Op de koffie bij de redactie van Roos&Daal

“Wij zijn geen gezelligheidsclubje, dat op zondag bij elkaar komt om bier te drinken, het weer bespreekt of het over de leukste kattenfilmpjes heeft.”

Door Loïs Haanskorf

Björn Rommens, de nieuwe voorzitter van jongerenraad Jong Roosendaal, was op bezoek bij de redactie op het Zoomvliet College. De redactieleden spraken met hem over wat de raad doet voor jongeren in de stad, maar ook onderwerpen als drugsoverlast en evenementen kwamen aan bod.

Koffiepotten worden doorgegeven over tafel en bekertjes worden volgeschonken met verse, hete koffie. De redactieleden zijn nog druk in overleg over de laatste blogs, wanneer Björn de deur openzwaait en met een lach de ruimte binnenkomt. Iedereen wordt gegroet en hij gaat aan het hoofd van de tafel zitten. Een van de studenten schenkt een bekertje thee voor hem in.

Zou je jezelf even willen introduceren?

“Ik ben vierdejaars student journalistiek en sinds twee weken de nieuwe voorzitter van de jongerenraad in Roosendaal. Dat is geen politieke partij, wat veel mensen denken. We zijn een adviesorgaan voor de gemeente, bedrijven en particulieren. In principe zijn wij de stem van de jongeren.”

Spelen jullie een rol tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

“Een kleine rol. We hadden er meer aandacht en tijd in willen steken. Het was de bedoeling om een eigen stemwijzer naar buiten te brengen, dat hebben we uiteindelijk teruggebracht naar een aantal belangrijke stellingen. Op de Dag van de Democratie hebben we die op verschillende scholen aan leerlingen voorgelegd, bijvoorbeeld: ‘Is het goed dat de gemeente de scooters wilt weren uit de binnenstad’ of ‘Moet er weer een coffeeshop komen?’.”

Welke belangrijke punten voor jongeren bedoel je dan?

“Dat is best breed. We zijn uitgenodigd om mee te praten over de nieuwe Horecawet en de nieuwe woonagenda. Wat er daarnaast ook aan zit te komen, is de komst van Avans Hogeschool naar Roosendaal. Wij vinden dat daar een hele andere denkwijze voor moet komen. Is de binnenstad wel op zo’n instroom van studenten aangepast, is de fietsenstalling daar wel op aangepast en zijn er wel genoeg woningen? Dat is een omslag die de gemeente moet gaan maken waarbij wij graag helpen.”

In hoeverre bemoeit de jongerenraad zich met drugsoverlast?

“Heel erg. De dag waarop het CBS met cijfers naar buiten kwam waaruit bleek dat Roosendaal de meeste drugsoverlast heeft, heb ik heel de middag de media te woord gestaan. Dit was omdat wij een halfjaar daarvoor een advies hadden uitgebracht om tenminste één coffeeshop te openen, omdat wij denken dat dit een positieve invloed zal hebben op de afname van drugsoverlast. Dit weten we niet honderd procent zeker, dat zullen we moeten testen.”

Wat heeft de jongerenraad al bereikt?

“We hebben ervoor gezorgd dat de sluitingstijd van uitgaansgelegenheden van drie naar vier uur ‘s nachts is gegaan. Daarnaast hebben we als jongerenraad vorig jaar het Bevrijdingsfestival georganiseerd en hebben we een advies uitgesproken over Jeugdzorg, dat goed is ontvangen.”

Wat willen jullie doen aan depressiviteit en eenzaamheid onder jongeren?

“We hebben in samenspraak met de bibliotheek geopperd om eenzame ouderen en jongeren aan elkaar te koppelen. Door middel van bijvoorbeeld een boekenclub of een ‘verhalen-vertel moment’. De gemeente zou een onderzoek starten over hoe dat precies zit met eenzaamheid onder ouderen en jongeren in de stad. Eerlijk gezegd heb ik daar weinig over terug gehoord, dus dat is een goed punt om weer achteraan te gaan.”

Is de gemeente nog van plan jullie een vergoeding te geven voor het werk dat jullie verrichten?

“Dat zou je aan de gemeente moeten vragen, ik zou het erg fijn vinden. Er is al een betaalde organisatie die de gemeente adviseert: Sociaal Domein. Daar wilden ze ons graag bij wilden hebben. Maar zij behandelen alles, van jong tot oud. Onze doelgroep is echt ‘jongeren’, daarom hebben wij gekozen om onafhankelijk te blijven.”