‘’De mens heeft het recht niet om zijn eigen leven te beëindigen’’

 

                           

‘’Een oprecht christen pleegt geen euthanasie’’, zegt Hans Molenaar. Van de politiek tot een mars tegen abortus, onze samenleving stroomt over met meningen over euthanasie en abortus. Hans Molenaar is christen, godsdienstleraar en voorganger van een aantal protestants christelijke gemeenten in Brabant. Als pro-life voorstander heeft hij een duidelijke mening over dit onderwerp.

 

Hoe heeft het geloof invloed op uw leven?

‘’Mijn dagelijks leven heeft alles te maken met geloof. Alles wat ik doe, zeg en denk heeft met geloof te maken. Dat geloof is niet alleen voor de zondag of voor wanneer het uit komt, maar geloof bepaalt mijn ethisch denken. Alle keuzes die ik maak hebben te maken met geloof.’’

Foto: Hans Molenaar

Euthanasie

Wat vindt u van euthanasie, hoe kijkt u daar tegenaan?

‘’Heel zwart-wit gezegd, ben ik daar op tegen.’’

Waarom bent u daar op tegen?

‘’De grootste reden is dat volgens mijn set van normen en waarden, die uit de bijbel komen en alles te maken hebben met het christelijk geloof, de mens niet het recht heeft om zijn eigen leven te beëindigen.’’

Waarom heeft de mens dat recht niet?

‘’Omdat God beschikt over leven en dood. Ik heb het leven ontvangen van mijn God en die zal het, heel zwart-wit gezegd, ook op zijn tijd weer terug nemen.’’

Wat als iemand echt ongelukkig is en graag dood wil, hoe kijkt u daar tegen aan?

‘’Ik zal eerst willen weten wat die persoon niet gelukkig maakt, is het een geestelijke ziekte of is het lichamelijk? Als het om een geestelijke ziekte gaat, geloof ik met grote overtuiging dat die persoon hulp geboden moet worden. Dat moet gebeuren vanuit de psychiatrie en gebaseerd op het christelijk geloof.’’

Hoe bedoelt u gebaseerd op het christelijk geloof?

‘’Ik bedoel dat we de normen en waarden die we aanbieden, waarin we vertrouwen en waarin we leven in deze hedendaagse wereld, bij God en bij christenen vandaan halen.’’

Zou het anders zijn als een persoon die euthanasie wil laten plegen christen zou worden?

‘’Ik denk dat als zo’n persoon christen zou worden, oprecht christen, diegene geen euthanasie zal laten plegen.’’

Hoe kijkt u naar dokters die euthanasie plegen?

‘’Ik kan dat wel begrijpen vanuit het ‘mens zijn’. Mensen die euthanasie willen, lijden en dat vind ik vreselijk. Toch zou ik niet de hand van de dokter willen zijn, want je neemt het leven weg van een persoon.’’

Kan je dat ook anders zien, als iemand zo graag dood wil, doe je diegene dan niet juist een gunst?

‘’Toch ben je verantwoordelijk voor de daad, ook al is alles wettelijk ondertekend. Jij bent niet zomaar een middel om dat toe te dienen. Ik denk dat de artsen die dit doen, dat echt doen vanuit hun ethische normen en waarden. Mijn set van normen en waarden zegt dat dat te ver gaat, ik ben niet degene die dat mag doen. Vanuit een niet christelijk standpunt of perspectief kan ik het begrijpen, maar zodra God erbij wordt betrokken denk ik: oké nu hebben we echt een probleem.’’

Denkt u dat een christelijke dokter in staat is om euthanasie te plegen?

“Jezus zegt in de Bijbel dat je je naasten lief moet hebben als jezelf. Dat is een tekst die deze dokters gebruiken om te verdedigen wat ze doen, want ze helpen hun naaste uit zijn tijdelijk lijden. Toch geloof ik dat die tekst niet staat voor de mens uit zijn tijdelijk lijden helpen, maar om de mens richting toekomst en richting eeuwige vrede te helpen. Ik geloof daarom niet dat een christelijke arts euthanasie kan plegen bij iemand.”

Abortus

Stel dat iemand wordt verkracht en raakt zwanger, kan er dan een uitzondering worden gemaakt?

“Nee, het zou makkelijk zijn als we uitzonderingen kunnen maken want dan hebben we een uitvlucht. Je moet een vrouw die dat overkomt wel juiste oplossingen geven en kunnen onderbouwen waarom je nee zegt.”

Stel dat de vrouw in levensgevaar is bij de bevalling, is abortus dan wel verantwoord?

‘’Als een vrouw in gevaar komt tijdens zwangerschap dan gaat de vrouw voor de baby. Het verschil is dat het in dit geval gaat tussen het leven van een gezonde vrouw of het leven van een kind dat in die vrouw groeit, dat is wel het kenmerkende verschil.’’

Wat is dan het verschil precies?

‘’Heel kort door de bocht gezien kan de vrouw nog kinderen baren en krijgen. In de christelijke medische wereld gaat de vrouw voor het kind. Want het kind kan niet zonder de moeder.’’