“Verkiezingen laten zich lastig peilen, kijk maar naar Amerika”

Woensdag 21 december 2016
Geschreven door Ilona Braat

Het gaat steeds slechter met de Partij van de Arbeid, volgens de peilingen. Roy Breederveld (30) heeft desondanks veel vertrouwen in de partij. Sinds juni 2015 werkt hij als beleidsmedewerker op de terreinen Arbeidsmarkt, Arbeidsrecht en Werknemersverzekeringen.

Gemeenteraad

Tijdens zijn actieve periode (2010 tot 2014) in de gemeenteraad van zijn geboortestad Dronten richtte hij zich vooral op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Roy Breederveld: “De werkloosheid onder jongeren, vooral in Flevoland, was en is nog steeds ontzettend hoog. Het gaat mij aan het hart dat jongeren die afgestudeerd zijn, of dat nu metaal bewerken is of de universiteit, geen baan vinden of er lang voor aan de bak moeten. Daar ben ik nu als beleidsmedewerker ook mee bezig. Het is een hele mooie portefeuille voor het bestrijden van werkloosheid. ”

Na vier jaar is Breederveld overgestapt naar de landelijke politiek. “Ik werk nu als inhoudelijk medewerker voor een aantal Kamerleden. Het was niet dat ik van tevoren dacht dat ik beleidsmedewerker wilde worden. De overstap was puur toeval; een kennis van mij zag de vacature en vroeg of dat niet iets voor mij was. Ik was net klaar met mijn studie en dacht ‘leuk!’. Uiteindelijk heb ik dus heel de procedure doorlopen, bijvoorbeeld gesprekken voeren met de Kamerleden waarvoor ik ging werken en assessments schrijven, en ben ik het geworden.”

Het verschil tussen de gemeenteraad in Dronten en het werken voor de Tweede Kamer zit in het niveau, zegt hij. “Het werk van de Kamerleden in Den Haag staat veel meer in de belangstelling dan het werk van gemeenteraadsleden. Het Kamerwerk wordt onder een vergrootglas gelegd, bij de lokale politiek gebeurt dit ook, maar veel minder.”

Verkiezingsprogramma

Een standpunt van de Partij van de Arbeid is dat de partij 100.000 banen in de publieke sector wil scheppen. Volgens Breederveld waarderen de sociaaldemocraten de ‘extra handjes’, zoals bijvoorbeeld conciërges op school, en vinden zij dat beroepen zoals deze ook ondersteuning verdienen. “Aan de onderkant van de arbeidsmarkt ontstaat een race naar beneden als het gaat om arbeidsvoorwaarden.” Samen met anderen heeft hij ideeën voor het verkiezingsprogramma aangedragen. Een voorbeeld: “Je werkt in de bouw als ZZP’er en kan heel moeilijk een arbeidsongeschiktheidverzekering betalen. Stel, je valt van een steiger af, wat dan?  Ik vind het fatsoenlijk dat mensen ook dan een inkomen hebben op het moment dat zij niet kunnen werken. Dat zie je ook terugkomen in het verkiezingsprogramma van de partij.”

De Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn bij elkaar gekomen om een wet tot stand te brengen die  moet zorgen voor strenge milieudoelen. Het is van belang voor de partijen om de zogenaamde klimaatwet voor de verkiezingen in maart te bespreken in het parlement. Samen met de kleinere partijen hebben de PvdA en GroenLinks op dit moment een meerderheid, maar dit kan na de verkiezingen heel anders zijn. Hoe het er nu voor staat, kan Breederveld niet zeggen: “Ik durf de actuele stand van zaken niet te geven. De intentie en het streven om de wet erdoor te krijgen zijn er, maar ik kan niet vertellen op welk termijn. Het hangt allemaal van de agenda’s van de Eerste en Tweede Kamer af, en die zitten in de periode voor de verkiezingen bomvol. We hopen dat het gaat lukken en zullen hier ons best voor doen.” In de klimaatwet staat onder andere dat de CO2-uitstoot in 2050 ten opzicht van 1990 95% minder moet zijn.

Kansen in maart

Over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in maart is Breederveld positief. “Ik denk dat er veel kansen op links liggen.” De peilingen spreken hem echter tegen. Op dit moment heeft de Partij van de Arbeid 35 zetels in de Tweede Kamer, maar volgens de peilingen van onder andere onderzoekbureaus I&O Research en EenVandaag zal het aantal zakken tot 12 tot 15 zetels. Hij is niet overtuigd: “De peilingen zijn heel erg lastig. Een aantal nieuwszenders kiest er nu ook bewust voor om de ze niet meer wekelijks naar buiten te brengen, wat ik me goed kan voorstellen. Verkiezingen laten zich heel lastig peilen, kijk maar naar Amerika.” Bang is hij wel voor de PVV, de partij van Geert Wilders. “De PVV en VVD klitten nu heel erg samen. De vraag is voor veel links georiënteerde mensen dit ook wel willen. Ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen en of Lodewijk zich tussen de twee partijen weet te wurmen.” Breederveld zou het spijtig vinden als Geert Wilders de peilingen gelijk zou bewijzen in maart. “Wat er in Amerika is gebeurd, zou ook zomaar met Wilders kunnen gebeuren. Veel mensen die ik spreek zeggen ‘ja, die man heeft wel wat’, maar hij zegt ook onverstandige dingen.”
Over Lodewijk Asscher, de nieuwe lijsttrekker, valt ook geen negatief woord te zeggen. “Ik denk dat de strijd van Lodewijk voor eerlijk en fatsoen werk zal zorgen voor een goede uitslag.”