Tijdrovende gemeentevergadering om vliegen te vangen

6,5 uur, dat is hoelang de grote witte klok in het Dordtse stadhuis heeft zitten tikken tijdens een gemeenteraadsvergadering. Van twee uur ‘s ochtend tot half negen ‘s avonds hebben 37 raadsleden langdurig stilgestaan bij benoemingen van nieuwe raadsleden en een aantal uitgebreide wetsvoorstellen. In totaal zijn op de derde dinsdag van februari 36 agendapunten ingediend bij en afgehandeld door voorzitter en burgemeester A.W. Kolff.

Stadhuis in Dordrecht ©Olaf Knook

Tekst / Foto’s: Olaf Knook – Laatst bijgewerkt: 10-03-2019 om 15:07

In het 636 jaar oude stadhuis heeft meer dan de helft van de vergadertijd in het bespreken van moties en amendementen gezeten. Tegen avondetenstijd schorst voorzitter Kolff de vergadering. Het tijd is voor voedsel en de agenda nog lang niet is afgewerkt. Na afloop van de pauze hoopt de burgemeester dat de raadsleden niet te veel opgepept zijn: “Ik heb al begrepen van collega’s dat de nodige energie weer is opgedaan in de schorsing. Hopelijk niet zoveel dat we vanavond tot elf uur bezig zijn. Ik denk niet dat dat nodig is.”

“Nee, u moet echt even in de microfoon spreken…”

Chaos

In de politieke agenda zijn acht moties opgenomen voor een discussiepunt. De fracties van de gemeenteraad debatteren 5,5 uur – inclusief een schorsing voor het avondeten – over deze voorstellen volgens een nieuw systeem. Iedere fractie krijgt een totale spreektijd van drie minuten om te reageren op de motie. Andere raadsleden mogen de termijn onderbreken. De tijd wordt dan stilgezet om vragen te stellen. In theorie krijgt een debat dus drie minuten spreektijd per politieke partij met misschien hier en daar een ‘paar’ vragen. In de praktijk blijkt dit plan meer een geschreven norm en een totale chaos.

Dit vragenrecht is het meeste gebruikt door M.P.P.M. Merx, fractievoorzitter van VVD Dordrecht. Andere partijen blijft dit niet onopgemerkt. De raadsleden ogen geen zin te hebben om te reageren op hem. Zij willen gewoon hun speeches afmaken. Bijvoorbeeld tijdens de motie om treinen met giftige stoffen die dwars door Dordrecht rijden te verminderen. l. Koene van Gewoon Dordt reageert licht pissig door de vele interrupties van mijnheer Merx: “De treinen met gevaarlijke stoffen hoefden wat ons betreft gisteren al niet meer door de stad te rijden. Dus dat is alvast antwoord op een vraag van heer Merx die hij ons niet meer hoeft te stellen.”

Onrustig debat in de raadzaal ©Olaf Knook

Maar ook andere raadsleden willen niet echt meewerken om een beetje tempo in de vergadering te zetten. Een voorbeeld is C.M. Jager, fractievoorzitter van één zetelpartij Fractie Jager. En dat ligt deze keer niet aan het nieuwe systeem. “Mevrouw Jager,” roept voorzitter Kolff, “vindt u het goed om de microfoon erbij te pakken. Dat helpt in de verstaanbaarheid.” Maar Jager heeft andere plannen en duwt de microfoon voor de vierde keer van haar af. Andere raadsleden beginnen hardop te zuchten. Ze beginnen te leunen met wallen onder hun ogen op de houten stoelleuningen. Burgemeester Kolff spreekt haar nogmaals aan: “Nee, u moet echt even in de microfoon spreken… Ja, eindelijk!”

“De stemming is een intensieve procedure”

Alle moeite voor niets

Voor het begin van de discussiepunten zijn eerst handmatig stemmen geteld voor de benoeming van mevrouw Reynvaan tot wethouder. Iedere raadslid krijgt een briefje en noteert daarop of diegene instemt met haar benoeming. Na het ophalen van alle strookjes worden alle unanieme stemmen hardop voorgelezen door de leden van het lokale stembureau. Voorzitter Kolff: “Deze stemming is een intensieve procedure, dus stilte a.u.b.” Maar de uitslag ziet er minder speciaal uit: 35 voor, 1 tegen en 1 ongeldig.

Reynvaan ontvangt felicaties van raadsleden ©Olaf Knook

Buiten deze benoeming wordt er ook gestemd voor de moties. Via een gemonteerde stemmingskast bij ieder raadslid in de U-vormige tafel kan iedereen hun stem uitbrengen per discussiepunt. Van de acht ingediende moties zijn er vier overeind gebleven. Tijdens de besprekingen is er veel onenigheid tussen de fracties. De raadsleden debatteren dan ook de 5,5 uur vol met zweet op hun voorhoofden. De uitslagen zijn allesbehalve boeiend.

De coalitie van de gemeenteraad (Beter voor Dordt, VVD, CDA en Christenunie/SGP) wint iedere stemming met ruime cijfers. In totaal bezit deze coalitie 21 van de 39 zetels – een krappe meerderheid – maar trok bij iedere motie een ruime meerderheid naar zich toe.

“Wauw”, zucht Van der Graaf na

Minutenlange speeches

Op punt drie van de agendalijst wordt tijd vrijgemaakt voor een initiatiefvoorstel van Beter voor Dordt. In dit voorstel wordt het groene poldergebied van Dordrecht beschermd voor voldoende landbouwmogelijkheden. Het duurt lang voordat het grote bioscoopscherm van de raadzaal en livestream werkt. Fractievoorzitter H.C. van der Graaf begint zijn mening speech met een verlossende “Wauw” als hij eindelijk op het scherm verschijnt. Daarna praat hij minutenlang over zijn blijdschap voor dit initiatief. En dit is niet de enige speech die lang duurt. Na iedere motie krijgen de portefeuillehouders de mogelijkheid om tien minuten te reageren op de fracties. Maar ook hierbij wordt de tijd stilgezet bij interrupties. Zo worden de verhalen regelmatig onderbroken en lijken de speeches een eeuwigheid te duren. Na de laatste speech op de agendalijst sluit voorzitter Kolff de vergadering af: “Hartelijk bedankt voor uw bijdrage en dan sluit ik deze vergadering nu af.” Vijf minuten na de afsluiting was de raadzaal nog maar kwartvol. De vermoeiende raadsleden ogen tevreden dat ze eindelijk naar huis kunnen.

De hele gemeenteraadsvergadering is terug te vinden via de livestream:

https://dordrecht.raadsinformatie.nl/vergadering/590566/gemeenteraad%2019-02-2019