‘Veel verschillende wijken met veel verschillende problemen’

Nederland is geen land, waar het stikt van de wereldsteden. Toch kun je Rotterdam wel een wereldstad noemen volgens Benvenido van Schaik van de partij Leefbaar Rotterdam. “En met een wereldstad komen de problemen van een wereldstad”, aldus het partijlid.

 

Wat zijn nu de grootste problemen in de stad Rotterdam?

 

“Ik denk niet dat je kunt zeggen wat de grootste problemen in Rotterdam zijn. Er zijn veel verschillende wijken met in de ene wijk meer problemen dan in de andere wijken. Neem nu de wijk Crooswijk. Er wonen hier veel allochtonen bij elkaar. Dit zorgt natuurlijk voor een gemeenschappelijk gevoel en daarom zijn er veel mensen niet geïntegreerd. Mensen willen vaak niet integreren en dat vind ik onacceptabel. Autochtone Rotterdammers voelen zich dingen opgelegd. Allochtone mensen nemen de gewoontes uit hun thuisland mee. Zo zijn er gebouwen waar er aparte ingangen zijn voor mannen en voor vrouwen. Er zijn vaak conferenties voor alleen allochtone Nederlanders. Autochtone Nederlanders zijn vaak bang, maar doen geen aangifte. Daardoor worden de problemen niet echt aangepakt”.

 

En naast integratie?

 

“We willen mensen die in Rotterdam studeren, na hun studie in Rotterdam houden. We hebben een hele goede universiteit en we hebben goede hogescholen. We moeten deze mensen een mogelijkheid bieden om na hun studie in Rotterdam te gaan wonen. Hiervoor moet wel het niveau van de woningen omhoog. Er zijn in Rotterdam enorm veel, 167.000, sociale huurwoningen. Dit zijn woningen van een lage kwaliteit, met een hele lage huurprijs voor een stad als Rotterdam. Dit trekt wel een bepaald type inwoners aan. Vaak zijn dit immigranten die een slecht betaalde baan hebben of zelfs werkloos zijn”.

 

Wat wordt hier dan aan gedaan?

 

“Er zullen 20.000 sociale huurwoningen worden gesloopt in de nabije toekomst en hiervoor in de plaats zullen nieuwbouwwoningen van een hogere standaard worden gebouwd. Deze woningen zullen natuurlijk duurder zijn dan de sociale huurwoningen. Maar dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Vaak kosten sociale huurwoningen ongeveer 300 euro per maand. Daarom hebben deze mensen geen recht op huursubsidie. Wanneer je een duurdere woning huurt, vanaf 360 euro per maand, heb je wel recht op huursubsidie. Dit wordt niet gecommuniceerd naar de bewoners van sociale huurwoningen. Eigenlijk komt het er op neer dat het bijna voordeliger is om in een duurdere woning te wonen, door middel van de huursubsidie. Ook zijn deze woningen van een hogere kwaliteit, dus zijn ze ook interessant voor jonge mensen, die in Rotterdam hebben gestudeerd”.

In Rotterdam is de schooluitval en jeugdwerkloosheid ook hoger dan gemiddeld in de rest van Nederland. Wat wordt hier aan gedaan?

 

“Ten opzichte van vijf jaar terug is er al sprake van verbetering. Maar er zijn nog steeds veel jongeren die stoppen met school, genaamd voortijdig school verlaters (VSV’ers). Er zijn sinds 2010 al plannen en projecten om jongeren te begeleiden tijdens het behalen van hun diploma. Ook de jeugdwerkloosheid is hoger. Veel jongeren stoppen met school en leven van een uitkering. Ik vind dat mensen die een baan willen en er geen kunnen krijgen vrijwilligerswerk moeten gaan doen. Zo komen ze in een bepaald werkritme en is het niet te zwaar voor deze mensen om een fulltime-baan te hebben.”