‘Sociale ongelijkheden hef je op door te praten’

Voor Andrew Harijgens, nummer dertien op de kandidatenlijst van GroenLinks, is sociale ongelijkheid een basisreden geweest om te politiek in te gaan. Hij heeft in Bergen op Zoom al een aantal ongelijkheden kunnen oplossen. Met GroenLinks wil hij Nederland nog gelijker maken.

Andrew Harijgens, nummer 13 op kandidatenlijst GroenLinks

 

Uit het meest recente rapport over registraties van incidenten, blijkt dat discriminatie nog altijd toeneemt. In 2019 registreerde de politie 17 procent meer discriminatie-incidenten ten opzichte van het jaar daarvoor. “Discriminatie is in strijd met het eerste artikel van onze Grondwet,” zegt Andrew Harijgens. “Of het nou plaatsvindt op de woningmarkt, in de zorg, op school of op de werkvloer maakt niet uit, het zorgt altijd voor sociale ongelijkheid.”

 

Toen Harijgens vier maanden oud was verhuisde hij van Liberia, een land in West-Afrika, naar Nederland. Hij ging bij zijn opa en oma wonen in Bergen op Zoom. “Omdat er toen nog weinig kleur te zien was in Bergen op Zoom, was ik een attractie om te bekijken! Iedereen vond een donker jongetje in de kinderwagen opvallend.” Ondanks dat hij opviel, heeft hij weinig ervaringen met discriminatie. “Maar als ik discriminatie bij iemand anders waarneem, dan krijg ik een gevoel van onrechtvaardigheid. Waarom oordeel je over iemand vanwege zijn afkomst of kleur?”

 

De strijd tegen sociale onrechtvaardigheid is een van de grootste redenen waarom Harijgens de politiek is ingegaan. Volgens de kandidaat-Kamerlid is het aan de politiek om iets te doen aan de sociale onrechtvaardigheid.

 

U bent dertien jaar raadslid van GroenLinks in Bergen op Zoom geweest. Ook bent u twee jaar wethouder geweest. Wat heeft u in deze vijftien jaar politiek kunnen veranderen aan sociale onrechtvaardigheid?

“De LHBTI-gemeenschap in Bergen op Zoom ervaarde discriminatie en uitsluiting. In 2018 verscheen de Nashville verklaring in Nederland. In de verklaring staat onder andere dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Toen dit, door critici benoemden, ‘homohaatmanifest’ door een aantal belangrijke Christenen werd onderschreven, ontstond er veel onrust in de LHBTI-gemeenschap. Er werd druk op mij uitgeoefend om de regenboog vlag te hijsen. Ik heb geen regenboogvlag gehesen, maar ben met LHBTI’s, katholieken, protestanten en moslims in gesprek gegaan. Dat heeft goed gewerkt.

Op scholen ervaarden de LHBTI’s ook discriminatie. Daar heb ik gezorgd voor gastlessen, zodat de leerlingen wel met elkaar moesten gaan praten. Doordat de leerlingen met elkaar gingen praten, kregen ze uiteindelijk meer begrip voor elkaar.”

 

“Ik heb geen regenboogvlag gehesen, maar ik ben met LHBTI’s en geloofsgemeenschappen in gesprek gegaan.”

 

 Fundamentele discriminatie

De Eerste Kamer gaat een onderzoek starten naar fundamentele discriminatie in Nederland. Dit parlementair onderzoek dat volgens Harijgens ‘zeldzaam’ is, kwam tot stand door een motie van GroenLinks en VVD en haalde een grote Kamermeerderheid stemmen. “We gaan hopelijk de verschillen zien tussen discriminatie in praktijk en in de wet.”

 

 Zwarte Piet

Het aantal voorstanders van de oorspronkelijke ‘Zwarte Piet’, is dit jaar fors gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. 55 procent van de 29.000 leden van het Opiniepanel vindt dat het uiterlijk van ‘Zwarte Piet’ niet moet worden aangepast. Vorig jaar was dat 71 procent van de leden. Het draagvlak van de traditionele ‘Zwarte Piet’ wordt dus minder. Hier is Harijgens positief over. “Zelf heb ik vroeger de feestdag nooit in verband gebracht met slavernij. Ik ben wel soms ‘Zwarte Piet’ genoemd, maar dan moest ik er om lachen. Maar als je hoort hoe veel mensen van kleur deze feestdag ervaren, dan is het de hoogste tijd om daar verandering in te brengen.” Harijgens vindt de traditionele piet niet meer bij deze tijd passen. “Het afschaffen van de traditionele ‘Zwarte Piet’ is een ontwikkeling die wij, als GroenLinks, steunen.”

 

Toekomstige veranderingen

“Het eerste wat we in de volgende regeerperiode willen veranderen als het gaat om sociale ongelijkheid, is de benoeming van een anti-discriminatie coördinator,” meldt Harijgens. Deze onafhankelijke coördinator gaat, volgens het verkiezingsprogramma van GroenLinks, komende jaren een nationale aanpak volgen die discriminatie moet gaan bestrijden. Hij of zij zal deze aanpak kritisch moeten volgen op sectoren als; de arbeidsmarkt, het onderwijs, de volkshuisvesting en sport. Vervolgens zal de coördinator zijn bevindingen rapporteren aan het kabinet. “Zo kan het kabinet nieuwe initiatieven starten gebaseerd op de bevindingen van de coördinator.”