Wij slepen jou door het referendum over de sleepwet

Bron: sleepwet.nl

Zoals je waarschijnlijk niet ontgaan is, aangezien er ook een stembrief van op je deurmat is gevallen, vindt naast de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart ook het referendum over de sleepwet plaats. Naast dat je natuurlijk op een Gôolse politicus gaat stemmen, kun je ook voor dit referendum stemmen. De sleepwet is een bijnaam, bedacht door tegenstanders, voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Wij leggen je kort even uit waar het precies over gaat en wat de afwegingen zijn, zodat je niet alleen weet op welke politicus uit Goirle je gaat stemmen, maar ook wat je met dit referendum aan moet.

Het referendum

Het referendum is het initiatief van vijf Amsterdamse studenten en vooral een filmpje van Arjen Lubach zorgde voor veel van de nodige handtekeningen. Voor een raadgevend referendum zijn namelijk 300.000 handtekeningen nodig, dat is vijftien keer Goirle. Het referendum wordt gesteund door allerlei organisaties, waaronder Amnesty International en Radar. Om het referendum te laten ‘tellen’, is er een opkomst van 30 procent nodig. Omdat dit referendum wordt gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen, lijkt dat absoluut haalbaar.

Toch lijkt het slagen van dit referendum discutabel. In eerste instantie is het een ‘raadgevend’ referendum, dus hoeft de Tweede Kamer niets met de uitslag te doen. Verder heeft Sybrand Buma al uitgesproken niet naar de uitslag te gaan luisteren, omdat het parlement het raadgevend referendum al heeft afgeschaft. Laatstgenoemde is de derde reden dat het slagen discutabel is. Zeker omdat de beslissing van het afschaffen niet direct door het volk is gemaakt, is het toch goed om 21 maart je stem nog te laten horen.

De inhoud

De nieuwe wet zou nog zijn doordat de uit 2002 afkomstige Wiv verouderd is. De reden hiervoor is volgens de Rijksoverheid dat ‘de technologische ontwikkelingen de wet hebben ingehaald’. De nieuwe wet is dus een vernieuwing van de vorige. De geheime diensten (AIVD en MIVD) mochten met de oude wet alleen verkeer (via de telefoon of e-mail) dat via een ether gaat onderscheppen, terwijl veel verkeer tegenwoordig via de kabel gaat. De geheime diensten mogen verkeer dat aan bepaalde indicatoren voldoet aftappen en mogelijk drie jaar bewaren.

Voorstanders

Zowel de voorstanders als de tegenstanders hebben natuurlijk een paar goede argumenten. De voorstanders zijn onder andere het hoofd van de AIVD, Mark Rutte en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Een groot argument voor is dat de nieuwe wet de veiligheid van de Nederlanders vergroot, doordat de geheime dienst beter kunnen worden ingelicht. Een voorbeeld dat dan wordt genoemd is het verijdelen van een terroristische aanslag, nu dat er een toename van die dreiging is. Een argument van de minister is dat de onschuldige Nederlander niet hoeft te vrezen voor de wet. Verder is natuurlijk een eerdergenoemd argument dat de wet verouderd is.

Tegenstanders

De groep tegenstanders is wat diverser, uiteenlopend van verschillende politici (SP, GroenLinks, PvdD), tot organisaties als Bits of Freedom en Arjen Lubach. Het grootste argument van de tegenstanders is de beperking van privacy, aangezien grote hoeveelheden persoonsgegevens bereikbaar zijn en gesprekken kunnen worden afgetapt. Verder zou er meer toezicht moeten zijn op de diensten die bij het verkeer kunnen, zodat er geen verkeerde dingen mee worden gedaan. Amnesty waarschuwt vooral voor de gevolgen wanneer er in Nederland een onderdrukkend regime zou komen.

21 maart

Hopelijk heb je nu een wat beter beeld gekregen van wat er precies in de ‘sleepwet’ staat en wat de argumenten voor en tegen zijn. Voor meer inhoudelijke informatie over de nieuwe wet kun je ook de website van de AIVD raadplegen, maar vergeet niet dan niet de AIVD niet geheel objectief is in deze kwestie. Succes 21 maart!