‘Robotisering gaat het personeelstekort opvangen’

Robotisering, een ontwikkeling die velen wel eens de baan zou kunnen gaan kosten. Dat is in ieder geval waar werknemers bang voor zijn: dat er straks geen werk meer overblijft, omdat robots alles sneller, goedkoper en zonder klagen voor ons zouden kunnen doen.

Sylvia de Heus werkt al negen jaar als diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis. Ten opzichte van andere voelt zij geen angst voor de toename van de robotisering. In tegendeel, ze ziet de toekomst positief in.

Hoe beïnvloeden robots uw eigen werk?

“Als we over technologie praten, gebruiken we heel veel insulinepompen en glucosesensoren. Deze techniek was er negen jaar geleden ook, maar het wordt steeds verder verbeterd. Ook de software die er achter zit wordt veel beter. Met deze nieuwe technologie wordt het werk voor ons complexer, het wordt moeilijker. Wij moeten allemaal berekeningen doen om alles goed in te stellen, dit maakt het voor mij ingewikkelder. Die insulinepomp doet natuurlijk zijn werk, maar er moeten heel veel instellingen worden ingezet. Die moeten we zelf gaan berekenen en ook steeds weer bijstellen.

Hoe kijkt u aan tegen het feit dat robots steeds meer werk van mensen kunnen overnemen?

“Ik zie dit op zich wel als iets positiefs. Je merkt dat er heel erg veel vergrijzing in Nederland plaatsvindt, er komt hierdoor een personeelstekort. Ik heb het idee dat die robotisering dat tekort op gaat vangen. Een robot zou bepaalde standaard handelingen kunnen uitvoeren, zoals het rondbrengen van eten. Dit kan ervoor zorgen dat een verpleegkundige meer tijd overhoudt om andere handelingen te doen, dus ik denk dat je hier bijna niet aan ontkomt. Als je kijkt naar preciezer werk, zoals operaties, dan kan een robot veel preciezer werk doen en het zal minder snel een fout maken dan een mens. Zo’n apparaat moet wel goed worden ingesteld, dus er zal altijd toezicht moeten blijven.”

Hoe denkt u dat robots op uw afdeling kunnen helpen?

“Het zou niet verkeerd zijn als robots patiënten kunnen ontvangen en hen naar de juiste plek wijzen. Op mijn eigen afdeling zou het erg fijn zijn als ze ons zouden kunnen helpen met ondersteuning. Bijvoorbeeld met de administratie, of bij het opnemen van de telefoon. Dat ze een soort selectie zouden kunnen maken van wie wel direct naar ons doorgeschakeld moeten worden en welke patiënten best kunnen wachten tot het telefonisch spreekuur. Misschien zou een robot ook wel een insulinepomp kunnen inbrengen, maar dat weet ik niet. Ik vind het nog lastig, omdat we daar nog niet mee werken en dat nog nooit gezien hebben”.

In welke opzichten denkt u dat mensen meer kunnen doen dan robots?

“Ik denk wel dat er dingen zijn die alleen mensen kunnen doen. Het inlevingsvermogen is daarvan een heel belangrijk punt. Je moet je kunnen inleven in een patiënt. De empathie en het feit dat de robots geen non-verbale signalen kunnen opvangen, zijn denk ik de belangrijkste punten. Mensen zijn ziek, onzeker, bang, boos en hebben acceptatieproblemen, Ik denk niet dat een robot kan voorzien in de behoefte van mensen om ondersteund te worden. Misschien durven ze echter wel over bepaalde zaken meer tegen robots te zeggen, dat je het anoniem kan vertellen. Praten over intieme onderwerpen is voor mensen natuurlijk soms wel lastig. Dat merk ik ook in mijn spreekkamer als mensen iets willen vragen of vertellen. Als ze het dan tegen een robot kunnen zeggen is dat een voordeel.”

Door: Beau van Son