Hoeveelheid klachten over geluidsoverlast in Zorgvlied gestegen

De hoeveelheid klachten over geluidsoverlast in de wijk Zorgvlied in Tilburg is sinds 2017 gestegen, blijkt uit een onderzoek, dat studenten van Fontys Hogeschool voor de Journalistiek (FHJ) hebben gehouden. Ook is de ernst van de klachten gestegen, met een gemiddelde van 1,9 punten op een schaal van 1 tot 5 naar een gemiddelde van 4.

De journalisten in opleiding hebben, in opdracht van school, een enquête afgenomen in de Tilburgse wijk Zorgvlied, om te pijlen naar de hoeveelheid overlast die de wijkbewoners ervaren. Deze enquête bestond uit een aantal vragen. Zo hebben de leerlingen bijvoorbeeld gevraagd naar welke vormen van overlast de bewoners het meest ervaarden. De bewoners konden kiezen uit onder andere de categorieën: (huis)dieren, andere bewoners, criminaliteit, stank en geluid. Daarnaast werd gevraagd naar de ernst van de overlast op een schaal van 1 tot 5, met 1 als ‘nauwelijks overlast’ en 5 als ‘erg veel overlast’. Vervolgens hebben de FHJ-leerlingen de uitkomsten vergeleken met cijfers van een eerder onderzoek, dat in 2017 is uitgevoerd.

De wijkbewoners van Zorgvlied geven aan zich vooral te ergeren aan geluidsoverlast door hangjongeren en het langsrijdende verkeer. “De huizen zijn hier erg gehorig, soms word ik ’s nachts laat wakker door jongeren die op straat aan het schreeuwen zijn en harde muziek aan het luisteren zijn, daarnaast rijden hier veel auto’s veel te hard, ik baal hiervan, want dit geeft ook veel geluidsoverlast,” Aldus Arnold Hendricxs, een bewoner van Zorgvlied. Om het wonen in Zorgvlied nog plezieriger te maken, hopen veel bewoners dat de gemeente het komende jaar meer toezicht gaat houden op te hard rijdend verkeer en dat de politie hangjongeren harder aan zal pakken.