Radio-uitzending met Sylvana Simons

In het kader van ons thema ‘Samen Leven’ hebben wij mevrouw Simons uitgenodigd om te praten over de Nederlandse samenleving. We doen dit aan de hand van een viertal onderwerpen: de documentaire die onlangs over mevrouw Simons verscheen, de ongenuanceerde kritiek die zij over zich heen krijgt, haar partij BIJ1 en de emancipatie van minderheden. Bij elke invalshoek is een voxpop gemaakt die het gesprek inleidt.