VVD wil dat iedereen, van rolstoel tot kinderwagen, toegang heeft tot de Utrechtse voetpaden

Levi van Dartel

17-2-2021

Raads- en VVD lid Marijn de Pagter wil dat veel voetpaden verbreed worden. Hij wil dat er een vastgelegde norm van anderhalve meter ruimte is om te lopen, zodat daarmee niet alleen de coronamaatregelen makkelijker zijn om na te streven, maar de voetpaden ook toegankelijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld rolstoelen en kinderwagens.

Dit liet hij weten in een recente raadsvergadering. Deze raadsvergaderingen nemen voortaan online plaats, maar dat gaat nog niet altijd even soepel. De Pagter lukt het eerst niet om de presentatie te delen, iedereen hoort zichzelf terug en sommige mensen zijn amper te verstaan. Nadat alle kwaaltjes zijn opgelost kan de presentatie verder gaan.

Het grootste probleem is volgens De Pagter dat fietsen verkeerd geparkeerd worden of struiken te groot groeien waardoor er door bepaalde mensen niet genoeg ruimte is.

Fietsen en struiken kunnen ervoor zorgen dat sommige mensen er niet goed doorkunnen. Op dit soort plekken zouden duidelijke plekken moeten komen waar de fietsen wel en niet mogen staan.

Soms zorgt de wijze waarop fietsenstallingen zijn geplaatst ervoor dat er niet genoeg loopruimte is. Hier zou dus alles heringericht moeten worden zodat de stad toegankelijk is voor iedereen.

De Pagter wil dat er duidelijkere regels tot stand komen over wanneer iets hinderlijk over wanneer iets hinderlijk of gevaarlijk is en duidelijkere maatregelen tot stand komen over toegankelijkheid. Ook wil hij dat er in bepaalde straten herinrichting komt. Dit zorgt niet alleen voor meer toegankelijkheid, maar ook voor makkelijkere handhaving.

Herbert Tiemens van de Dutch Cycling Embassy had hier iets op in te brengen. De gemeente Utrecht heeft al streefmaten over hoe breed een trottoir hoort te zijn. Dit is zelfs 1,80 meter, in tegenstelling tot de anderhalve meter van De Pagter. Er is ook een grensmaat van 90 centimeter ingesteld voor situaties waar 1,8 meter niet haalbaar is. Dit is van toepassing voor bomen en fietsenstallingen die naast het voetpad staan. Dit is echter een streefmaat en wordt, zoals in de voorbeelden te zien is, niet altijd nageleefd.

Tiemens geeft een voorbeeld van een recentelijke succesvolle herinrichting.

Op de Voorstraat in Utrecht is er nu een duidelijke plek voor de fietsen en de voetgangers blijven genoeg ruimte houden om ongehinderd te kunnen lopen en etalages te kunnen bekijken.

Toch gaat het ook in deze straten niet altijd goed. Lantaarnpalen zijn een uitnodiging voor elke fietser om hun voertuig tegen aan te leunen en ook al mag het niet, vindt er nog steeds laden en lossen plaats.

Tiemens wil bijvoorbeeld een aantal parkeerplaatsen opheffen voor fietsparkeerplaatsen, zoals we op bepaalde plekken al hebben gezien sinds het coronavirus is uitgebroken. Dit zorgt er niet alleen voor dat er minder fietsen op de stoep staan en mensen meer wandelruimte hebben, maar het stimuleert mensen die meestal met de auto gaan ook om een keer met de fiets te gaan. Dat is goed voor de fysieke gezondheid én voor het milieu.

Ook zijn sinds de uitbraak van het virus fietsenstallingen op bepaalde plekken juist weggehaald. Dit is met name op de smalle bruggen. Dit is echter alleen een gevolg van corona en komen waarschijnlijk terug zodra de pandemie voorbij is. Hier zouden dan wel het liefst schuine klemmen komen. Schuine fietsenstallingen zorgen ervoor dat ze minder loopruimte opnemen.

Een ander groot aandachtspunt van Tiemens is het verschil tussen gevaar en overlast door een fiets. Een fiets is gevaarlijk als er voor voetgangers en ander verkeer gevaarlijke situaties ontstaan. Deze worden onmiddellijk opgehaald, zonder waarschuwing. Fietsen kunnen voor gevaar zorgen wanneer ze bijvoorbeeld voor een vluchtroute, nooduitgang, aanrijroute voor hulpdiensten of een blindengeleide strook staan. Een fiets zorgt voor overlast als hij op een plek staat die bedoeld is voor iemand anders. Denk aan gehandicaptenparkeerplaatsen, laad- en losplaatsen en taxistandplaatsen. Fietsers die hun fietsen hier neerzetten krijgen een waarschuwing en 10 minuten om hun fiets te verplaatsen. Meer en duidelijkere plekken om fietsen te plaatsen voorkomt dat fietsen op gevaarlijke of hinderlijke plaatsen worden gezet.

Na de presentatie van Tiemens is er ngo wat ruimte voor vragen. Een bezorgde Jan Wijmenga van de ChristenUnie vraagt of de handhaving wel genoeg capaciteit heeft om naast het werk dat ze nu al doen ook nog extra te letten op fietsen die verkeerd geparkeerd staan. “Hier is op het moment geen capaciteit voor. We hebben ook nog een inschatting kunnen maken voor hoeveel dat dan zou kosten.” Reageert Tiemens. “Hoe zou de handhaving dan ingezet worden?” vraagt Bülent Isik van de PvdA. Volgens Tiemens komen de handhavers op plekken waar grote aantallen fietsen gevaarlijk staan.

Het debat over welke nieuwe maatregelen ingesteld gaan worden vindt op 4 maart plaats.

Aan het einde van de vergadering wordt De Pagter nog even gevraagd of hij al naar het debat uitkijkt, een leuke afsluiter van een lange, informatieve presentatie. Hij reageert met een opgeluchte “ja”.