De loze woorden van Jesse Klaver

Hoe is de Westrand nou echt?

Jesse Klaver heeft er al eerder een artikel over geschreven, de Roosendaals wijk de Westrand. In zijn campagneaftrap noemde hij de wijk wel veertien keer een probleemwijk, maar waarom hij dit heeft gezegd, is niet helemaal duidelijk. Is de westrand echt zo crimineel als Jesse Klaver heeft gezegd? Zodra je de Westrand in loopt, merk je wel dat de wijk in tweeën is gesplitst. De Burgemeester Freijterslaan is zo’n beetje de scheidingslijn in de wijk. Zo is er een verschil tussen de wat oudere kant waar veel koopwoningen staan, en een kant waar sociale woningen staan.

Volgens de buurtpreventievertegenwoordiger Paul Boswinkel is de uitspraak die Jesse Klaver heeft gedaan erg overdreven. Hij weet ook niet waarom Klaver de wijk in 2016 zo heeft neergezet, maar de wijk was in de tijd dat hij er woonde anders dan het nu is. In de tijd van Klaver was er veel meer criminaliteit in de wijk te vinden. In sommigen delen van de wijk was het zelfs niet verstandig om er in de avond heen te gaan. Sinds de buurtpreventie is opgestart, in 2006/2007, is de criminaliteit wel erg afgenomen. De buurtpreventie zijn in eerste instantie begonnen als buurtcoaches, deze groep mensen bevordert sociale verbinden en beantwoorden de vragen van inwoners. Daarna is het overgegaan naar Wij Zijn, een hulp, informatie en adviesbureau. Pas een tijd daarna is het veranderd in een preventieteam. Het is vooral de naam die is veranderd, aan het takenpakket is eigenlijk vrij weinig veranderd. Het is ook een andere aansturing geworden, want sinds Januari is Wij Zijn overgenomen door de gemeente.

Migranten in Westrand
Volgens de BN de Stem zijn er op dit moment 6.700 bewoners en 45 nationaliteiten te vinden in de Westrand. Volgens Boswinkel woonden er eerst een groot gedeelte van de migranten in Kalsdonk, maar omdat er veel sociale woningen werden afgebroken, moesten veel mensen weer een nieuwe woonplek zoeken. Boswinkel vindt het erg moeilijk om de migranten bij het sociale evenement te betrekken, zoals de buurtpreventie, omdat ze geen Nederlandse achtergrond hebben. Voor sommigen bewoners beheersen de Nederlandse taal niet goed, waardoor het communiceren ook lastiger wordt.

Buurtpreventie van de Westrand
De buurtpreventie die in de avond altijd klaar staat om de bewoners te beschermen, tellen nu zo’n 18 mensen. Binnenkort komt er nog een team bij, hoeveel mensen dat zijn is nog niet duidelijk. De buurtpreventie is te herkennen aan de hesjes die zij dragen met daarop ‘Buurtpreventis’ erop. Ze hebben ook veel contact met de wijkagente, zodra er wat speelt moeten ze dit bij haar melden. De buurtpreventie staat erom te herkennen en te melden, ze mogen zelf niet ingrijpen zodra er wat gebeurt. ‘’Soms ga ik wel met ze in gesprek als ik iets zie, maar veiligheid staat altijd op de eerste plek.’’ Ook heeft de buurtpreventie meerdere WhatsApp groepen opgericht met bewoners van de wijk. Zo kunnen ze, als ze iets hebben gezien of gehoord, het meteen melden. Op die manier zorgen ze ervoor dat er minder criminaliteit in de wijk aanwezig is. Ook is er een mailadres, maar die is al een hele tijd niet meer in gebruik.

Wel is Boswinkel bang dat ook zijn team uiteindelijk inactief zal worden, ‘’De buurtpreventie moet wel gestimuleerd worden, anders zie ik het snel weer afzakken. We houden het instant door het positieve geluid van de gemeente. We hebben een agent hier in Roosendaal, ik noem hem altijd ‘Vadertje Buurtpreventie’, hij kan heel positief praten over de buurtpreventie en alles wat je ermee kunt bereiken. Als je zo’n man ter sprake zet motiveert het de bewoners om te helpen en mee te doen.’’

Er wordt door de gemeente veel aandacht besteed om meer mensen in het team te krijgen. Daarnaast wordt er ook veel gepromoot door mond-tot-mond reclame. De bewoners praten met elkaar, als de burgers hierdoor vaak positieve dingen horen over het team willen ze graag bij de groep horen. Als voorbeeld was er vroeger een team van 5 man, in de loop der jaren is het uitgegroeid tot zo’n 15 man. Dit komt ook door gedeelde interesse in de veiligheid van de wijk. Boswinkel ziet ook dat de bewoners de buurtpreventie gaan herkennen, het gebeurt ook steeds vaker dat de bewoners uit zichzelf naar het preventieteam stappen om te vertellen wat ze hebben gezien en waar iets aan moet worden gedaan.

‘’In heel Roosendaal zijn er verschillende buurtpreventies aanwezig, hoeveel precies weet ik niet. In sommigen wijken zijn er meer mensen van de buurtpreventie dan in andere. Dit verschil komt vooral voor omdat er in sommigen wijken meer inbraken of ander crimineel gedrag voorkomen. Hierdoor ontstaan er snel nieuwe preventieteams. Ik heb er ook wel een goed voorbeeld van, hier in de wijk ligt er een straat genaamd de Boulevard Antverpia waar ineens heel veel buitenspiegels van auto’s sneuvelde. Hierdoor is er een buurtpreventieteam opgezet. Toen bleek dat de lokale hockeyclub die er altijd langskwam wat anders aantikte met hun hockeysticks dan de bal. Maar toen die problemen weer over waren, stierf dat preventieteam weer een beetje af. Het is altijd weer een truc om zo’n preventie actief te houden, zeker als er een tijdje niks gebeurd in de wijk. ‘’ aldus Paul Boswinkel.

Zowel de buurtpreventie van de Westrand als de gemeente doet heel erg zijn best om de wijk zo veilig mogelijk te maken. De groep blijft zich uitbreiden, wat goed werkt tegen de criminaliteit. Paul Boswinkel is wel bang dat de buurtpreventie weer kan gaan afzakken, maar te zien aan de grootte van de groep gaat dat niet snel gebeuren.

Jesse Klaver heeft vooral gekeken naar zijn jeugd in de wijk, maar tegenwoordig is het niet meer zoals hij het voor zich ziet. Westrand is door de extra beveiliging een veilige, en fijne buurt geworden om in te wonen. Steeds meer bewoners willen ook deel uit maken van het team. Hierdoor werken ze met zijn allen aan een betere buurt en een voorspoedige toekomst voor de jongere generatie.

Er is ook een buurthuis, genaamd het ‘Huis van Westrand’, te vinden in de wijk waar verschillende activiteiten worden gehouden. Zo krijgen de bewoners een kans om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Op die manier krijgen de bewoners een betere connectie met elkaar en zorgen ze ook weer voor een mond-op-mond reclame voor de buurtpreventie.

Door: Esther van der Pijl