Studeren in Boedapest

Vanaf vijf jarige leeftijd moeten Nederlandse kinderen naar school, dan ben je tot en met je achttiende leerplichtig. Je begint op de basisschool, dan ga je naar de middelbare school en tot slot begin je met studeren op een MBO, HBO of universiteit. Maar hoe zit nou het onderwijssysteem in Boedapest in elkaar?

 

Het voortgezet onderwijs

Het Hongaarse schooljaar loopt van begin september tot en met half juni. De scholenindeling ziet er hetzelfde uit als in Nederland. De kleuterschool in Boedapest is voor kinderen van drie tot zes jaar. Basisschool (Általános iskola) is van zes tot twaalf jaar en het voortgezet onderwijs (Középiskola) van twaalf tot achttien jaar. Het voortgezet onderwijs is verdeeld in twee richtingen; een algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs. De leerlingen in het algemeen vormend voortgezet onderwijs moeten verplicht eindexamen (érettségi vizsga) doen in de vakken: Hongaarse taal en literatuur, geschiedenis, wiskunde en een keuzevak. Het behalen van dit diploma staat gelijk aan het vwo-dilpoma. Het beroepsgericht onderwijs is verdeeld in technisch onderwijs, landbouwwetenschappen en dienstverlening. Het behalen van een diploma op dit niveau is gelijk aan een mbo-diploma op kwalificatieniveau twee of drie.

EHEA-QF = overkoepelend raamwerk van kwalificaties in de Europese Hoger
Onderwijsruimte. NLQF = Nederlands nationaal kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk.
Bron: Nuffic

Het hoger onderwijs

Daarna beginnen de leerlingen met studeren op het hoger onderwijs of een universiteit. De opleidingsniveaus in het hoger onderwijs bestaan uit een bacheloropleiding (alapképzés) en dat duurt vier jaar. Een masteropleiding (mesterképzés) kan tussen één en vier jaar duren. En een PhD opleiding (doktori képzés) duurt drie jaar. Daarnaast zijn er ook universitaire opleidingen die vier tot zes jaar duren.

Boedapest heeft een grote verscheidenheid aan opleidingen. Zo is er ook de opleiding Communication and Media Science op de Metropolitan University. Dit is de Hongaarse versie van de Nederlandse opleiding journalistiek. Het programma dat hier wordt aangeboden, is sterk georiënteerd op de media en op de sociale wetenschappen. Ook biedt de opleiding theoretische kennis. Zodra je van deze opleiding bent afgestudeerd, kan je jezelf journalist noemen. Maar zijn er ook andere carrière opties: zoals een editor, adverteerder, marketing en evenement organisator.

 

Studeren in Boedapest

Boedapest trekt per jaar zo’n 20.000 internationale studenten aan. De meeste studenten komen van de buurlanden, zoals Roemenië, Slovenië en Oekraïne. Maar er komen ook studenten van de niet-buurlanden, zoals Noorwegen en Duitsland. Het leven in Hongarije is over het algemeen goedkoop; huur van de kamer, maar ook de boodschappen. Ook is de kwaliteit van het Hongaarse onderwijs erg hoog. Vooral de opleidingen in wetenschappen, zoals natuurkunde en scheikunde, zijn in Boedapest bekend om hun goede onderwijssysteem. De universiteiten hebben wel een bijzondere manier van tentamens afnemen. Zo worden de meeste tentamens op de computer thuis gemaakt. Dat is wel iets anders dan dat je in Nederland gewend bent. Verder wordt een groot deel van de opleidingen in het Engels aangeboden, dus je hoeft niet persé Hongaars te kunnen spreken. Dit is immers een erg lastige taal om te leren, maar je zou wel een Hongaarse taalcursus kunnen volgen. De overheid van Hongarije betaald voor sommige studenten (“state-fundend” students), die studeren in het hoger onderwijs, de studiekosten. Zij hoeven de studiekosten dus niet zelf te betalen, maar het kan wel voorkomen dat ze een gedeeltelijke bijdrage moeten leveren. Dit is afhankelijk van welk studieprogramma je volgt. Je eerdere academische prestaties spelen een rol of je onder deze regeling valt. De studenten met de beste academische records, diploma’s en cijfers die je dus al hebt behaald, kunnen vallen onder de catagorie “state-funded” students. Als je als Nederlander in Boedapest wil studeren, kun je eventueel ook onder deze regeling vallen.