Scholen maken zich zorgen om betaald parkeren

Voor de ideeënbijeenkomst van de gemeente Utrecht over verkeersveiligheid rondom scholen hebben vooral scholen zich aangemeld, maar niet om over verkeersveiligheid te praten. Zij maken zich zorgen om de zones waar betaald moet worden om te parkeren.

Hoewel de bijeenkomst is bedoeld om te praten over verkeersveiligheid, gaat het voornamelijk over betaald parkeren. Dat is volgens de scholen een groot probleem. Leraren dreigen naar een andere school te gaan als ze moeten betalen om te parkeren. Adjunct-directeur Inge Kluitman bij basisschool Fier vertelt dat haar school een cluster 4-school is. Op cluster 4-scholen zitten kinderen met gedragsproblemen. “Hierdoor hebben wij veel specialistisch personeel dat veel afspraken heeft en daardoor vaak de auto nodig heeft”, vertelt ze.

Lerarentekort

Ook het regulier onderwijs heeft hier last van. “Wij komen al vier fulltimeleraren tekort”, vertelt Yolanda Petermijer, rector bij het Gerrit Rietveld College. “Het lerarentekort wordt met het betaald parkeren groter, doordat de school minder aantrekkelijk is. Mijn collega’s hebben al gezegd dat ze dan naar een andere school gaan.”

Schoolleider Ralph Borghart van KBS Onder De Bogen heeft nog geen last van het lerarentekort, maar is wel bezorgd. “Ik maak me zorgen over toekomstige vacatures, vooral met leerkrachten van buiten Utrecht.”

Taxi’s

Naast de zorgen voor het lerarentekort, heeft Kluitman nog een andere zorg: “Wij zijn de enige cluster 4-school in Utrecht. Hierdoor hebben wij een regionale functie en zijn alle kinderen uit Utrecht en veel kinderen in omringende plaatsen op ons aangewezen. Veel kinderen komen met de taxi. Per dag komen er 20 tot 25 taxibusjes. Wij krijgen volgend jaar een nieuw gebouw en hopen dat er een strook voor de taxi’s komt, zodat de kinderen veilig in en uit kunnen stappen zonder dat ze over hoeven te steken.”

Alternatieven

De scholen vertellen dat personeel met de elektrische fiets of het openbaar vervoer gaat als dat kan. Leraren die met de auto komen, parkeren in een wijk waar ze nog niet hoeven te betalen. “Dat zorgt voor overlast bij buurtbewoners. Een leerkracht kreeg een briefje met ‘rot op naar je eigen wijk’.”

Scholen kunnen geen parkeervergunning bewoners aanvragen, maar moeten een zakelijke vergunning aanvragen. “Dit is duurder”, vertelt rector Petermijer. “Het geld gaat dan niet naar het onderwijs.”

Daarnaast zit er een limiet aan de zakelijke vergunningen. “Ik heb een aantal vergunningen en heb er meer aangevraagd, maar die worden afgewezen”, vertelt Michel Duffels, schoolleider van KBS De Pijlstaart.”

Andere gemeentes

De scholen zelf wijzen naar andere gemeentes. “Amsterdam heeft voor bijvoorbeeld leerkrachten tijdelijke vergunningen om de stad aantrekkelijk te houden voor mensen van buiten de stad. Dat is een mooi voorbeeld voor Utrecht”, aldus Borghart. Duffels laat in een tabel zien dat Utrecht in vergelijking met de andere G4-steden (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) het minst doet om de stad voor mensen van buiten de stad aantrekkelijk te houden.

Als raadslid Bülent Işik  van de PvdA vraagt of het een optie is om een extra parkeerterrein te maken, zegt Petermijer: “Wij hebben het overwogen, maar dat zou ten koste gaan van de speelruimte voor de kinderen. Dat willen wij niet.”

Raadslid Tess Meerding van de VVD vraagt aan rector Petermijer of het zou helpen als de school een speciaal burgertarief voor parkeervergunningen zou krijgen en de school dan waakt voor misbruik. “Dat zou enorm helpen en wij willen ook graag daarop letten”, vertelt Petermijer.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid kwam ook aan bod. De bijeenkomst begint met een presentatie over het gemeentebeleid over verkeersveiligheid rondom scholen. Scholen hoeven geen UVL-label meer te hebben om een schoolzone te krijgen. Dit is een label dat laat zien dat de school veel aandacht geeft aan verkeersveiligheid. Hier zit veel administratief werk in en dat zou scholen ervan weerhouden om één aan te vragen. Scholen kunnen binnenkort  een schoolzone aanvragen. Ook wil Utrecht als kinderen van en naar school gaan een straat afsluiten, zodat auto’s daar niet kunnen rijden. Vanaf volgend schooljaar komt er een nieuwe schoolaanpak. Hierin staat dat er een website komt waar scholen met hun vragen kunnen komen. Scholen krijgen in maart hier meer over te horen.

Ook is Janneke Baan namens de jeugdwijkraad aanwezig. Zij laat een filmpje zijn waarin twee meisjes van elf jaar oud vertellen wat hun problemen op school zijn. “Als veel auto’s hier parkeren, kunnen andere auto’s niet verder en moeten ze achteruit rijden. Dat is heel gevaarlijk, want er zijn kinderen op de fiets”, vertellen de meisjes. Hiervan hebben ze een tekening gemaakt. Daarna gaan ze het plein op. Daar zijn ook problemen: “Veel ouders zetten hun kinderen bij het hek af. Als het slecht weer is wachten ouders midden op de weg, waardoor fietsers geblokkeerd worden. Iedereen heeft hier al wel eens een brief voor gekregen. Er was zelfs politie om te checken. Maar toen de politie weg was, gingen de ouders weer wachten. Kinderen binnen 5 kilometer van school moeten met de fiets of lopend naar school, maar veel ouders houden zich hier niet aan.”

Reacties

De raad is blij dat de scholen dit probleem hebben aangeduid. “Het is belangrijk om bij de andere G4-steden te blijven. Ik wil verder praten in de raad”, aldus Meerding van de VVD

“Ik vind het jammer dat er weinig aandacht is gegeven aan het filmpje van de kinderen. Ik denk dat het wel belangrijk is om deze twee belangen tegenover elkaar af te zetten”, zegt raadslid Peter van Corler van GroenLinks.

Na de bijeenkomst vertelt Baan dat ze het jammer vindt dat er meer gepraat is over parkeren dan over verkeersveiligheid. “Ik ben wel blij met de presentatie, dan weten de kinderen wat ze kunnen verwachten”, vertelt ze.