Afrikaanderwijk: een wijk met grote verschillen

MARTlJN HUlJBEN / 3 FEB 2020 / LAATST BIJGEWERKT: 6 FEB 2020

Het vele afval van de drukbezochte markt op woensdag en zaterdag is nagenoeg het enige wat op straat te zien is. Afgezien van een paar bewoners die de straat op gaan om boodschappen te doen zijn ze leeg. De Afrikaanderwijk heeft de laatste jaren een positieve ontwikkeling gemaakt, in onderzoekt van Platform 31 wordt het als ‘opklimmende wijk’ genoemd. Vooral in de jaren zeventig was er veel onrust in de wijk door het verzet tegen de vele gastarbeiders die in de wijk kwamen wonen. Door deze migratiestromen is de buurt nu nog steeds bewoond door vele verschillende nationaliteiten, wat terug te zien is aan het diverse aanbod van winkels. Volgens bewoners is het nu wel een stuk rustiger: veel oude inwoners zijn verhuisd en het aantal cafés is teruggedrongen, deze veroorzaakten veel overlast.

Een terugkerend geluid bij de inwoners met een migratieachtergrond is het gevoel van verbondenheid in deze buurt. Mensen zeggen voor elkaar op te komen en goed samen te leven. Andere bewoners klagen juist over de mate van segregatie onder bepaalde bevolkingsgroepen en het gevoel van onveiligheid, sommigen durven ’s nachts niet alleen de straat op. Bij de supermarkt vraagt een mevrouw luidkeels: ‘’Wie heeft er aan mijn fiets gezeten?’’ Een jongetje van tien die dagelijks op het voetbalveldje te vinden is zegt zich te storen aan de dagelijkse ruzies op straat, waar vaak ook messen bij betrokken zijn. Wel is hij positief over de betrokkenheid van de school in de buurt d.m.v. het organiseren van activiteiten om een rol te kunnen spelen in de samenleving.