Weinig woningbehoefte of zorgeloze starters?

Goirle, 11 februari 2019 – Door: Tom van Rooijen

Het is 18.55 uur als beleidsmedewerker wonen Hans van den Moosdijk en wethouder Volkshuisvesting Bert Schellekens de meegenomen banner van de gemeente Goirle neerzetten in de kantine van voetbalclub GSBW aan de Wim Rötherlaan in Goirle. De heren maken een ontspannen indruk, al is er nog niemand komen opdagen. Om 19.00 uur onderzoekt de gemeente Goirle wat de behoeften zijn van starters op de woningmarkt, althans, dat is de bedoeling. Veel starters zouden niet langskomen.

De gemeente Goirle is druk bezig met het opstellen van een nieuwe woonvisie voor de komende vier jaar. Het doel van deze woonvisie is het vaststellen van een gemeentelijke ambitie op het gebied van wonen. Om het een en ander in kaart te brengen heeft de gemeente een regionaal woningbehoeftenonderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek worden allerlei doelgroepen vertegenwoordigd: starters, doorstromers, ouderen, maar ook bijzondere doelgroepen als migranten of mensen met een handicap. De Goirlese gemeenteraad was echter de mening toebedeeld dat de woningbehoeften van de starters in dit onderzoek onvoldoende over het voetlicht gebracht werden en gaf het college de opdracht dit verder te onderzoeken.

‘Rondom de vrolijke banner van de gemeente blijft het stil’

Zodoende vindt er vanavond een zogenoemde enquêteavond plaats. De barvrouw schenkt nog een drankje in voor een ouder die zijn kind van de voetbaltraining komt halen, de jongere broertjes en zusjes rennen enthousiast heen en weer door de kantine. Maar rondom de vrolijke banner van gemeente blijft het stil, helemaal stil. Het is inmiddels 19.10 uur en waar de meeste organisatoren zich nu toch wat onrustig zouden beginnen te voelen over het feit dat er nog niemand is, zijn Van den Moosdijk en Schellekens nog steeds compleet relaxed. “We zijn niet verbaasd over deze lage opkomst,” vertelt Van den Moosdijk. “Jongeren zijn heden ten dage niet meer altijd makkelijk te enthousiasmeren voor avonden als deze. Gelukkig hebben we ook een online enquête opgezet, daar hebben we al ongeveer 75 reacties.”

Verklaring?
Hoewel er uit 75 ingevulde enquêtes wel het een en ander valt op te maken, starters zijn zowel geïnteresseerd in koop- als in huurwoningen en zetten hun zinnen voornamelijk op rijtjeshuizen, is dit natuurlijk geen gigantische respons. Wanneer we daar de nul bezoekers van de enquêteavond bij optellen komen we ook niet veel verder. Hoe komt het dat zo weinig starters de behoefte hebben om deel te nemen aan dit onderzoek? De gemeente baseert hier nota bene haar woonbeleid voor de komende jaren op. Zijn jongeren laks en hebben ze simpelweg geen zin om hier tijd in te investeren? Of ligt het anders en hebben starters helemaal geen behoefte aan een woning in Goirle?

“Wonen in een mooi huis in de natuur, daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan.”

Het is enigszins gissen, maar de waarheid ligt vermoedelijk ergens in het midden. 51% van de Goirlese bevolking is ouder dan 45 jaar, daarmee is Goirle weliswaar nog geen krimpgemeente, maar van een jonge en bruisende gemeente is ook geen sprake. “Veel starters trekken in de eerste instantie liever naar de stad,” vertelt Van den Moosdijk. “Jongeren hebben toch vaak behoefte om de in de drukte van een stadse omgeving te wonen en te werken, veelal trekken ze dan naar Tilburg, hier niet zover vandaan. Bovendien past dit vaak ook beter bij de portemonnee van de jongeren, wonen in een mooi huis in de natuur, zoals hier in Goirle kan, daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan.”

Zorgen?
Op de vraag of deze verplaatsing van jongeren uit het dorp naar de stad hem geen zorgen baart antwoordt Van den Moosdijk relaxed: “Nee hoor, we zien jongeren vaak naar de stad verhuizen, maar zodra zij aan gezinsvorming willen gaan doen komen er ook weer een heleboel terug. Ze willen dat hun kinderen hier in een rustige omgeving opgroeien en financieel staat het er tegen die tijd ook weer wat gunstiger voor dan direct na het afronden van hun studie.”

“Ze kunnen zich er niet op beroepen dat hun niets is gevraagd.”

Inmiddels is het 19.30 uur en er is nog steeds geen starter te zien. Zowel Van den Moosdijk als Schellekens is niet verbaasd of teleurgesteld. Ik vraag mij af waarom zij deze avond überhaupt georganiseerd hebben, aangezien zij blijkbaar al een kleine of helemaal geen opkomst hadden verwacht. “De raad heeft ons opgedragen de woningbehoeften van starters te onderzoeken. Wij hebben een online enquête opgezet en we geven starters vanavond hier en volgende week in Riel de kans om hun behoeften aan ons kenbaar te maken. Vervolgens is het aan de starters zelf om gebruik te maken van deze optie. Als het bij deze reacties blijft zullen we ons hierop moeten baseren. Maar de starters kunnen zich er in ieder geval niet op beroepen dat hun weer eens niets is gevraagd”, aldus wethouder Schellekens.