Weg met de illegale huisjesmelkers

Dat Nijmegen een studentenstad is, is algemeen bekend. Als je goed om je heen kijkt in de verschillende wijken van deze oude stad, zie je veel huizen met een stuk of twaalf fietsen voor de deur staan. Maar niet iedereen is het er mee eens dat de Nijmeegse straten één groot studentenhuis worden. ‘Verkamering’ in Nijmegen is dan ook een grote ergernis bij veel bewoners en een van de onderwerpen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

In de wijken Stadscentrum en Bottendaal woont inmiddels meer dan een derde deel van de bevolking in opgesplitste panden. Dit vindt platform Kamerbreed niet kunnen.
Platform Kamerbreed, opgericht in mei 2013, is een burgerinitiatief dat gezamenlijk het huidige kamerverhuur- en handhavingsbeleid aan de orde wil stellen in Nijmegen. Het doel van platform Kamerbreed Nijmegen is om samen met alle betrokken partijen tot een verantwoorde oplossing te komen.

Ik spreek af met Ralf Nieuwenhuijsen, initiatiefnemer van Platform Kamerbreed. Zijn woning is gevestigd in de van Goorstraat, tien minuten lopen vanaf station Nijmegen. Tijdens mijn wandeling naar zijn woning valt het me pas op hoeveel studentenhuizen er zijn. Ik loop in de Van Oldenbarneveltstraat en overal waar ik kijk zie ik omgevallen vuilnisbakken, lege kratten bier en oude fietsen staan. Niet echt een mooi plaatje van deze oude stad.

Nieuwenhuijsen woont sinds kort met zijn vrouw en dochter in de van Goorstraat. Ik sta voor zijn woning maar kan geen deurbel vinden. Gelukkig ziet Nieuwenhuijsen me al en opent de deur met een glimlach. “Als je op het grijze gedeelte van de tegels gaat staan, dan gaat de bel af”, zegt Nieuwenhuijsen op een plagende toon. “Welkom, wil je een kop koffie of thee? De hond bijt niet hoor.”

“We wonen nu sinds oktober in deze woning. Voorheen woonden we een aantal jaar in de Van Oldenbarneveltstraat, maar de overlast werd ons uiteindelijk echt teveel.” Zijn vrouw heeft ondertussen al koekjes en chocolade op tafel gezet en het gesprek gaat echt van start als de koffie klaar is.

Overlast
Ik vraag hem nog eens naar de overlast waar hij het eerder over had. “Een voorbeeld van overlast was in het voorjaar van 2017 toen er een feestje tegenover ons huis was. Het begon  om half zes: de deuren stonden open, er stonden ongeveer twintig studenten in de voortuin, de vuurkorf stond aan en de muziek stond hard”, vertelt Nieuwenhuijsen. “In het begin vond ik het niet zo erg, maar rond half negen begon het irritant te worden. Toen ben ik er naartoe gegaan. Ik vroeg of ze het doorhadden dat omwonende er last van hebben. Daarna vroeg ik of het binnen een half uur kon stoppen.” Nieuwenhuijsen kreeg toen reacties als ‘ouwe zeikerd’ en ‘ben je zelf nooit jong geweest?’. “Ik had uiteindelijk de politie rond half tien gebeld, maar zij vertelde mij dat ze het op dat moment te druk hadden. Nadat ik meerdere keren had gebeld, werd ik rond half twaalf teruggebeld door de politie. Ze vertelde mij dat ze ter plaatse waren en dat ze met de studenten hadden afgesproken dat het om half een afgelopen moest zijn.” Hier was Nieuwenhuijsen niet blij mee want hij moest, net zoals veel andere bewoners, vroeg op om te werken.

Doordat er meer ‘verkamering’ in de Nijmeegse straten is, verlaten veel gezinnen hun woning om te verhuizen naar een rustigere buurt zonder studenten. Bottendaal wordt zelfs ‘kamerdaal’ genoemd, dit omdat hier al een derde deel van de bevolking in een ‘verkamerd’ pand woont.
Er worden nu wekelijks woningsomzettingsvergunningen in deze buurt aangevraagd. Dit zijn vergunningen om een woning anders te mogen gebruiken dan het doel waarvoor destijds een (bouw)vergunning is afgegeven; dus om het legaal te ‘verkameren’.

Huisjesmelkers
De zogenoemde huisjesmelkers hebben vanaf 1 januari 2018 tot en met eind juni 2018 de tijd om een vergunning aan te vragen, dit zonder boete, om het verhuren van de kamers legaal te maken. Rond de 2200 woningen ‘verkameren’ illegaal in Nijmegen. Nieuwenhuijsen verwacht niet dat al deze woningen een vergunning gaan aanvragen.

Wat Platform Kamerbreed nu echt wil bereiken is dat het gezellig blijft in de straten en dat er een quotum komt, bijvoorbeeld dat rond de vijftig procent van de woningen in de straat verkamerd mag worden. Nieuwenhuijsen vindt het jammer dat de buurt elkaar niet meer kent, omdat er om de zoveel jaar nieuwe bewoners komen. “Vroeger wist ik nog ongeveer welke mensen er in de straat wonen. Nu heb ik geen idee meer”, zegt Nieuwenhuijsen.

Nijmeegse politiek
Het is dit jaar voor het eerst dat een groot deel van de Nijmeegse politieke partijen voor verandering zijn als het gaat om ‘verkamering’. “We hebben de afgelopen vier jaar flink tegengewerkt”, vertelt Nieuwenhuijsen op een trotse toon, “maar daardoor hebben we de politiek wel aan het denken gezet.”
Nieuwenhuijsen stemt voor de stadspartij de Nijmeegse Fractie (DNF), dit omdat zij Platform Kamerbreed vanaf het begin heeft geholpen en begrepen. “GroenLinks heeft ons jarenlang belachelijk gemaakt.”

Raadslid en lijsttrekker van Stadspartij DNF Wendy Grutters vertelt mij dat ze al 10 jaar bezig tegen de wildgroei van kamerverhuurbedrijven in woonwijken met de daarbij behorende overlast. “Doordat we de laatste vier jaar coalitiepartner zijn is het ons gelukt om een betere regelgeving te krijgen. We zijn erg blij met het nieuwe beleid dat nu per 1 januari 2018 van kracht is gegaan.” Stadspartij DNF wil er ook voor gaan zorgen dat er 24 uur per dag toezichterhouders bereikbaar en inzetbaar zijn, en dat er bij sommige straten een quotum komt.

Andere partijen pleiten dit jaar voor het eerst over oplossingen voor ‘verkamering’. Zo pleit de SP voor het bouwen van extra studenten kamers, de Partij van de Arbeid pleit voor meer regulering zoals een strakker vergunningsbeleid en beter toezicht. De Verenigde Senioren Partij en de VVD willen dat de handhaving verscherpt wordt. CDA zet zich in op het beperken van het aantal vergunningen voor verhuurders, wil forse boetes opleggen en wil dat vergunningen worden ingetrokken bij langdurige overlast.

Cherelle de Leeuw, nummer tien op de verkiezingslijst van GroenLinks, vertelt mij dat GroenLinks het belangrijk vindt dat Nijmegen een gastvrije stad is. “Dit houdt dus ook in dat studenten ook gewoon een plekje verdienen in de stad”, aldus Cherelle de Leeuw, “wij willen daarom zorgen dat er genoeg studentenhuisvestiging is en willen daar afspraken over maken met de studentenwoningbouwvereniging SSH& en andere woningbouwcorporaties.” Om overlast te voorkomen voor omwonenden stelt GroenLinks strenge eisen voor onder andere onderhoud en geluidsoverlast, als er eengezinswoningen worden ‘verkamerd’. “Verhuurders die illegaal verhuren willen we streng gaan aanpakken.”

D66 is geen voorstander van nieuwe regels die de realisatie van studentenkamers onnodig hinderen, maar wil de overlastsituaties en illegale kamerverhuur bestrijden.