Thuis wonen steeds populairder onder ouderen

Stel dat jouw opa en oma thuis willen blijven wonen maar ze dat niet zelfstandig kunnen. Het is dan natuurlijk heel erg als er niemand is om hun daarbij te helpen. De laatste tijd probeert het kabinet steeds meer ouderen thuis te laten wonen en daar hun leven uit te laten leven. Met het programma “langer thuis” lukt dat al aardig. Dit programma wil kwetsbare ouderen steeds meer de kans geven om thuis te blijven wonen onder andere door middel van technologische snufjes. Marcel Brekelmans heeft hierover en meer veel te vertellen.

Marcel Brekelmans is de manager bij Thebe wijkverpleging in het westelijke deel van het gebied. Hieronder vallen onder andere de plaatsen: Drimmelen, Waspik en Sprang-Capelle. Thebe is een organisatie die ervoor zorgt dat vooral ouderen veilig thuis kunnen wonen en ook hulp krijgen in het zelfstandig thuis wonen.

 

345 miljoen euro

Het kabinet heeft zo zijn bijdragen. Ze spenderen een extra 345 miljoen euro voor ouderenzorg en thuiszorg. Een groot deel van de extra 345 miljoen euro zou uitgegeven moeten worden aan personeel volgens Marcel Brekelmans. Er zit hier ook een groot probleem achter zegt hij: “De arbeidsmarkt is echt overspannen, er zijn te weinig mensen en als het doorgaat zoals het nu gaat hebben we straks 110.000 vacatures in Nederland. Dit is natuurlijk dramatisch.”

Verder zou het geld uitgegeven moeten worden aan innovaties en technologie. De meestekosten worden gemaakt in de laatste twee levensjarenzegt Marcel. Hij zegt dat de zorgsector een enorme winst kan behalen op financieel gebied en capaciteits gebied als dat bekort wordt. Het extra geld van de overheid zou ook besteed moeten worden aan netwerken en het verstevigen van de netwerken. Je ziet namelijk dat als mensen ouder worden dat naasten en vrienden om hun heen komen te overlijden, hierdoor zijn mensen vaak alleen. Eenzaamheid is natuurlijk ook te bestrijden met technologie, snufjes zoals Ipads en laptops. Doordat ze nu bezig zijn met bijvoorbeeld online praten met andere mensen en/of spelletjes om hun bezig te houden zijn veel ouderen niet eenzaam meer.

 

Steeds minder mantelzorgers beschikbaar

Er zijn steeds minder mantelzorgers. Waar nu nog 15 potentiële mantelzorgers klaarstaan voor elke 85-plusser loopt dit in 2040 terug naar 6. Volgens Marcel Brekelmans is de voornaamste reden hiervan dat er steeds meer vraag naar zorg is. Veel mantelzorgers kunnen het zware werk vaak niet aan vooral omdat de zorg vaak langdurig is. “Het houdt gewoon niet op als je mantelzorger bent van iemand, stel je voor: iemand die dementie heeft, daar ben je continu mee bezig en ook als je er niet bent moet je alles voor zo’n persoon regelen zoals de rekeningen.Je komt in een soort vicieuze cirkel terecht waar je bijna niet meer uitkomt en dat vraagt echt heel veel van mensen”

“Zelf zie ik nog niet heel erg dat het aantal mantelzorgers afneemt maar als je het ziet dan zie je dat voornamelijk voorkomen in de steden” zegt Marcel. Je ziet dat heel veel mensen nog wel een ander willen helpen als ze erom gevraagd worden, maar als dit elke week zou moeten wordt het gelijk een heel ander verhaal.

 

50.000 mensen verplaatst

Mensen behoren langer thuis te wonen. Je ziet dat veel mensen die voorheen in een verzorgingstehuis of in een verpleegtehuis woonden, nu thuis wonen. Dit getal van mensen die van een verzorgingstehuis naar hun eigen huis zijn verplaatst zit al rond de 50.000. Dit gaat echt grote vormen aannemen. Volgens Marcel is het goed dat mensen langer thuis wonen, dit omdat mensen zelf thuis ook meer doen. “Thuis moet je veel meer doen dan in een instelling.” zegt hij.

Thebe wijkverpleging heeft voor ouderen die een gevaar voor zichzelf kunnen zijn of overlast veroorzaken in de buurt een project opgesteld genaamd: “Kwetsbare ouderen”. Thebe spreekt dan met de huisarts door, welke cliënten in zijn of haar praktijk kwetsbaar zijn.

Dit zijn vaak oudere cliënten met een verhoogd valrisico of cliënten die veel medicatie gebruiken. Die mensen worden dan bezocht door de wijkverpleegkundige en deze persoon gaat dan een plan van aanpak opstellen samen met de cliënt. “De kunst is dat je met elkaar gaat samenwerken en weet waar de risico’s liggen, welke risico’s je neemt en wat je er met elkaar aan doet.”

In het verleden kon het gebeuren dat de GGZ wat deed, de huisarts wat deed en de wijkverpleging wat deed, eigenlijk dat iedereen met een cliënt bezig was maar dat ze geen rekening hielden met de cliënt zijn mening. Dat gebeurt tegenwoordig steeds minder.

 

Veiligheid en beschermt wonen

De belangrijkste reden voor mensen om beschermt op zichzelf te gaan wonen is veiligheid. Je ziet het ook heel vaak in het nieuws terugkomen, ouderen die denken dat het de wijkverpleegkundige is maar dan gewoon overvallen worden door een vreemdeling. “Als het veiligheidsgevoel weg is, dan verdwijnt zelfstandig wonen ook.”

Door de publiciteit worden ouderen die thuis wonen ook steeds angstiger. Mensen willen meer geschakeld wonen.

Huizen worden vaak gebouwd door woningbouwcoöperaties in opdracht van Thebe. Ouderen die afhankelijk zijn van een ander worden geplaatst bij ouderen die gezond zijn en zelfstandig kunnen wonen. Zo blijft er een gevoel van veiligheid hangen en blijven ouderen langer thuis wonen.

 

Structuur: eten, medicatie en meer

Mensen die geen structuur kunnen geven aan de dag hebben vaak ook geen idee wat voor medicatie ze in moeten nemen. Thebe zet daarvoor hulpmiddelen in: apparaten die geprogrammeerd worden en waar de apotheker medicatie in stopt. Later kunnen de benodigde en goede medicatie worden gepakt met een druk op de knop. Als ze de medicatie niet innemen gaat er een melding naar de zorgcentrale en als ze het daarna nog niet innemen komt er iemand langs. Dit geeft een bepaalde structuur in de thuiszorg. “Mensen die dementie hebben zie je ook steeds minder gestructureerd eten”

Het kan variëren in mensen die geen structuur hebben tot mensen die niet zelfstandig medicatie kunnen toedienen.

 

Innovaties

Thebe werkt samen met andere thuiszorgorganisaties aan innovaties. Dit kan bijna niet alleen, omdat dat enorm veel investeringen vereist. Nu zoekt Thebe ook aansluiting bij een club die innovaties wil financieren. Zo wil Thebe meters maken in de Thuiszorg. Verbinding maken met anderen is heel belangrijk, Ook met ziekenhuizen. “We doen ook aan capiciteitsbeheersing”

Thebe is nu ook bezig met een app die kan aangeven waar en wie er ruimte heeft. Dat scheelt binnen de ziekenhuizen ook in de zoektocht naar plek binnen de wijkverpleging. Er zijn ook apps voor de bedden van verzorgingstehuizen. Ook met de ziektekostenverzekeraar willen ze gaan kijken wat er nog aan te passen valt. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen thuisblijven en niet worden opgenomen in een ziekenhuis of verzorgingstehuis