Welzijn en Geluk

Redactioneel

Als redactie houden wij ons de komende weken bezig met het thema Welzijn en Geluk.

Met behulp van interviews willen wij jou een kijkje geven in het leven van mensen die zich dagelijks bezighouden met het lichamelijk en geestelijk welzijn van zichzelf of van anderen. Ook onderzoeken wij de dunne lijn tussen geluk en ongeluk.

Wij behandelen bepalende vraagstukken zoals:

Wat gebeurt er met je als de dood dichtbij komt?
Hoe blijf je gelukkig als je dagelijks moeilijke dingen meemaakt?
Hoe is het om mensen bij te staan in zowel hun geluks- als ongeluksmomenten?

 

Onze redactie

Lars van den Akker

Mijn naam is Lars van den Akker, ik ben 20 jaar oud. De komende periode ga ik me bezighouden met welzijn en geluk. Ik ga me specifiek richten op mensen die in aanraking komen of zijn gekomen met de dood. Hoe is het om dagelijks geconfronteerd te worden met de dood en leef je anders wanneer je ooit op het randje hebt gestaan?

 

 

Gizem Caglayan

Ik ben Gizem Caglayan en ik ben twintig jaar. Zeven miljard mensen op deze aarde, zeven miljard verschillende levens waarbij een ding centraal staat: hun welzijn en geluk. Opgroeien doen we allemaal, maar lang niet iedereen heeft het even makkelijk. Hoe zorg je ervoor dat je je eigen welzijn en geluk kunt nastreven wanneer dit niet altijd mogelijk kan zijn? De komende weken focus ik op hetgeen wat soms moeilijk verkrijgbaar is. Hulp kan aangeboden worden in alle vormen en maten, en deze hulp kan zorgen voor verandering.

 

Emma Kerssemeeckers

Ik ben Emma Kerssemeeckers en ik ben achttien jaar. Welzijn en geluk is voor mij dat je ondanks negatieve dingen die op je pad komen, toch gelukkig kunt zijn en je prettig kunt voelen. Ik houd me de komende paar weken dan ook bezig met het interviewen van mensen die in moeilijke tijden toch het geluk opzoeken en anderen hierbij helpen. Ik hoop dat ik met mijn producties jou kan inspireren om hetzelfde te doen.
 

Rens Reukers

Mijn naam is Rens Reukers, 20 jaar, komende weken ben ik bezig met het thema welzijn en geluk. In deze periode ga ik op zoek naar mensen die andere personen helpen in een zoektocht naar welzijn en geluk. Denk hierbij aan coaches en hulpverleners.

 

 

 

Jip Ernst

Ik ben Jip Ernst, 20 jaar en ik kom uit Breda. Ik focus op het welzijn van jongeren, en dan met name de psychische gesteldheid. Hoe gaan zij ermee om als ze zich niet goed voelen? Hoe ervaren zij de coronapandemie? Het hoeft natuurlijk niet alleen te gaan over de vervelende aspecten van het welzijn, maar ook over het geluk dat de jongeren beleven.

 

 

Evi Tijs

Ik ben Evi Tijs, 19 jaar, en ik vind welzijn en geluk twee basiswaarden. Deze begrippen zijn zeer omvangrijk: van mentale problemen tot het ervaren van geluk bij bepaalde gebeurtenissen. Tijdens de interviews ga ik me richten op het welzijn en geluk van zorgprofessionals, zoals verloskundigen of begeleiders.

 

 

 

Ken Moss

Ik ben Ken Moss en ik ben 23 jaar. Welzijn en geluk betekent voor mij dat je zonder acute zorgen door het leven kan gaan. Een fijne woonplek, een vast inkomen en warme mensen om je heen. Die driehoek is bepalend voor het leiden van een gelukkig leven. Deze periode zal ik me dan ook focussen op mensen die de basisbehoeften voor het kunnen leven van een zorgeloos leven missen, en de mensen om hen heen. Met mijn producties hoop ik uiteindelijk te kunnen laten zien dat het soms ook, helaas, anders is dan enkel huisje-boompje-beestje.