Stadsportret Utrecht

STADSPORTRET UTRECHT

 Binnenstad Noordwest Overvecht Zeeheldenbuurt

Groep 03
Anouk Huijgen
Aron Scholtens
Aukje Mak
Bauke Haanstra
Emma van Kampen
Kahdra Kleij
Levi van Dartel
Luka Balendonck
Nudrat Tahir

Demografie in Utrecht
– Aukje Mak, Aron Scholtens, Nudrat Tahir
Economie in Utrecht
– Emma van Kampen & Kahdra Kleij
Cultuur in Utrecht
– Bauke Haanstra & Anouk Huijgen
Politiek in Utrecht
– Luka Balendonck & Levi van Dartel

Wijkportret Binnenstad
– Bauke Haanstra & Anouk Huijgen
Wijkportret Noordwest
– Aukje Mak, Aron Scholtens, Nudrat Tahir
Wijkportret overvecht
– Luka Balendonck & Levi van Dartel
Wijkportret Zeeheldenbuurt
– Emma van Kampen & Kahdra Kleij

 

 

In het geografische hart van Nederland ligt de stad van de domtoren, Nijntje en broodje Mario: Utrecht. Iedereen kent de tekst ‘’als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar benee’’, maar wat zie je eigenlijk als je even naar benee kijkt? In dit stadsportret schetsen wij het Utrecht dat je in 2021 ziet.

 

  • Demografie in Utrecht

Leeftijdsopbouw

De stad Utrecht heeft een grote aantrekkingskracht op studenten en starters. Velen van hen blijven ook nog in de stad wonen als ze een gezin stichten. Daardoor wonen er relatief veel twintigers en dertigers in Utrecht. Er is ook een groot aandeel 0 t/m 3-jarigen in Utrecht, namelijk 5%. Dit aandeel is hoger dan het Nederlandse gemiddelde, 4%. Het aandeel 0 t/m 3-jarigen neemt sinds 2013 wel af.

In Utrecht wonen in vergelijking met de andere grote steden en Nederland weinig 65-plussers. De verwachting is echter dat de bevolking van Utrecht groeit van 357.719 inwoners op 1 januari 2020 tot meer dan 450.000 inwoners in 2040, deze groei is het sterkst bij 65-plussers.

Bevolkingsgroepen

De term “Nederlander met migratie achtergrond” is een term die sinds 2016 wordt gebruikt als vervanging voor de term “allochtoon”.

Utrecht heeft een erg diverse bevolking. In de provincie wonen mensen van 172 nationaliteiten. Ruim een op de drie Utrechters heeft een migratieachtergrond: 12% heeft een westerse en 24% een niet-westerse migratieachtergrond. Van de bijna 130.000 Utrechters met een migratieachtergrond is 53% in het buitenland geboren (eerste generatie) en 47% in Nederland (tweede generatie). Het aandeel inwoners met een migratieachtergrond is in Utrecht toegenomen van 30% in 2003 tot 36% in 2020.

Inkomensverdeling

Het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner in de gemeente Utrecht is €28.000. Binnen de wijk Oost is het grootste contrast van inkomensverdeling binnen de gemeente Utrecht. In de buurt Wilhelminapark en omgeving is het gemiddelde inkomen per inwoner €48.800. Terwijl in de buurt Utrecht Science Park het gemiddelde slechts €11.100 betreft. Deze bedragen zijn zowel de hoogste als de laagste gemiddelde inkomens binnen de gemeente Utrecht.

Utrecht heeft ook een aantal wijken met een hoog percentage lage inkomens. Vooral in de wijk Overvecht, hier heeft meer dan een derde van de huishoudens een laag inkomen. Vleuten-De Meern heeft het laagste percentage inwoners met een laag inkomen, namelijk 10%.

Verhouding opleidingen in Utrecht

Van alle gemeentes in Nederland heeft de gemeente Utrecht het hoogste percentage inwoners met een afgeronde hbo/wo opleiding. In 2018 was dit percentage 57% terwijl het landelijke gemiddelde op 31% ligt. 19% van de Utrechters heeft alleen basisonderwijs gevolgd of een vmbo- of mbo-opleiding niveau 1 afgerond. Het overige percentage (24%) heeft een mbo niveau 2 tot 4, havo- of vwo-opleiding afgerond.

Utrecht is ook een populaire studentenstad. Er studeren ruim 65.000 studenten in Utrecht, waarvan iets minder dan de helft (31.000) in Utrecht woont. Onder deze studenten zijn ruim 4000 internationaal.

 

  • Economie

 

De economie van Utrecht is in één woord samengevat: welvaart. Utrecht heeft al jaren een krachtige positie als topregio in ons land. Utrecht telt ruim 105.000 bedrijven, de grootste sector is de dienstensector. Ruim 66% van de bedrijven in Utrecht bevinden zich in de dienstensector. In deze sector zitten bedrijven die winst willen maken met de verkoop van hun producten. Denk aan: Horeca, groothandelaren en ICT-bedrijven.

 

De werkgelegenheid in Utrecht groeit hard. Vanaf 2012 nemen de banen rap toe. Met een jaarlijks gemiddelde van 2,1% stijging in de werkgelegenheid loopt Utrecht voor op het landelijke gemiddelde. Landelijk namen de banen met 1,5% toe. Utrecht maakt 8,5% uit van het bruto nationaal product. In 2020 was de Utrechtse economie echter minder sterk. Door afnemende koopkracht, grotendeels veroorzaakt door het coronavirus, daalde de economische groei met ruim 2%. Dit is geen ramp; met een groei van 1,8% scoorde Utrecht nog steeds bovengemiddeld vergeleken met de andere steden.

 

Utrecht wordt nationaal en internationaal onderschreven als een invloedrijke en vernieuwende regio. Voor veel bedrijven is de regio een fijne omgeving. Utrecht ligt centraal, geeft ruimte en is duurzaam. Door deze ontwikkelingen heeft Utrecht in Europa een positie bemachtigd als een van de meest concurrerende regio’s in de economie.

 

  • Cultuur in Utrecht

Utrecht is een stad vol verschillende culturele gelegenheden zoals theaters, musea en podia. Ook is er ruimte voor culturele ontwikkeling. Zo heb je de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) met een breed aanbod in opleidingen in de categorieën: beeldende kunst, design, games & interactie, kunst & economie, media, muziek & technologie, theater, muziek (conservatorium) en andere cursussen en deeltijdopleidingen. De gemeente Utrecht subsidieert (deels) bepaalde aanbieders van lessen in de amateurkunst waaronder Theaterschool Utrecht, De Dirigentenwerkplaats, Utrecht MUZIQ voor kleuters, Danscentrum Utrecht en Jeugdtheatergroep Sesar.

Het aanbod van musea in Utrecht is erg veelzijdig. Een paar voorbeelden hiervan zijn: het Spoorwegmuseum, waar vooral jongere kinderen kunnen leren over de geschiedenis van treinen en zelfs zelf digitaal een trein kunnen besturen; Sterrenwacht Sonnenborgh, waar je van alles kunt leren over ons heelal en de sterrenkunde; museum Speelklok waar een hoop straatorgels en -beelden te bekijken zijn. Het Nijntjemuseum (Dick Bruna) maar ook het Universiteitsmuseum en het Centraal Museum mogen niet ontbreken in deze lijst. Naast de kunst in de musea zijn er in de gemeente Utrecht ook diverse beelden, sculpturen en objecten in de openbare ruimte te zien.

Er is ook veel op het gebied van muziek en theater te bezoeken in de stad, wel 16 verschillende podia en theaters waarvan de meest bekende het Beatrix Theater en TivoliVredenburg.

Voor filmbezoek is er ook genoeg keuze, alleen al in het centrum van Utrecht zijn maar liefst zes bioscopen verspreidt door de gehele binnenstad, van de grote Kinepolis tot aan het knusse Louis Hartlooper Complex.

 

  • Politiek in Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht heeft 45 leden. Twaalf daarvan horen bij GroenLinks. Dit is de grootste partij. Daarna volgt D66 met tien leden en VVD met zes. Utrecht neigt over het algemeen meer naar links dan de rest van Nederland. Zo werd er in 2017 door 20,2% van de Utrechters op GroenLinks gestemd, terwijl er op de partij landelijk gezien maar voor 9% werd gestemd. Op PVV werd dan weer een stuk minder gestemd, met 7,4% van alle stemmen. Zij kregen landelijk gezien 13,1%. In de 2017 verkiezingen in Utrecht heeft D66 uiteindelijk de meeste stemmen gekregen. Dit waren er ongeveer 41.778. Dat is 22,2% van alle stemmers.

Het kiesgedrag is aanzienlijk verandert sinds 2012. Toen kreeg PvdA bijna een derde van de stemmen. Dit is in 2017 teruggegaan naar 5,9%. GroenLinks is daarentegen van 6,7% naar 20,2% gegaan. De VVD is tevens achteruitgegaan in Utrecht. In 2012 waren zij de op één na grootste partij. In 2017 zijn zij ingehaald door D66 en GroenLinks, maar door de daling van PvdA toch op de derde plek beland.

Ook voor de provinciale staten werd veel op GroenLinks gestemd. Daar hebben zij een gedeelde eerste plek met de VVD. Beiden hadden ze 8 zetels behaald. De FvD heeft hier 6 zetels, wat ze de derde plek geeft. In andere verkiezingen is er nooit veel op het Forum gestemd, maar het was in 2019 dan ook een veel grotere partij dan in 2017. D66 had maar 5 zetels gehaald. Zij staan hiermee op de vierde plek, aanzienlijk lager dan in de gemeenteraad.

 

 

 Wijkportret Binnenstad
Bauke Haanstra & Anouk Huijgen

Het belangrijkste bouwwerk van de stad en de grote trots van vele Utrechters heeft al een aantal jaren de kleertjes aan, de Dom staat in de steigers. Dat is kenmerkend voor het beeld wat je tegenkomt wanneer je door de binnenstad wandelt. Hoewel de oude, authentieke binnenstad bekend staat om zijn gezelligheid vallen vooral de vele bouwvakkers op. Een aantal straten in het centrum is opengebroken om nieuwe klinkers te kunnen leggen of een leiding aan te sluiten. Die opengebroken straatjes versperren buurtbewoners en dagjesmensen de weg naar de hippe urban winkeltjes en koffietentjes. Desalniettemin lijkt hier het goede leven geleefd te worden. De huizen en grachten zijn prachtig – zelfs op een druilerige dag als deze – en hoewel de binnenstad op een normale dag best drukbezocht is ruikt de stad niet naar stad vandaag. Het ruikt vandaag waterfris door de netgevallen regen. Op het Neude hangt een andere geur. Als je je best doet ruik je nog de zoete walmen van de oliebollenkraam die tot voorkort helemaal vooraan het plein stond.

Manfred de investment banker

Ook de bewoners lijken dat goede leven te leven. Er lopen een expatgezin waarvan de jonge kinderen na wat geduw en getrek toch iets van de McDonalds mogen, meerdere mannen met mooie hoeden en Manfred de ‘investment banker’. Hij verteld dat hij met veel plezier aan de Oudegracht  woont, “Ik ben trots op hoe de binnenstad bruist en hoe gezellig het hier kan zijn”. De ogenschijnlijk welvarende dertiger vertelt ook over het contact met de buurt, “Ik heb vooral contact met mijn directe buren, zowel bewoners als ondernemers. Verder ken ik niet zo veel mensen uit de buurt”. Toch is hij ook bezorgd over zijn mooie wijk: “Waar ik me zorgen om maak, zijn de fluctuaties in de woningmarkt hier, dat maakt het voor nieuwe kopers en huurders onbetaalbaar om hier te wonen”. Uitgaande van de ‘basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG) is het grootste deel van de binnenstad particuliere huur, zo’n 43 procent. 35 procent van de woningen is een koopwoning en slechts 16 procent is in bezit van een woningcorporatie. De huurwoningen in de binnenstad zijn volgens woningplatform Pararius de op één na duurste woningen van Nederland, enkel overtroffen door huurwoningen in het centrum van Amsterdam. Dit komt naar alle waarschijnlijkheid door de goede locatie en vaak historische bouwelementen in de huizen. Bovendien is het aanbod in deze wijk, met 10.393 woningen, kleiner dan in welke andere Utrechtse buurt dan ook (BAG). Nu is het wel zo dat de doorsnee inwoner van de binnenstad meer verdient dan zijn leeftijdsgenoten. Het gemiddelde jaarsalaris van de binnenstadbewoner is 35.800 euro en het grootste deel van de inwoners is tussen de 25 en 45 jaar. Leeftijdsgenoten verdienen jaarlijks 5.000 tot 8.000 euro minder (CBS).

Positieve sfeer

Het is rustig in het centrum vandaag. Dit kan door de coronamaatregelen komen maar kan ook aan de regen liggen. Op het Neude staan geen terrassen en het Vredenburg is, op een krijsende meeuw na, leeg. Ook een jonge politieman, die zijn naam niet wil zeggen, valt dat op. “Het grootste probleem is normaal de drukte tijdens stapavonden, daar hebben we nu geen last meer van.” Volgens Theu, een twintigjarige student, zijn die stapavonden juist het leukste aan de binnenstad. “Er is zo’n gezellige vibe dan en alle studentenverenigingen komen bij elkaar”. De student is zelf lid van het UMTC, één van de ruim 20 studentenverenigingen in de stad. “Waar wel meer aandacht voor moet zijn is de veiligheid in de binnenstad, ik ben al zo vaak tegen een van de vele fietsen die hier ’s nachts staan aangereden”. De ietwat brakke student voegt daar aan toe dat dat ook kan liggen aan de drankjes die op die avonden gedronken worden. “Overdag is de stad ook erg mooi”, voegt de student toe, “de klinkers geven de straat het mooie historische beeld”. Die klinkers leiden ook naar het conservatorium in de binnenstad. Conservatorium-studente Lucia komt oorspronkelijk uit München maar woont graag in Utrecht, “Ik hou van de positieve sfeer die in de binnenstad hangt, soms zorgt die wel voor oppervlakkigheid maar meestal zorgt het er voor dat er connecties kunnen ontstaan tussen allerlei mensen”. De studente is ietwat schuchter maar lijkt in de omgeving van het conservatorium behoorlijk de weg te kennen. “Het lijkt soms alsof we hier een beetje in een bubbeltje wonen. Zo gaat dat op een conservatorium.” Kunst en cultuur staat bij de binnenstadbewoners ook hoog in het vaandel als je naar het stemgedrag kijkt. Bij alle verkiezingen sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is GroenLinks of D66 in deze wijk de grootste partij geworden, zo blijkt uit cijfers van de gemeente Utrecht. Daarmee past de binnenstad perfect bij de politieke voorkeuren van andere Utrechtse wijken.

Het duurt nog wel even voor het meest herkenbare punt van de wijk helemaal af is, rond 2024 wordt verwacht dat de Dom zijn kleertjes weer uit kan trekken. Tot die tijd lopen investmentbankers, politiemensen, verenigingsleden en conservatoriumstudenten nog onder een Dom door waar aan gebouwd wordt. De wijk zelf is waarschijnlijk altijd aan verandering onderhevig, vanwege de vele in- en uittrekkende expatgezinnen maar ook om de wijk bewoonbaar en veilig te houden.

 

Wijkportret Noordwest
Aukje Mak, Aron Scholtens, Nudrat Tahir

De wijk Noordwest bestaat uit de buurten Oudenoord, Daalsebuurten (bloemen en predikantenbuurt), Ondiep en Zuilen. Al deze buurten hebben een gemene deler, namelijk de Amsterdamsestraatweg. Deze tweehonderd jaar oude, vijf kilometer lange, kaarsrechte weg loopt door al deze buurten. Dat is te horen aan het geluid van voorbij racende auto’s. De bewoners rondom de weg moeten oppassen dat ze niet voor hun sokken worden gereden. De weg staat namelijk bekend om de vele ongelukken die er gebeuren. De fietsers en wandelaars die de straat oversteken kijken goed om zich heen.
Een dame loopt naar de Toko en een ander naar de Turkse bakker. Aan het winkelaanbod is te zien dat noordwest een multiculturele wijk is. De verschillende winkeltjes, afgewisseld met kleine huizen zijn kenmerkend voor het straatbeeld. In Zuilen wordt de ‘straatweg’ afgewisseld met een rustig groen park: ‘het Julianapark’. Wanneer je het park inloopt is de kans groot dat je meteen een pauw ziet. Het park zit namelijk vol met pauwen, fazanten en eenden. “Deze dieren lopen allemaal los en worden verzorgt door de vrijwilligers van het natuurbeheer”, vertelt een vriendelijke hovenier terwijl hij de bladeren in het park aanveegt. ‘’De dieren doen niks hoor, ze lopen gewoon rond.’’

 

Gevaarlijk

De ongelukken op de Amsterdamsestraatweg zijn volgens bewoners een groot probleem. De Amsterdamsestraatweg staat drie keer in de top vijftien van de ranglijst gevaarlijke plekken in Utrechtse buurten. De Tweede Daalsebuurt staat daarvan bovenaan, hier zijn in drie jaar tijd dertig ongelukken gebeurt, waarvan zeven met verwondingen tot gevolg. Volgens een medewerker van de Target Mart, direct gelegen aan de straat, rijden de auto’s ondanks een aangepast maximumsnelheid nog steeds erg hard en wordt erg weinig rekening gehouden met mensen die oversteken. In 2019 overleed de 15-jarige Ruiz door een ongeluk op de Amsterdamsestraatweg. Ruiz had een bijbaan als maaltijdbezorger en reed rond 21:00 op de straat waarna hij met enorme snelheid werd aangereden. De klap van het ongeluk was zo hard dat zijn fiets in tweeën was gebroken. Het verhaal van Ruiz werd landelijk nieuws en maakte de discussie rondom verkeersveiligheid in Utrecht Noordwest nog belangrijker.

 

Noordwest Begroot 

Bewoners van de wijk Noordwest kregen van 2 juni tot 31 augustus 2020 de tijd om plannen in te dienen; plannen om dingen aan te pakken waar zij zich in de buurt aan storen of verandering in willen zien. Het doel is om de Bloemen-Predikantenbuurt socialer, mooier en gezonder te maken. Het budget bedraagt 50.000, dat de bewoners konden verdelen tussen verschillende initiatieven. De plannen kregen in totaal meer dan 1100 likes. Uiteindelijk zijn er 19 plannen uitgekomen die meer dan 25 likes kregen en zijn vervolgens getest op haalbaarheid. Tien plannen bleken haalbaar en die gingen door naar de stemfase. Het stemmen ging als volgt: bewoners konden stemmen op de haalbare plannen door tussen 2 november en 13 december 2020 het buurtbudget van € 50.000,- te verdelen.

 

De aanleiding voor deze pilot was om bewoners de kans te geven om hun ideeën te delen. Ook weet de gemeente op deze manier wat er speelt in de wijk. Daarnaast weet je op deze manier hoe het online verdelen van een budget werkt voor de bewoners en welke ideeën er ontstaan. De reden dat de Bloemen-Predikantenbuurt hiervoor werd benaderd, komt omdat er uit deze wijk de minste deelname is aan initiatievenfondsen.

 

Er hebben 997 bewoners, uit de 5300, gestemd. De mensen die mochten stemmen waren 12 jaar en ouder. De volgende vijf initiatieven zijn uitgekozen en worden binnen een jaar uitgevoerd:

 

  1. Muurschilderingen
  2. Herstel gevel Malabata
  3. Mamacafé Zuilen
  4. Meer groen op de straathoeken
  5. Portretten van Jan Kol

 

Wijkportret Overvecht
Luka Balendonck & Levi van Dartel

In inkomensvergelijking met negen andere wijken in Utrecht staat Overvecht met gemiddeld 18.600 euro bruto per jaar onderaan het rijtje. 60% van de inwoners is migrant en er wordt geklaagd over criminaliteit. Jongeren zouden het probleem zijn.


Lopend door de wijk vallen de verouderde gebouwen op. Er ligt een basisschool in de vorm van een blok met ramen en gele muren. Rijen flatgebouwen met verkleurde stenen vullen een groot deel van de wijk met hier en daar een verdwaald winkelwagentje.

In het centrum is een klein winkelcentrum met verschillende soorten winkels. Er hangen wat mensen rond en er worden boodschappen gedaan. Verschillende voorbijgangers vertellen dat ze er vroeger gewoond hebben, maar nu alleen terugkomen voor hun favoriete winkel. ”Het is hier aardig verpauperd, dat zie je wel. Ik zou hier niet meer willen wonen”, vertelt een oud-buurtbewoner.

Ook vinden ze het geen fijne wijk. Er wordt geen duidelijk antwoord gegeven als er gevraagd wordt of er ook vervelende dingen gebeuren. Er zou volgens hen genoeg over in de krant moeten staan. “Je moet hier oppassen met wat je zegt”. Jongeren zouden het probleem zijn.

Daartegenover vinden mensen het ook een fijne plek. Een medewerker van de kaaswinkel ervaart helemaal geen vervelende dingen. ”Van de zomer hangen jongeren weleens hier, maar dat heb je overal.”

Overvecht krijgt enkele miljoenen extra toebedeeld om het toekomstperspectief voor jongeren te verbeteren. Daarmee proberen ze ook te voorkomen dat ze de criminele kant op gaan. Veel jongeren vinden het moeilijk, in de coronacrisis nog meer, om niet met vrienden mee het foute pad op te gaan. Ze gaan namelijk de straat op om drugs te verkopen of te roven. Met dat extra geld van de overheid wordt er ingezet op hulptrajecten, scholingen en loopbaanbegeleiding, aldus het AD.

Wijkportret Zeeheldenbuurt
Emma van Kampen & Kahdra Kleij

De Zeeheldenbuurt is een Utrechtse wijk die zo’n 10 minuten van de binnenstad af ligt. Een mooie, rustige wijk met ruim 3000 inwoners. Op een druilerige dinsdagochtend is er niet veel te beleven. Er lopen wat mensen met hun capuchons op, onderweg naar de stad of naar hun werk.

Wie in de FC Dondersstraat op de stoep loopt, moet uitkijken om niet van zijn sokken gereden te worden door de fietsers. Een groot deel van de FC Dondersstraat, de bekendste straat uit de Zeeheldenbuurt, is opengebroken. Het lawaai dat de bouwvakkers produceren is naast het geluid van de vertrekkende bussen het enige wat er te horen is.

Het wemelt van de zogeheten souterrainwoningen in deze wijk, woningen die onder straatniveau liggen. Wie door de straten van de Zeeheldenbuurt loopt, ziet veel gebeuren in de onderste woningen. Een student die achter een computer bezig is, een lege keuken met de vuile vaat nog op het aanrecht. Er zijn veel studentenhuizen te zien. Bijna een kwart van de inwoners is tussen de 18 en de 26 jaar oud, zo weet Utrecht in Cijfers te vertellen. Zo’n driekwart van de inwoners is autochtoon. Veel mensen wonen alleen: gemiddeld wonen er 1,6 mensen per huishouden. In Utrecht is het gemiddelde respectievelijk 1,9.

De Zeeheldenbuurt doet zijn naam eer aan; sinds enkele jaren ervaren bewoners wateroverlast in de wijk. Dit gebeurt voornamelijk bij bewoners van de souterrainwoningen. Als er zware regenval is, kan het water geen kant op en hierdoor ontstaan vervelende situaties. Er wordt hard aan gewerkt; in de straten van de Zeeheldenbuurt worden hemelwaterriolen aangelegd. Hierdoor kan het water op een correcte manier weglopen.
Een bouwvakker genaamd Henry, die hier aan het werk is, vertelt erover. “We nemen de hele wijk onder handen. Zie je die pijp daar? Daar zijn we nu mee bezig, een onderdeel van de nieuwe riolering.”, Henry wijst naar een pijp die zo’n 5 meter onder straatniveau ligt. “En daar kan straks het regenwater wegstromen. Het is nu echt een probleem. Bij sommige bewoners borrelt er in de wasbakken vuil water omhoog. Dat is geen pretje natuurlijk.”

Wijkbewoonster Liath heeft zelf geen wateroverlast: “Ik heb het geluk dat ik op een bovenetage woon met mijn vriend. We horen wel vaak van de andere wijkbewoners dat ze wateroverlast ervaren. Voornamelijk de mensen die ‘beneden’ wonen, hebben er last van”.

Om het project waarin de Zeeheldenbuurt waterproof wordt gemaakt nog beter te laten verlopen, is er een peilgroep. Deze groep bestaat uit zes mensen uit de wijk die iedere vier weken de koppen bij elkaar steken. Zo kan er overlegd worden over de stand van zaken wat betreft het waterprobleem, en wat er beter zou kunnen. Op die manier kunnen wijkbewoners hun input geven en meepraten over de problemen én oplossingen. De vriend van Liath is onderdeel van deze peilgroep.

Zelfs op een dinsdagochtend vol regen, zijn de mensen in de Zeeheldenbuurt wèl in voor een praatje. Wanneer je ze aanspreekt, gaan de capuchons een stukje af. Uit de grote huizen komen af en toe mensen gelopen, die je begroeten met een glimlach. Een gezin op de fiets, een oude man die zijn hond uitlaat. Op het waterprobleem na zijn de bewoners erg positief over hun ‘mooie wijk’.