Wijk Armhoef heeft last van vrachtwagens

Tilburg – De wijk Armhoef kampt met meer geluidsoverlast dan de rest van stadsdeel Tilburg Oud-Zuid, dat blijkt uit een buurtonderzoek. De bewoners van de wijk geven een 3,2 op een schaal van 5 in de categorie geluidsoverlast, vergeleken met een 2,8 voor het gehele stadsdeel.

13-01-2020, Rick Kraaijeveld en Daan Riethorst

Van de vijf vormen van overlast waar wij de buurtbewoners over ondervraagd hebben, komt geluidsoverlast het meest prominent naar voren. Bij bijna de helft van de mensen die aangaven dat ze ergens overlast van hebben in Armhoef, bleek het om geluidsoverlast te gaan.

 

 

De meest voorname reden van het geluidsoverlast zijn volgens de ondervraagde buurtbewoners de vrachtwagens die door de wijk rijden. Volgens 2 buurtbewoonsters die wij op locatie gesproken hebben komt dat doordat een brug die vrachtwagenchauffeurs normaal gebruiken om naar Tilburg te komen afgesloten is, waardoor de chauffeurs door Armhoef moeten rijden. Volgens de buurtbewoonsters gaat het de hele dag door. Ook vinden ze het onveilig. In een woonwijk is volgens hen geen plek voor vrachtverkeer.

 

Oud-zuid staat al op nummer één als het gaat om geluidsoverlast. In de onderstaande grafiek kun je zien dat alle wijken in Tilburg, met uitzondering van Tilburg-West, de meeste klachten hebben over geluidsoverlast. Uit de buurtonderzoeken van deze zes verschillende wijken kwamen in totaal 230 klachten binnen over geluidsoverlast, 101 hiervan zijn afkomstig van Oud-Zuid.

 

Ondank de geluidsoverlast afkomstig van de passerende vrachtwagens, gaf het merendeel van ondervraagde buurtbewoners aan heel tevreden te zijn over de omstandigheden in de wijk. Dat blijkt ook uit het feit dat van de 290 klachten die bewoners van Oud-Zuid hebben doorgegeven, er maar een klein deel afkomstig zijn van Armhoef.