Productie test

Icelanders emigrate permanently in difficult economic times and temporarily to gain education or skills  – Timothy Heleniak, Hjördis Rut Sigurjonsdottir

Tijdens de bankencrisis van 2008 tot 2012 verhuisde IJslanders massaal naar het buitenland om de economische crisis te ontvluchten. In 2013 leek de crisis voorbij en het aantal emigraties nam af. Toch is er weer een stijgende lijn te zien. De meeste mensen die emigreren zijn vrij jong. Volgens deze bron ligt het gemiddelde rond de 25 jaar, maar neigt meer naar begin 20 jaar.

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d866842.7512544154!2d-16.6253147!3d64.8909032!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x48ce636b4966f363%3A0xe745fd3a5c75d23d!2sFlj%C3%B3tsdalshreppur%2C%20IJsland!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1620741347009!5m2!1snl!2snl” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy”></iframe>