan over wat ‘mannelijkheid’ betekent. “Accepteer nooit iemand die geweld of bedreigingen gebruikt om macht te krijgen over de mensen om hen heen. Kijk nooit weg. Neem het nooit kwalijk. Luid de noodklok,” schreef de minister-president.

Bron: Sweden’s party leaders to discuss measures against male violence after five women killed – The Local