Opening priklocatie Van Nelle Fabriek zorgt voor flinke progressie vaccinatiecampagne

Jip Schrijvers | Props

Reportage – 11 maart 2021

Ingang priklocatie in de Van Nelle Fabriek

In de Van Nelle Fabriek is woensdagochtend de vierde en grootste priklocatie van regio Rotterdam geopend. In deze historische locatie wordt de komende tijd veel progressie geboekt volgens projectdirecteur Danny Colijn

Door – Jip Schrijvers

Het is rustig op straat, de zon is net opgekomen en langzaam komen de eerste zorgmedewerkers het terrein op voor hun AstraZeneca vaccinatie. Misschien wel op de meest bijzondere plek van Nederland. De Van Nelle Fabriek behoort namelijk dankzij haar indrukwekkende bouwstijl vanaf 2014 tot de werelderfgoedlijst. Waar er vroeger dagelijks tabak en koffie gefabriceerd werd, zijn het vanaf vandaag coronavaccins die de fabriek binnenkomen.

De grootte van de prikruimte past niet bij het beeld van een leegstaande fabriek. In een relatief kleine hal met een industriële uitstraling zijn tussen de grote betonnen palen acht prikhokjes geplaatst, waarvan er vandaag maar zes gebruikt worden. “Het belangrijke van deze locatie is dat we de mogelijkheid hebben om verder op te schalen,” vertelt Danny Colijn (39). Met de huidige acht prikhokjes kunnen er ongeveer zeshonderd tot negenhonderd prikken per dag worden gezet. Volgens Colijn kan het aantal prikhokjes op gaan lopen tot 28, wat betekent dat er grote stappen gezet kunnen worden richting het vaccinatiedoel van het RIVM.

“Wat we geleverd krijgen, prikken we weg”

het RIVM wil in mei anderhalf miljoen prikken per week zetten. GGD Rotterdam neemt daarvan ongeveer 7,5 procent voor hun rekening, dat betekent dat er dan ongeveer zestienduizend prikken per dag gezet moeten worden. “We gaan er vol voor,” zegt Colijn. “Daarbij zijn we wel volledig afhankelijk van de leveringen. Onze visie is: wat we geleverd krijgen, prikken we weg.”

Dit brengt ons bij misschien wel het grootste struikelblok in de vaccinatiecampagne: de leveringen. Bij de eerste levering van AstraZeneca ging het al mis, er werd toen 60 procent minder geleverd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Daarnaast bleven de priklocaties van GGD Haaglanden vorige week voor een groot deel dicht vanwege leveringsproblemen, vermeldt het AD, en ook in Groningen kan er volgens het Dagblad van Het Noorden niet worden opgeschaald omdat er niet voldoende entstof beschikbaar is .

 

Project directeur Danny Colijn (links) en
medischmanager Timo Boelsums (rechts)

Of dat ook onze schuld is? Nee.” Volgens Colijn kan de GGD niks aan de vertraagde leveringen doen. “Wij moeten gewoon zo flexibel mogelijk zijn en zoveel prikken als we kunnen, dat is vanuit onze kant de belangrijkste taak.”

“In de Van Nelle Fabriek gaan we voorlopig van negen tot vier uur open voor vaccinaties,” vertelt Timo Boelsums (36), medisch manager programmaorganisatie GGD Rotterdam. “Daar hebben we nu genoeg middelen en medewerkers voor.” Over een eventuele ‘24/7’ operatie wordt nog niet gesproken. “We doen er alles aan om overdag alle prikken te zetten, ook wanneer er veel meer vaccins geleverd worden. Zo’n operatie kost ons meer geld, en dan moeten we ook meer medewerkers zien te regelen.” Nachtwerk net zoals in Israël, waar vanaf januari al de klok rond wordt gevaccineerd, kunnen we dus niet snel verwachten. Hoe staat het met deze vaccinatiekoploper en wat kunnen wij hiervan leren?

Israël

In Israël werden op 19 december de eerste prikken al gezet terwijl dat bijna een maand later pas in Nederland gebeurde. Een van de redenen daarvoor is dat Israël meer dan de helft meer betaald heeft voor één dosis van het Pfizer-vaccin ten opzichte van de EU, zoals in het akkoord met Pfizer staat beschreven. Er zit dus een prijs aan het grote vaccinatiesucces van Israël.

Daarnaast vallen ook de besmettingscijfers op. Ondanks de enorme vaccinatiegetallen in Israël (ruim 106 vaccinaties gezet per 100 inwoners volgens Ourwoldindata) blijft het aantal coronagevallen nog erg hoog, vooral onder de jongere generaties. Voor het eerst sinds de uitbraak van vorig jaar liggen er meer mensen onder dan boven de zestig in het ziekenhuis. Dit heeft ook te maken met het feit dat veel jongeren zich niet laten vaccineren. In Israël hoeven mensen geen afspraak te maken voor hun prik en in Tel Aviv worden zelfs gratis drankjes aangeboden voor mensen die zich laten vaccineren. Zien we binnenkort ook in Rotterdam jongeren die voor een biertje en een prik de stad in gaan?

Jongeren

Misschien wel, want uit een onderzoek van Ipsos over de vaccinatiebereidheid van de Nederlander blijkt dat slechts 65 procent van de jongeren (18-34 jaar) zich gaat laten vaccineren. Jongeren onder de achttien zijn zelfs helemaal niet opgenomen in het vaccinatieprogramma. Volgens de website van Rijksoverheid komt dit doordat de vaccins nog niet getest zijn op kinderen en jongeren. Het Pfizer-vaccin is echter wel goedgekeurd voor mensen vanaf zestien jaar, en in het Verenigd Koninkrijk en Finland worden zestienjarigen zelfs als geprikt met dit vaccin.

Mocht het zover komen in Nederland, dan wordt het voor de Rotterdamse jeugd een vaccinatie zonder ‘corona-selfie’. Tenminste, als ze geprikt worden in de Van Nelle Fabriek. Vlak voor de opening werden de ‘verboden te fotograferen’ stickers nog aangebracht. Het maken van een selfie tijdens het prikken is namelijk verboden door de GGD en ook een selfiehoekje, zoals in sommige priklocaties is ingericht, staat hier niet op de planning. “Wij proberen de vaart erin te houden,” aldus Colijn.