Van een Rooms-Katholieke- naar multiculturele voetbalvereniging

© Fotografie door Max Toemen

Sinds Sarto’s oprichting in 1928 positioneert het zich als Rooms-Katholieke sportvereniging. Onder het mom van “Iedereen is welkom” veranderde het naar een multiculturele voetbalvereniging, dat uitgroeide tot Tilburgs grootste voetbalclub met 1.600 leden.

Waarin zien we het rooms-katholicisme terug en hoe speelt Sarto in op verschillende etnische groepen binnen de vereniging? De jarige Dennis Gamers (49), die sinds november 2013 voorzitter van RKSV Sarto is, geeft antwoord op deze vragen.

Volgens de afkorting is Sarto nog steeds een Rooms-Katholieke Sportvereniging. Waaruit blijkt dat Sarto Rooms-Katholiek georiënteerd is?

“Al glimlachend: ik denk dat het enige wat we daar nog van merken, is dat met Kerst een kerstboom in het paviljoen staat.” Het zit hem voornamelijk in de oorsprong van de vereniging. Sarto is vanuit de wijk opgericht. De geestelijken zorgden ervoor dat de schoolkinderen konden gaan sporten dus vanuit die hoedanigheid zijn we een Rooms-Katholieke Sportvereniging.

“Na verloop van jaren is dat Rooms-Katholieke steeds meer richting de achtergrond gegaan”, concludeert Gamers. In Tilburg was, over het algemeen, iedere inwoner Rooms-Katholiek en daarom positioneerden alle Tilburgse voetbalverenigingen zich zo. Daarom hebben bijna alle Tilburgse voetbalverenigingen de initialen ‘RK’ nog in hun clubnaam zitten.

In hoeverre is Sarto bezig met het samenbrengen van verschillende culturen?

“Altijd, maar dan zonder dat te benadrukken.” Ieder lid wordt gezien als individu en wat wij doen is zorgen dat die individuen samen goed door een deur gaan. Dan maken geloof of achtergrond niet zoveel uit, want het gaat namelijk puur om de sport. “Sport verbroedert, dat zorgt ervoor dat discriminatie uit den boze is en dat de sport centraal staat.”

“Na verloop van jaren is dat Rooms-Katholieke steeds meer richting de achtergrond gegaan”

Sarto ligt naast de Blaak, een wijk die voornamelijk bestaat uit Rooms-Katholieke mensen met over het algemeen dezelfde normen en waarden. Toch zie ik ook groepen met afwijkende normen, waarden en cultuur binnen de club. Zijn er gegevens met betrekking tot de verdeling van de etnische groepen binnen Sarto?

Het blijft even stil, waarna hij bedachtzaam antwoordt: “We hebben een overwegend ‘blank’ publiek. Dat heeft inderdaad te maken met de omgeving waar de club zich bevindt. Er zijn geen gegevens vanuit de club en ook vanuit de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) wordt daar niks aan gedaan. Het enige wat je bij de KNVB kunt opvragen, is de geografische spreiding van de leden op basis van adres. Meer niet.”

Denkt u dat Sarto een ‘fijne club’ is voor mensen die behoren tot een ander geloof?

Resoluut antwoordt de voorzitter dat Sarto goed is voor alle geloven. ‘Voornamelijk omdat het rooms-katholicisme niet opgedrongen wordt en het geen rol meer speelt binnen de club.’

Sarto heeft in het verleden een toernooi georganiseerd waarin sportparticipatie onder verschillende etnische groepen centraal stond. Kunt u daar meer over vertellen?

Na een korte stilte bevestigt Gamers dat Sarto een aantal jaren geleden een Mini WK heeft georganiseerd, samen met de gemeente Tilburg, in het kader van de multiculturele samenleving. Op basis van land van herkomst werden deelnemers in teams geplaatst en voetbalden ze tegen andere landen. Alle verschillende nationaliteiten binnen Tilburg namen deel aan dit WK. “We hadden onder andere team Marokko, Turkije, Ethiopië enzovoort.” Sarto had de regie en faciliteerde alles. ‘Dat was echt een ontzettend leuk project’, vertelt Gamers enthousiast. Helaas hebben we momenteel te weinig vrijwilligers die het voortouw kunnen nemen om een dergelijk toernooi opnieuw te organiseren.

In 2016 zorgde Johan Derksen voor heel veel ophef door te stellen dat sommige verenigingen bewust andere etnische groepen buitenhouden omdat anders de clubcultuur overgenomen wordt. Is dat iets wat meespeelt in het indelen van de teams of aannemen van leden?

Gamers is resoluut en stelt ‘nee, absoluut niet!’ Bij het indelen van de teams mogen leden opgeven bij wie ze willen. Daarbuiten worden leden gewoon ingedeeld, ongeacht etnische groep. Sarto heeft geen ledenstop of ballotagecommissie die afwijkende etnische groepen buiten kunnen of willen houden.

“Sport verbroedert, dat zorgt ervoor dat discriminatie uit den boze is en dat de sport centraal staat”

Een ander ‘big issue’ in de professionele voetbalwereld is homoseksualiteit. In het professionele voetbal ligt een enorme lading op het zijn van homo en het niet uit de kast durven komen. Is binnen Sarto extra aandacht voor jongens die homo zijn?

Nee, we hebben wel een vertrouwenspersoon/-arts. Als een speler problemen ondervindt dan kan die naar die arts om dat te bespreken. Vaak ligt dat heel gevoelig en hoort dat niet direct bij het bestuur terecht te komen. Op die manier hebben wij daarin voorzien.  

Als het verder gaat om ‘aparte’ groepen, dan hebben we nog drie G-teams. Wij vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en iedereen moeten faciliteren die hun sport wil uitoefenen. Daar hebben we aardig wat energie in gestoken om het ook voor die jongens mogelijk te maken.

Zoals u zegt heeft Sarto drie gehandicaptenteams. Andere omliggende, grote verenigingen zoals VOAB, FC Tilburg en SC ’t Zand hebben dat niet. Zijn jullie het enige aanbod voor gehandicaptensport in Tilburg.

Bij OVC en SVG hebben ze ook gehandicaptenteams maar voor de rest moeten ze redelijk ver weg spelen. Twee van de drie teams zijn samen georganiseerd met Amarant omdat die heel veel inwoners hadden die ook wilden voetballen. Dat hebben wij dus gefaciliteerd in de zin van een leeftijdscoördinator. De rest moet worden begeleid door professionals.