Rutgers pleit voor abortus voorlichting waarbij vrije keuze centraal staat

Bron foto: LinkedIn Ineke van der Vlugt

Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat 42 scholen in Nederland gastlessen boekten bij anti-abortusorganisaties. Tijdens deze lessen staat de pro-life benadering centraal. Expertise centrum seksualiteit Rutgers roept op tot strengere regels rondom deze lessen. “Deze gastlessen dragen bij aan het stigma op abortus. Dit is erg kwalijk en moet veranderen.”, zegt Ineke van der Vlugt, programma-manager Anticonceptie en Abortus bij Rutgers.

Volgens Van der Vlugt moet juist de pro-choice benadering centraal staan in het onderwijscurriculum. Hierin wordt het belang van de vrije keuze bij ongewenste of onbedoelde zwangerschap benadrukt. “Vrouwen moeten geïnformeerd worden over het recht op abortus. In Nederland heb je toegang tot goede abortuszorg. Door het aanbieden van juiste en complete informatie kunnen vrouwen zelf een standpunt innemen en zo bepalen wat het beste bij hen past.”

In het onderzoek van NOS Stories geeft 6% van de jongeren die de gastlessen hebben bijgewoond aan dat de informatie eenzijdig en misleidend was. Zo werden foto’s van foetussen uitvergroot waarin armen en benen te zien zijn. “Dit doet geen recht aan de werkelijkheid. Door bijvoorbeeld een foetus uit te vergroten wordt het onderwerp snel persoonlijk gemaakt en op de emotie ingespeeld. Dit gebeurt op een subtiele manier. Verder wordt er verteld dat abortus veel problemen met zich mee brengt en kindermoord is. Dit zorgt ervoor dat vrouwen zich ongemakkelijk en schuldig kunnen gaan voelen als ze in zo een situatie komen. Bovendien vergroot dit het stigma op abortus.”

In Nederland is er vrijheid van onderwijs. Dit maakt het voor scholen mogelijk om anti-abortusorganisaties uit te nodigen. “Scholen nodigen organisaties uit die in lijn liggen met hun eigen identiteit of geloofsovertuiging. Wij vinden het juist belangrijk dat iedere leerling, ongeacht op welke school die zit, goed geïnformeerd wordt en zelf een beslissing kan maken.”  Volgens Van der Vlugt is iedereen vrij een mening te hebben over abortus, maar dan is het wel belangrijk complete informatie te geven die niet te sturend is en waarbij niet geoordeeld wordt over de keuzes van anderen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om meerdere perspectieven op abortus te laten zien en niet alléén het anti-abortus standpunt. Scholen moeten zich hier bewust van zijn op het moment dat ze zo een organisatie in huis halen. Ook voor de leerlingen zelf is het belangrijk om kritisch te zijn op misleidende informatie. “Maar er is ook een politiek antwoord gewenst.”

Door middel van Kamervragen roept Rutgers de politiek op strengere regels op te stellen voor voorlichting over abortus. “We willen laten zien wat de schadelijke effecten zijn van dergelijke eenzijdige lessen op leerlingen en de politiek aan het denken zetten. Het is echt aan de politiek om sturing te geven aan het onderwijs en te laten zien waar we in Nederland voor staan. Mensen hebben het recht op complete en juiste informatie om zelf een keuze te maken bij onbedoelde zwangerschap zonder daarop veroordeeld te worden. Dit is iets waar de overheid ook iets in kan betekenen.”

Een andere reden waarom het voor vrouwen lastig is om over een abortus te beginnen is dat er veel oordelen zijn over vrouwen die ongewenst zwanger raken. “Er wordt vrij snel een oordeel geveld over mensen die ongewenst zwanger zijn. Veel mensen zeggen van: ja dan had je toch maar anticonceptie moeten gebruiken. Ze kunnen zich niet verplaatsen in situaties of omstandigheden waar iemand zich in bevindt.” Volgens Van der Vlugt is dit niet terecht. “Maar bij een of de drie ongewenste zwangerschappen wordt geen anticonceptie gebruikt. Twee derde gebruikt dit wel. Vaak is dat de pil of condoom. Maar daar gaat soms iets mis of faalt de anticonceptie.”

Bovendien is een ongewenste zwangerschap niet alleen de verantwoordelijkheid van een vrouw. “Soms willen jongens geen condoom gebruiken en zetten ze meiden onder druk om toch seks te hebben. Als ze zelf geen anticonceptie gebruiken, durven meisjes seks niet te weigeren. Dit geldt overigens ook voor volwassenen. Je moet niet alleen goed voorbereid zijn op seks maar tijdens het contact moet je ook nog eens kunnen onderhandelen en seksueel weerbaar zijn.”

Al tijdens het seksuele contact is de man ook in beeld. “In een vaste relatie kun je samen met je partner bespreken of je een kinderwens hebt en kijken wat je kunt doen om je te beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Willen we wel samen een kind of is de kinderwens al voltooid? Dat kan een gezamenlijk besluit zijn. Maar als je geen vaste of goede relatie hebt en je wordt toch onverwachts zwanger, dan wordt het een ander verhaal en is het aan de vrouwen om zelf die keuze te maken.”

Die keuze voor een abortus hangt vaak van meerdere factoren af dan alleen van het wel of niet hebben van een stabiele relatie. “Soms is een vrouw ziek, doet ze nog een opleiding, heeft ze geen werk, is de kinderwens al vervuld of zijn er een andere redenen waarom een kind krijgen niet het juiste moment is.” De keuze voor een abortus is volgens Van der Vlugt vaak een emotioneel belastend besluit. “Iemand die kiest voor een abortus wilde juist níet zwanger raken. Het gaat erom hoe we deze vrouwen ook tot steun kunnen zijn.”