Wat gaat er gebeuren met de Heuvelsekerk?

Door Gwyneth Oomens, 13-02-2020

De financiering van kerken is een groot probleem. De Heuvelsekerk in Tilburg zat hierdoor de afgelopen weken in spanning. Er was namelijk een kans dat de kerk zijn deuren moest sluiten. Hoewel de rust nu lijkt teruggekeerd, was er vorige week veel te doen rondom de kerk.

Bron: Gwyneth Oomens

De klokken hoor je binnen luiden en wanneer je praat galmt het door heel de kerk. Het is koud maar heel veel sta je er niet bij stil. Het is het altaarstuk en de ornamenten in de kerk die je aandacht hebben. Ton Mul, woordvoerder van de torengroep van de Sint-Jozefkerk, vertelt zorgwekkend over het mogelijk sluiten van de kerk. “Wij maken ons zorgen om de toekomstige generaties als de kerk gesloten wordt”, aldus Mul.

In de Tilburgse binnenstad zijn er twee kerken: de Heuvelse en de Heikese kerk. In 2019 kondigde ‘parochiebestuur de Goede Herder’ aan dat één van de twee kerken zou gaan sluiten, omdat het te duur is om allebei open te houden. Ieder jaar moet het kerkbestuur namelijk zo’n vier ton bijleggen om de kerken open te houden. Tegen het sluiten van de Heuvelsekerk werd de afgelopen weken actie gevoerd. Nog steeds hangt er een door Ton Mul opgehangen spandoek op de kerk met de tekst ‘Te koop? Nee never’.

Ontkerkelijking
Na de aankondiging van de eventuele sluiting van de Heikese of de Heuvelse kerk is toch meegedeeld dat de kerken nog vijf jaar open blijven. De financiering ervan blijft echter een probleem. Leegstand van kerken komt steeds meer voor.

Bron: Gwyneth Oomens

Toekomstplannen
De plannen voor de kerken die (nog) niet afgebroken worden zijn winkels, kraampjes, exposities en horeca. Ook voor de Heuvelkerk zijn er al ideeën om de sluiting van de kerk tegen te gaan. “Een van de opties is ook om het midden­schip voor diensten te behouden en beide zijbeuken te verkopen.” vertelt Bart Franken, Penningmeester parochie de Goede Herder, aan AD.

Ton IJssenbrant, woordvoerder van de torengroep van de Heuvelsekerk, vertelt in de gang van de kerk dat het gebouw voor hem het Godshuis betekent waar hij vanaf kleins af aan actief is geweest. “Wij vinden het een hele trieste zaak en gaan er echt actie voor voeren dat de kerk toch open blijft. De kerk blijft nu in elk geval nog vijf jaar open maar wij van de torengroep betwijfelen het of dat echt vijf jaar gaat zijn.” vertelt hij terneergeslagen.

Familie Den Boef, kerkbezoekers, kijken naar het mooie altaarstuk terwijl ze vertellen dat ze snappen dat er kerken verdwijnen. “Er is steeds minder aanloop. Dat vind ik ook jammer, het heeft namelijk wel een bepaalde functie in een dorp of stad.” Toch denkt de familie niet dat de kerken ooit helemaal zullen verdwijnen. “Maar het wordt wel anders; er gaan meer dingen samenkomen.” Een medewerker van ‘Parochie de Goede Herder’ ziet de toekomst echter slecht in van kerken in Tilburg. Somber vertelt ze: “Ik denk dat in de toekomst de originele bestemming van kerken zal verdwijnen. Ik vind het jammer.”

Fractievoorzitter Hans Smolders van LST (grootste partij in Tilburg) vertelt nadrukkelijk dat we moeten afblijven van het cultureel historisch erfgoed in Tilburg. “Het is een trend van tientallen jaren dat er kerken verdwijnen. Gelukkig zijn er al een heleboel kerken bewaard, maar helaas ook al platgegooid.” Op de vraag hoe hij de toekomst van kerken in Tilburg voor zich ziet antwoordt Smolders bedenkelijk: “Dat gaat moeilijk worden. Er moet een omslag komen van denken.” Smulders doelt hiermee op de eventuele verdwijning van de originele bestemming van kerken.

De komende jaren staat de Heuvelsekerk er in ieder geval nog en is er iedere zondag een mis. Volgens het persbericht van het gebouw zal het bestuur de komende vijf jaren benutten om “in goed overleg met het bisdom, te onderzoeken hoe tot een goede herbestemming van het kerkelijke complex aan de Heuvel kan worden gekomen, waarbij ook de eventuele mogelijkheid tot behoud van een beperkte liturgisch functie of kapelruimte zal worden meegewogen.”