MVO-manager FC Dordrecht: ‘Afgelopen vijf jaar heb ik veertig mensen aan een baan geholpen’

Betaalde voetbalclubs krijgen een steeds grotere rol in de maatschappij, aldus de KNVB. En daarom zijn er steeds meer maatschappelijke projecten die met voetbalclubs samenwerken. Zo begeleidt Jordy Valkestijn alle maatschappelijke projecten bij FC Dordrecht. Hij vertelt hoe belangrijk deze projecten zijn voor jong en oud.

Jordy Valkestijn ©Albeda

Dat Jordy zijn werk met veel passie doet, is te zien aan het enthousiasme dat hij uitstraalt terwijl hij erover vertelt. “Ik ben sinds twee jaar MVO-manager bij FC Dordrecht, dat staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. FC Dordrecht heeft een aantal maatschappelijke projecten en ze vinden het belangrijk dat ze een steeds grotere rol krijgen binnen de maatschappij. Dat ben je tegenwoordig als betaald voetbalclub ook wel een beetje verplicht.” Er wordt één keer in de twee weken gevoetbald in het stadion van FC Dordrecht en daarnaast is het stadion beschikbaar voor de maatschappelijke projecten.

Maatschappelijke projecten

“Ik ben verantwoordelijk voor meerdere projecten. Er lopen een aantal stagiaires bij mij stage, die samen met mij de projecten organiseren. En ik moet het vooral aansturen en zorgen voor de subsidies om de projecten draaiend te kunnen houden.” Jordy heeft verschillende projecten met elk een ander doel. “We hebben een aantal projecten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, we hebben een project voor Dordtse senioren en we werken samen met reclassering Nederland, bureauhalt en de gevangenis. Eigenlijk bereiken we met onze projecten de laatste jaren steeds meer verschillende doelgroepen. Ook bijvoorbeeld amputatievoetbal, sinds kort zijn we daar druk mee bezig om dat ook van de grond te krijgen.”

“We overleggen heel veel met andere clubs voor nieuwe projecten, we hebben heel goed contact met excelsior, NAC en RKC Waalwijk. Dat zijn ook clubs die net zo groot zijn als wij. Er zijn ook veel projecten die gewoon betaald voetbalclubs zoeken, zoals het project rugdekking.” Het project rugdekking is voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit project geeft de jongeren weer een toekomstperspectief.

“Dus heel vaak worden wij gevraagd of een project mogelijk is, en soms doen we het uit ons zelf, zoals Old Stars Walking Football.” Dat is voetbal voor 55-plussers en daarbij wordt, zoals de naam het al zegt, niet gerend.

Doelen

Jordy vindt het erg belangrijk om voor elke project duidelijke doelstellingen te hebben. “We hebben bijvoorbeeld een project ‘alleen jij bepaalt’, dat doen we samen met de Hans Petri school, dat is een school voor praktijkonderwijs. Daar zijn veel jongeren waarvan de kans toch wel aanwezig is dat zij later op het verkeerde pad terecht komen, omdat zij geen vrijetijdsbesteding hebben. Zij krijgen dan twee keer per week bij ons voetbaltraining en ze spelen regelmatig wedstrijden. Eigenlijk is de doelstelling van het project dat zij een structurele vrijetijdsbesteding krijgen en dat zij uiteindelijk na 1 of 2 jaar projecten gedraaid te hebben, integreren in een reguliere voetbalclub.” Jordy heeft nu goede afspraken gemaakt met FC Dordrecht amateurs. En vertelt trots dat het afgelopen jaar 9 spelers zijn doorgestroomd naar de amateurs afdeling. En dat is wat hij uiteindelijk wil bereiken met zijn projecten.

Resultaten

“Wij krijgen best veel geld om bepaalde projecten draaiend te houden, maar het ministerie zegt ook: ‘leuk dat wij 20 duizend euro betalen voor een project maar wat zijn de resultaten?’. En wij moeten ook simpelweg resultaten behalen om het project te kunnen continueren.” Jordy heeft de afgelopen 5 jaar meer dan 40 mensen aan een baan geholpen. De gemeente wilt wel meebetalen maar dan willen ze wel resultaten zien. En zo blijft er bij projecten weleens wat geld onderaan de streep over, maar sommige projecten kosten ook geld. “We zijn bijvoorbeeld vorig jaar met de spelersbus langs vijf verpleeghuizen gegaan, en zijn toen met 50 bejaarden naar een wedstrijd gegaan van FC Dordrecht tegen jong Utrecht. En dat kost ons geld, maar uiteindelijk heb je wel een hele leuke avond georganiseerd voor 50 ouderen. Dat vinden we ook heel belangrijk.”

“Ik vind het leuk om met mensen te werken, ik ben altijd werkzaam geweest in het basisonderwijs, daar stond ik altijd voor groep 8. Toen ik 4 jaar geleden voor playing for succes ging werken – een van de projecten die ook bij FC Dordrecht draait – dacht ik hoe leuk is het om samen met kinderen te werken in een voetbalstadion. En later vroeg FC Dordrecht aan mij of ik verder alle andere projecten ook wilde draaien. Zij zagen blijkbaar ook dat ik het met passie en veel energie deed. En ik heb ook wel geleerd dat voor heel veel mensen een voetbalstadion een heel bijzonder plek blijft en een plek waar ze niet heel vaak komen.”