‘We hebben nergens spijt van’

Eric de Regt is de fractievoorzitter van de politieke partij: Roosendaalse Lijst. De lokale partij is de afgelopen vier jaar de grootste fractie geweest in Roosendaal en ze zijn van plan om dit zo te houden. De Regt vertelt over de jeugd in Roosendaal, de coffeeshops en hij kijkt terug op de afgelopen vier jaar. Ook werpt hij een blik op de toekomst en legt hij uit waarom je op een lokale partij moet stemmen.

Waarom moeten mensen op een lokale partij stemmen in plaats van op een landelijke partij?

“Mensen moeten op een lokale partij stemmen, omdat lokale partijen vrijheid van handelen hebben. Landelijke partijen zijn vaak verbonden aan richtlijnen van bovenaf. Ze kunnen dus niet altijd inspelen op behoeftes die er op het moment zelf zijn. Ze moeten zich houden aan de richtlijnen van het hoofdbestuur. Een lokale partij is vrij om zowel links of rechts te kiezen. Wat dat betreft kunnen wij veel pragmatischer handelen dan een landelijke partij.”

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zag Roosendaalse Lijst geen coalitie voor ogen met de andere lokale partij in Roosendaal: VLP. De partij van Eric de Regt is gaan samenwerken met alleen maar landelijke partijen.

Waarom hebben jullie er niet voor gekozen om met een andere lokale partij samen te werken?

“Dat zou per definitie kunnen. Een samenwerking gaat wel verder dan alleen standpunten vergelijken. Je handelt over een hele boel zaken. Je moet natuurlijk ook met een bepaalde meerderheid aankomen. Vandaar dat het een heel proces is en vandaar dat we niet meteen zeggen dat we er een andere lokale partij bij betrekken. Ook een lokale partij kan anders denken dan onze partij.”

 Jullie willen als partij de jeugd naar Roosendaal halen. Vinden jullie dat de jongeren moet deelnemen aan de politiek?

“Ja, graag natuurlijk. We willen graag dat alle doelgroepen in de politiek vertegenwoordigd zijn. We gaan ook de samenleving in om te kijken wat de jongeren zelf willen. Als ze deelnemen aan de politiek kun je natuurlijk directer op ze inspelen. We willen dus graag iedere doelgroep in onze partij hebben en dus ook graag jongeren.”

Op de kieslijst van Roosendaalse Lijst voor de verkiezingen staan geen jongeren. De jeugd moet deelnemen aan de politiek, maar we kunnen er niet op stemmen.

Willen jullie daar verandering in brengen?

“Ja, uiteraard. We hebben wel al een jongerenafdeling in onze partij. We hebben aan hun gevraagd of ze op de kieslijst willen staan, maar ze waren allemaal een beetje te huiverig om zich aan te melden op de kandidatenlijst. Dat betekent niet dat we er geen gebruik van kunnen maken. Ze zitten op de achtergrond bij onze partij. We kunnen gebruik maken van hun visie en kijk op de maatschappij. We gaan ze wel inzetten.”

Acht jaar geleden zijn alle coffeeshops in Roosendaal gesloten vanwege overlast. Er waren duizenden drugstoeristen die wekelijks over de vloer kwamen en dat veroorzaakte ook verkeersproblemen. Roosendaalse Lijst vindt dat, door het sluiten van de coffeeshops, de stad een stuk schoner is geworden. Toch zijn er een aantal mensen die vinden dat deze maatregel juist voor meer overlast zorgt. Waar de mensen voorheen hun drugs gewoon bij de winkel konden halen, gebeurd dat nu midden op straat. Nu niet alleen in de binnenstad, maar ook in de wijken.

Denkt u niet dat wanneer de coffeeshops worden weggehaald er meer overlast heerst op straat?

“Dat is altijd heel complexe materie. Je ziet dat de overlast zich uitbreidt naar andere delen van Roosendaal. Wij zijn in ieder geval geen voorstander van het terughalen van de coffeeshops. De eerste vraag is natuurlijk ook waar je die dan terug zou moeten zetten. In ieder geval niet in de binnenstad, want dan krijg je weer hetzelfde probleem. Ik denk dat de wijken er ook niet zo op zitten te wachten, dus onze eerste insteek is de overlast goed aanpakken door handhaving en er kort op te zitten.”

In hoeverre gebeurd dat al?

“Dat gebeurd de laatste jaren redelijk intensief. Er is een apart ‘drugssquadteam’ voor Roosendaal in het leven geroepen. De echte resultaten hebben we nog niet binnen, maar we horen wel geluiden dat de overlast ook echt wordt aangepakt. Er worden mensen opgepakt en er worden steeds meer drugslab opgerold. We zien wel dat het werkt, maar het kan in onze ogen nog wat beter.”

Is het een idee om één coffeeshop te openen waar je iedereen naartoe leidt, in plaats van meerdere die verspreid staan over de stad?   

“Ja, dat zou een mooie oplossing zijn, maar in de praktijk zal zijn dat er dan toch nog illegale circuits blijven circuleren. Wij zijn daar dus niet direct een voorstander van. We zien wel dat een aantal gemeente daarmee gaat experimenteren. Een tiental gemeente hier in de buurt gaat die proef aan. Als de resultaten goed zijn kunnen wij ook een overweging nemen om zo’n proef te starten. Voorlopig houden wij onze handen daar vanaf.”

 

Met welk gevoel kan Roosendaalse Lijst terugkijken op de afgelopen vier jaar?

“Wij kunnen met een heel tevreden gevoel terugkijken. We zijn gestart met een bestuursakkoord en daar staan een aantal zaken in die je probeert te realiseren. Ik denk dat we voor 95 procent die zaken hebben kunnen afhandelen. We kunnen ook tevreden zijn over de samenwerking met de andere coalitiegenoten. Dat is altijd vlekkeloos verlopen, dus wat ons betreft alleen maar positieve berichten. Ik denk dat je een aantal hoogtepunten moet noemen. In het bestuursakkoord kunnen we drie speerpunten noemen: economie in de binnenstad, de vitale wijken in de dorpen en het sociale domein. Op al die drie fronten hebben we heel veel kunnen realiseren, maar er is niet één hoogtepunt wat er specifiek uitspringt. Het is eigenlijk een combinatie van factoren die het een succesvolle periode maakt.”

Wat is, voor de komende vier jaar, jullie hoofddoel?

“Wij hebben een verkiezingsprogramma met acht of negen speerpunten en daar zetten we allemaal op in. Het hangt er natuurlijk ook vanaf met wie je samengaat. We zetten niet per se in op één onderwerp, maar op een heel terrein van onderwerpen die we proberen te bereiken. We denken dan bijvoorbeeld aan sportcultuur, leefomgeving, de wegen en de fietspaden, maar ook denken we aan een veilige en sociale stad.”

Zijn er onderwerpen die jullie de afgelopen vier jaar anders hadden willen doen?

“Je moet natuurlijk altijd samenwerken met andere partijen dus je moet dan wat compromissen maken. Ik moet wel zeggen dat de partijen waar wij een coalitie mee hebben, vaak hetzelfde dachten als ons. Er zijn dus ook niet echt zaken die ons te kort geschoten zijn. We hebben nergens spijt van.”

De Regt spoort vooral aan om te stemmen. “Als je naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen kijkt, was er een opkomst van minder dan vijftig procent. Dat is toch eigenlijk wel heel triest, dus mijn oproep is dan ook: gaat stemmen!”