Publieksonderzoek VA20 Thomas Koevoets

Criminaliteit in het Wandelbos
Tilburg – Studenten van de Fontys Hogeschool Journalistiek hebben een onderzoek gedaan naar overlast in verschillende wijken in Tilburg. We lichtten hier de resultaten van het onderzoek in de wijk het Wandelbos uit en focussen ons op de criminaliteit.

In 2017 hadden van alle ondervraagden in de wijk 17,4% van de mensen last van criminaliteit. In 2019 is dat 28,1%. Het lijkt er dus op dat de overlast aan criminaliteit in de wijk is toegenomen in de afgelopen 2 jaar.
Als we het niveau van overlast vergelijken zien we dat niveau 1,2 en 3 in 2019 niet meer voorkomen. Dit zou dus kunnen betekenen dat het niveau van overlast van criminaliteit in de wijk is toegenomen naar een hoger niveau. Ook zien we dat de vrouwen meer overlast ervaren van criminaliteit dan mannen.

De rode bolletjes geven criminaliteit aan. Dit is veel in de omgeving van het Paletsplein waar een winkelcentrum zit. De afbeelding toont resultaten van het onderzoek uit 2019.

De conclusie van het onderzoek is dus dat de criminaliteit in de wijk van 2017 tot 2019 is toegenomen. Mannen ervaren over het algemeen minder overlast van criminaliteit dan mannen. De plaats waar de criminaliteit het meest voorkwam was rond het Paletsplein bij het winkelcentrum.