Bewoner over sluiting AZC Rijswijk: “Zo oneerlijk dat iedereen meteen wegmoet”

Rijswijk – Het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Lange Kleiweg wordt uiterlijk augustus 2021 gesloten, zo is besloten door de gemeenteraad in 2019. Volgens de politieke partij Rijswijks Belang zijn er teveel incidenten.

Het is stil op het terrein van het AZC. Vanachter de spijlen van de grote hekken staan de fietsen in de fietsenstalling er wat verlaten bij, evenals de speeltoestellen verderop op het terrein. Op het eerste gezicht is er weinig teken van leven te zien, maar in de grote grijze blokken wonen toch echt zo’n 500 mensen.

Bewoner Parvis Mohsenian (45) komt aanlopen, zachtjes meezingend met de muziek die uit zijn oortjes klinkt, op weg naar zijn huis. Hij is gevlucht en woont vanaf december 2019 in het AZC in Rijswijk. Hij kijkt geschrokken wanneer hij hoort dat het moet sluiten. Alhoewel dit vanaf 2019 al bekend is, had hij als bewoner nog niet gehoord dat de sluiting officieel was.

“Dit is een besluit van de gemeente,” zegt Mohsenian, die gekleed is in een versleten, zwarte jas, grijze handschoenen aanheeft en een geruite sjaal om zijn nek draagt. “Met de bewoners is niks overlegd. Ik ben er gefrustreerd over, waarom moet ik hier weg?” Hij kijkt achter zich. Een jongen loopt langs en wijst Mohsenian er vriendelijk op dat zijn oortjes over de grond slepen. Mohsenian pakt zijn oortjes op en zucht.

Incidenten

Het Rijswijkse AZC is opgezet in 2015. Het idee was vanaf dat moment al dat het ging om een tijdelijke opvang. Rijswijks Belang heeft geprobeerd om met een motie het AZC twee jaar geleden al dicht te krijgen, maar deze motie is niet aangenomen. Rijswijks Belang vond dat het aantal incidenten in het AZC teveel toenam.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft hier een andere mening over. “Er zijn maanden zonder incidenten en maanden met meerdere incidenten,” zo vertelt Baukje van Dijk, locatiemanager bij het AZC en werkzaam bij het COA. Het totale aantal incidenten in Rijswijk was in 2019 volgens een rapport van het COA 197. Dat is een stijging van 5,91% ten opzichte van 2018, het jaar waarin er 183 incidenten waren. In 122 van de gevallen in 2019 gaat het over het overtreden van de huisregels; zes keer was er sprake van een vechtpartij. Landelijk waren er 17485 incidenten in AZC’s in 2019.

Mohsenian geef aan dat hij niet veel merkt van de incidenten. “Ik hoor wel eens geschreeuw, maar er wordt nooit fysiek gevochten.” Zijn ogen staan droevig. “Ik vind het oneerlijk dat iedereen hier meteen wegmoet, terwijl hooguit 10 tot 20 mensen problemen veroorzaken van de 500.”

Overplaatsing
| Props

Het AZC in Rijswijk is niet het enige AZC dat zijn deuren sluit. In 2019 waren er in heel Nederland 69 opvanglocaties. In 2016 waren dit er 92, een daling van 31%.

Volgens van Dijk worden alle bewoners overgeplaatst naar andere AZC’s. Wanneer Mohsenian dit hoort, zucht hij diep. “De meeste mensen wonen hier al vijf jaar. Die moeten nu allemaal naar andere plekken.” Het is nog niet bekend waar Parvis Mohsenian gaat wonen na de sluiting.