“Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit”

Luchthavens zijn levendige plekken waar 24/7 medewerkers en reizigers aanwezig zijn.  Luchthavens zijn dan ook gevoelig voor criminaliteit. Daarom wordt tegenwoordig elke stap vastgelegd. Luchthaven medewerkers zijn getraind om het risicogehalte zo laag mogelijk te houden en de veiligheid zo hoog mogelijk. Een stewardess van KLM vertelt hoe zij als medewerkers op de luchthaven hiermee omgaan op de werkvloer.

Bron: Balanina photography

Op welke plek staat de veiligheid op jullie takenlijstje?

Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit. Dat begint eigenlijk al op het moment dat je op de luchthaven aankomt. Hierbij is het belangrijk: het dragen van een ID, je bagage niet uit het oog verliezen en ten alle tijden misstanden of vreemde gedragingen bij de autoriteiten melden. Alle stappen van elk persoon dat op de luchthaven komt wordt vastgelegd op camera’s. Daarnaast moeten wij als medewerkers aan boord van het vliegtuig challengen. Challengen is het controleren op het dragen van een ID en om vervolgens te kijken of deze klopt met datum en foto. Ook doen wij een security-search in de cabine voordat we aan een vlucht beginnen. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld of alle veiligheidsuitrusting aanwezig is aan boord en of alles werkt. Ook nemen we de vluchtroutes en noodprocedures door.”

Zijn er bepaalde situaties of periodes in het jaar waarin jullie als medewerkers van de luchthaven extra alert zijn?

“Alertheid is altijd belangrijk maar zeker tijdens piekdagen zoals vakanties en feestdagen is het van groot belang. De drukte neemt in deze periodes ook toe. Ook worden de regels opnieuw aangescherpt nadat er ergens een daadwerkelijke aanslag is geweest of een poging daartoe.”

Schiphol is als Nederlands grootste luchthaven heel belangrijk voor Europa, beïnvloedt deze positie ook de manier waarop jullie omgaan met procedures ten opzichte van andere luchthavens?

“Op Schiphol wordt goede apparatuur en goed getrainde mensen ingezet om het risico van criminaliteit zo klein mogelijk te maken. Ik neem aan dat dit op andere luchthavens ook het geval is. Wel hebben wel vaak te maken met doorverbindingen binnen Schengengebied en dus worden passagiers dan al gescreend op hun ‘startbestemming’ of te wel hun vertrekpunt Bij Schiphol wordt er dan geen tweede keer gescreend op deze passagiers.”

Heeft u ooit zelf iets verdachts of illegaals meegemaakt tijdens je werk?

“Wij hebben soms passagiers die weg moeten uit Nederland vanwege verkeerde papieren of vanwege crimineel gedrag in Nederland. In dit geval worden zij dan teruggestuurd naar het land van herkomst. Wanneer het nodig is worden de passagiers begeleid door de Marechaussee. Verder heeft de criminaliteit waar wij mee te maken hebben in het vliegtuig betrekking op dronkenschap en agressief gedrag. Dit is vervelend, maar wij zijn hier gelukkig wel op getraind.”

Schiphol groeit steeds meer in verschillende opzichten zoals het aantal passagiers en het netwerk van bestemmingen,  denkt u dat dat ook meer gevaren met zich meebrengt voor controle op veiligheid?

Denk wel dat groei om steeds meer alertheid vraagt. Grote groepen mensen uit meerdere landen geeft ook meer risico op ‘ongewenst gedrag’. Vanuit sommige bestemmingen wordt dus extra gecheckt op papieren door de Marechaussee en worden 100% controles uitgevoerd op bagage.’”

Op luchthavens zijn er niet standaard overheidsdiensten aanwezig. Is dit een aanleiding voor criminaliteit op luchthavens?

“Criminelen zullen altijd blijven proberen om een ingang te vinden zodra de veiligheid onvoldoende is. Daarom blijven wij ook altijd zo alert mogelijk en proberen de veiligheid regelmatig aan te scherpen. Maar het volledig tegenhouden blijft moeilijk. Er zijn ook voorvallen waarbij medewerkers van de luchthaven soms benaderd worden door deze criminele organisaties om tegen vergoeding deel te nemen hierin.”

Wie is er aan boord verantwoordelijk om in te grijpen bij dreigende of verdachte situaties?

“Als cabin crew wordt er van ons allemaal verwacht om nauwkeurig om te gaan met de veiligheid en allemaal alert te blijven. Maar zodra de deuren van het vliegtuig dicht zijn wordt de captain (de leider van de cabin crew) altijd de eindverantwoordelijke in geval van calamiteiten.”

Moeten alle werknemers op de luchthaven een cursus/training volgen om criminaliteit in de gaten/tegen te houden indien nodig?

Wij hebben twee dagen per jaar een training met examen over de safety van ons werk. Daarnaast krijgen we één keer in de drie jaar een training gericht op security, dus meer over kapingen, agressie en alcoholmisbruik. Ook zijn wij als personeel elke dag weer per geplande vlucht verplicht een vraag te beantwoorden over veiligheid of een procedure voor wij zelf aan boord mogen om onze dienst te starten. De captain kiest deze willekeurig uit voor ons. Uiteraard moet de vraag goed beantwoordt worden door iedereen. Zo niet, dan mogen wij niet mee aan boord en neemt iemand anders die stand-by staat je dienst over.”

Heeft u nog enige tips voor mensen die in de toekomst weer gaan reizen en waar ze op kunnen letten om zelf niet slachtoffer te worden van enige criminaliteit op een luchthaven?

“Pak altijd zelf je koffer in en neem geen brieven of pakketjes voor anderen mee. Houd je bagage goed in de gaten tot aan incheck. Wees alert op je persoonlijke bezittingen en meld ongewenst of vreemd gedrag van anderen aan grondpersoneel. Maar denk altijd eerst aan je eigen veiligheid!”

 

Het is dus ‘safe to say’ dat er aan veiligheidsmaatregelen geen gebrek is op de luchthaven. De voorkomende criminaliteit op de luchthaven is dus niet dramatisch hoog en wordt stevig onderdrukt door de medewerkers op de luchthaven om het risicogehalte zo laag mogelijk te houden.