Willemskwartier, een volksbuurt met problemen

06-02-2020,

Nijmegen – Willemskwartier, een multiculturele volkswijk in het midden van Nijmegen. Het is een buurt waar iedereen elkaar kent, voornamelijk de ‘oude garde’ van de wijk  zorgt goed voor elkaar. Dit zie je goed terug in het buurthuis ‘het Hert’, waar elke dag activiteiten georganiseerd worden. Zo wordt er bijvoorbeeld elke donderdagavond gekookt voor én door mensen uit de buurt.

Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Een oudere buurtbewoonster die al jaren in Willemskwartier woont, vertelt ons: “de meeste ouderen zijn uit de wijk verdwenen, ze zijn vervangen door voornamelijk studenten en niet-westerse personen”. Volgens deze mevrouw zijn een deel van deze nieuwe bewoners erg asociaal en houden ze geen rekening met andere mensen. Er staan vaak vuilnisbakken op de verkeerde plaats of ze blijven tot dagen nadat het afval is opgehaald nog steeds buiten staan.

Een jonger stel vult aan: “Wij zelf wonen net iets buiten deze wijk, maar zodra je hier binnenloopt zie je dat het wat meer verwaarloosd wordt”.  Volgens hen is dat te zien aan de achterstallige voortuinen, de troep op en langs de stoep en aan de verkeerd geplaatste vuilnisbakken.

Echter is het volgens alle bewoners wel een ontzettend gezellige en fijne buurt. Buurtbewoner Harry Maas vertelde ons dat hij hiervoor na jaren elders te hebben gewoond er voor heeft gekozen om toch terug te keren naar zijn vertrouwde Willemskwartier.

Buurtbewoner Harry Maas, die na jaren afwezigheid tóch terugkeerde naar ‘zijn’ Willemskwartier.