“Voor slechts 50 euro meer stimuleren wij mensen om een vaste baan te vinden”

Door Brent Tomassen

Mensen met een sociale achterstand tot de arbeidsmarkt worden steeds meer gestimuleerd om een baan te vinden. De overheid zet zich steeds beter in voor beschut werk en de oude term ‘sociaal werker’ verdwijnt.

Jan-Otto van Doesburg (53) werkt met mensen met eenx sociale achterstand of beperking. Dit doet hij als coördinator voor Weener Groep XL in ‘s-Hertogenbosch, een organisatie financieel ondersteund door de gemeente. “Helaas is het niet zo dat elke gemeente zo’n organisatie heeft. Simpelweg omdat niet al het geld dat via het Rijk bij de gemeente terecht komt op de juiste manier wordt gebruikt. Alle grote gemeentes krijgen een potje met geld bedoeld voor zaken als gezondheidszorg en ondersteuning van mensen met een handicap. De meeste gemeentes kiezen er echter voor zelf te bepalen wat ze met het geld doen. Dit zorgt voor een scheve verhouding tussen verschillende sectoren. In Den Haag, Breda en bij ons in ’s-Hertogenbosch wordt het geld wel gebruikt zoals het door de overheid bedoeld is.”

Mensen uit de regio ‘s-Hertogenbosch die het sociaal moeilijk hebben, kunnen terecht bij Weener Groep XL. Dit zijn voornamelijk jongeren die op zoek zijn naar een baan, maar die er geen kunnen vinden vanwege hun beperking of achterstand. “Wij bieden ze een alternatief op de korte termijn. Het is de bedoeling dat iedereen die voor ons komt werken binnen 2 jaar een vaste baan vindt. Mocht er sprake zijn dat dit na twee jaar nog altijd niet gelukt is, kunnen we ze alsnog een vast contract aanbieden. Dit komt echter maar zelden voor.”

“Wat ook belangrijk is om te weten, is dat wij geen echt salaris bieden. De vergoeding die de mensen bij ons krijgen is maar 50 euro meer dan het bedrag dat ze per maand als bijstandsuitkering zouden krijgen. Ook dit is bedoeld om mensen te stimuleren om zo snel mogelijk een baan te vinden. We zijn zeker geen liefdadigheidsinstelling.”

Jan-Otto werkt nu al negentien jaar als coördinator in deze sector. Hiervoor deed hij zelf vooral fysiek werk. Na verschillende meningsverschillen met zijn vorige werkgever, besloot hij het over een andere boeg te gooien. “Mijn nichtje heeft een sociale beperking en zit woont in een leefgroep. Door haar situatie ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in hetgeen zorgverleners doen die werken met mensen met een handicap. Toen ik een vacature zag om voor Weener Groep XL te werken, heb ik gelijk gereageerd.”

Hij vindt het prettig dat Weener Groep XL een zeer open organisatie is. ”Ik merk dat als ik onder de mensen van het bedrijf ben, ik heel vrij kan zijn tegenover iedereen. Natuurlijk heerst er een bedrijfsstructuur en staan sommige mensen boven anderen in rang, maar ik kan de mensen die boven mij staan gewoon naar hun weekend vragen of met hun voornaam aanspreken. In andere organisaties hoor je misschien eerder ‘meneer zus of meneer zo.”

Naast mensen met een sociale beperking kunnen asielzoekers ook terecht bij Weener Groep XL. “Deze mensen hebben al een verblijfsvergunning, maar moeten de inburgeringscursus nog doen om uiteindelijk een Nederlands paspoort te krijgen. Uiteraard kost het deze mensen veel tijd om naast het werk dat ze doen, te studeren voor hun examen. Hiervoor bieden we ze bij Weener Groep XL de ruimte om op werkdagen het aantal uur dat aan studie nodig is, de cursus te volgen.”

Uiteraard zijn er ook conflicten tussen de mensen die beschut werk doen. Jan-Otto vertelt over een situatie: “twee vluchtelingen besloten een grapje uit te halen met een andere vluchteling waarmee ze aan het werk waren. Dit pakte helaas niet zo goed uit. Degene die in de maling werd genomen raakte zwaar emotioneel en dit leidde er zelfs toe dat hij uitsprak een eind aan zijn leven te willen maken. Na een aantal gesprekken met een psycholoog is het gelukkig goed gekomen.” Jan-Otto geeft aan dat hij hier achteraf redelijk luchtig over kan praten, omdat het allemaal is opgelost.

Als hem gevraagd wordt naar wat het mooiste aan zijn werk is denkt Jan-Otto lang na. Hij vindt het een moeilijke vraag. Uiteindelijk zegt hij na een diepe zucht: “het mooiste is dat je de mensen waarmee je werkt een ‘verzetje’ kunt geven. Er zijn genoeg mensen die leven in dezelfde situatie en die vervolgens uit verveling de hele dag buiten ronddwalen of de bank blijven zitten, omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Uiteindelijk willen wij dat iedereen een vaste baan vindt, maar we zijn er bij Weener Groep XL trots op dat we ze een duwtje in de goede richting kunnen geven.”