Redactioneel VA01

Welkom bij het redactioneel van klas VA01. In dit project houden we ons bezig met zorg en de ethische kwesties binnen de zorg.

Zorg is altijd een actueel thema in de maatschappij, momenteel vanwege lange wachtlijsten, te weinig werknemers, te hoge werkdruk en een laag salaris. Of het nu de huisarts is waar je naartoe moet omdat je hoofdpijn maar blijft aanhouden, kampt met een verslaving of zorgt voor iemand anders als mantelzorger. Tijdens dit project houden we ons bezig met het thema zorg, maar zoomen we specifiek in op de ethische vraagstukken die naar boven komen als we het over de zorg hebben. Denk daarbij aan euthanasie, abortus, donorschap enz.

Iris VA01Iris Breurkens  

De onderwerpen die ik ga behandelen zijn onder andere ethische kwesties in de zorg, waarbij ik een christen die tegen abortus en euthanasie is interview. Ik praat met een geestelijk verzorger over de toenemende regie van de cliënt in de zorg, en ik praat met een ambulancebroeder over de agressie tegen ambulancepersoneel.

Lonneke VA01

Lonneke Vos

Ik heb voor het onderwerp zorg gekozen omdat het allereerst een actueel onderwerp is vanwege het zorg tekort, maar ook omdat zorg zo breed is dat er voor iedereen wel interesses in zitten. Ik focus me vooral op studenten in de zorg en hoe die om gaan met dingen zoals burn-outs door het tekort in de zorg.

 

 

Anuskia van Samson

Anuskia VA01Acupunctuur, Chiropractie, Homeopathie zijn enkele richtingen binnen de alternatieve geneeskunde waarop ik aandacht wil besteden. Ik wil me bezig houden met de ethische dillema’s van alternatieve zorg en wat er zich allemaal binnen de sector afspeelt. Zorg in het algemeen is één van de belangrijkste onderdelen van onze gemeenschap. Mensen worden ziek, noodsituaties en ongevallen doen zich voor, maar wat zijn de (bloedstollende) verhalen van de mensen die zorg aanbieden?

 

Jaël VA01

Jaël van der Aa

Ik ben Jaël van der Aa, 18 jaar en studeer aan de fontys hogeschool voor de journalistiek. De onderwerpen die ik ga behandelen in mijn interviews hebben als overkoepelend thema ’zorg’. Ik heb me onder andere bezig gehouden met mantelzorgtraining om andere mensen bewust te laten worden hoe hard mantelzorgers tijd voor hunzelf nodig hebben.

 

 

Tigo VA01Tigo van der Heijden

De reden dat zorg mij interesseert, is omdat ik ermee grootgebracht ben. Veel familieleden van mij zijn ook werkzaam in de zorg. In mijn interviews ga ik me vooral richten op de zorg die de patiënt krijgt op het moment dat ze terminaal zijn. Ik ga kijken hoe er bepaalde keuzes gemaakt worden voor deze patiënten.

 

Nick VA01

Nick Visser      

23 Jaar geboren in Haarlem, student aan de Fontys Hogeschool Journalistiek. Onze redactie houdt zich bezig met interviews over de zorg. Mijn bijdrage zal vooral de ethische zorgkwesties belichten. Verhalen van mensen die dagelijks geconfronteerd worden met moeilijke situaties, maar zich keer op keer inzetten voor het verzorgen van hen die het nodig heeft.

 

 

Chelsey VA01Chelsey Koops    

Mijn naam is Chelsey Koops, ik ben 20 jaar oud en ik studeer Journalistiek op de Fontys hogeschool. Samen met mijn klasgenoten hebben we een redactie. Binnen deze redactie houden we ons bezig met het overkoepelende thema: de zorg in Nederland. Tijdens dit project heb ik voor het eerste interview mijn focus op de ouderenzorg gericht. Hiervoor heb ik een verpleegkundige geïnterviewd.

Emma VA01

Emma van Nuland   

Ik ben Emma van Nuland. Het onderwerp waar ik me op ga focussen is psychische zorg. Psychische zorg is een erg breed onderwerp, maar denk hierbij aan speciale vormen van therapie en ervaringen hiermee. Psychische zorg is erg belangrijk, daarom vind ik het nodig om hier aandacht te besteden.

 

 

Joep VA01Joep Sterenberg

Hoi, ik ben Joep Sterenberg, 19 jaar. Ik zie zorg als iets heel belangrijks, wat het natuurlijk ook is. In de zorg gaat het soms over leven en dood. Het is belangrijk dat alles open en transparant is. Ik wil me dan focussen op zaken als psychische hulp. Ook onderwerpen als abortus of euthanasie vind ik zelf interessant. Misschien kan je het ‘de heftige verhalen’ noemen.

 

Jasper VA01

Jasper Droge

Mijn naam is Jasper Droge, ik ben 21 jaar en ik ga mij dit project onder andere focussen op de ouderenzorg. Met de toenemende vergrijzing, neemt ook de vraag naar zorg, door deze groep sterk toe. Zo heeft 70% van de mensen ouder dan 65 jaar een chronische ziekte en daarbij blijft de levensverwachting de komende jaren stijgen. Kortom ouderenzorg is een thema waar je niet omheen kunt binnen de zorg en iedereen heeft er (in)direct mee te maken.

 

Rinke VA01

Rinke van der Plaat    

Mijn naam is Rinke van der Plaat, 18 jaar en student aan de Fontys Hogeschool van Journalistiek. Mijn interviews zullen allemaal om het thema zorg gaan draaien. Ik heb me bijvoorbeeld al beziggehouden met pleegzorg om te zien wat de impact daarvan op een pleeggezin is.