Onderwijs in Rotterdam: orde in de chaos scheppen

 

 Een pittig debat met uiteenlopende meningen over het lerarentekort, gelijke kansen in het onderwijs en de arbeidsmarkt. Donderdag 8 februari vond het gemeentelijk onderwijsdebat plaats in het Hofplein theater. In samenwerking met Zadkine discussieerden tien verschillende partijen over het onderwijs in Rotterdam. 

Lerarentekort

Rotterdam kampt met een enorm lerarentekort, met name op het basis- en middelbaar onderwijs. Dit tekort zal de komende jaren oplopen tot zo’n 200 docenten.  Rotterdam is koploper als het gaat om lesgevende onbevoegden. Eén op de tien mensen die voor de klas staat is geen docent. Dit is twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. De stelling bij dit onderwerp luidde als volgt: “De Rotterdamse aanpak van het lerarentekort moet meer op kwaliteit van docenten focussen, in plaats van op aantallen zoals nu gebeurt.”

Een onderwerp dat hierin door meerdere partijen wordt aangekaart is de welkomstbonus die beginnende docenten momenteel ontvangen. Taylan Cicek (SP) vindt dat de bonus oneerlijk is tegenover ervaren docenten. Dit geld moet volgens hem in kwaliteit worden geïnvesteerd. Christine Zandberg (CDA) vindt de welkomstbonus wel een goed idee. “Ik vind het een lege huls om te zeggen dat de welkomstbonus moet omgezet worden in een investering voor docenten, dit is er al met het leraren CAO.”

Ronald Buijt, van Leefbaar Rotterdam komt met een andere insteek. Volgens hem zijn agressieve kinderen en ouders ook een oorzaak van dit tekort. “Regelmaat, normen en waarden zijn nodig om dit probleem op te lossen.”

gelijke kansen in het onderwijs

Er is momenteel onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en zorg. “Het uitvalspercentage van veel Rotterdamse leerlingen in het hoger onderwijs is ontzettend hoog. Dat komt doordat de thuisomgeving er vaak niet genoeg aan doet om verschillen zoals een taalachterstand te overbruggen.” Aldus Henk Post, voorzitter Raad van Bestuur van de Rotterdamse vereniging voor Christelijke vereniging  voor christelijk onderwijs CVO. De stelling bij het thema was: “Jongeren en volwassenen zonder startkwalificatie moeten gratis een mbo opleiding van de gemeente krijgen.”   

Barbara Kathmann (pvdA) is het eens met deze stelling. “Zonder startkwalificatie raken deze jongeren in de bijstand. Dan kun je beter investeren in een opleiding.” Ronald Buijt (Leefbaar Rotterdam) kijkt hier heel anders tegen aan. Volgens hem zou een gratis opleiding oneerlijk zijn. Daarnaast zijn mensen zonder startkwalificatie volgens Buijt vaak al ongemotiveerd en zorgt dit voor een verslechtering van het mbo.  Kathmann gaat hier tegenin: “Zonder startkwalificatie ben je niet meteen ongemotiveerd, afhakers hebben vaak andere problemen.”

aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Door de snel veranderende arbeidsmarkt moeten we ons blijven ontwikkelen, ook in het onderwijs. Worden we opgeleid voor banen waar daadwerkelijk vraag naar is? Of hebben we tegenwoordig steeds meer te maken met zogenaamde ‘pretstudies’? Vandaar bij dit thema de stelling:  “De gemeente moet stimuleren dat opleidingen alleen opleiden voor beroepen die nodig zijn in de regio Rotterdam.”

Vincent Karremans (VVD) vindt het gedeelte ‘regio Rotterdam’ in deze stelling onzin. “We leiden mensen op voor de skills die nodig zijn in de hele wereld. De gemeente moet zeker opleidingen stimuleren voor beroepen op de huidige arbeidsmarkt.” Volgens Karremans mag die stimulering best ver gaan en begint dit al bij het basisonderwijs. “Er wordt momenteel Frans, Duits en Chinees gegeven, maar een veel mooiere taal is Javascript. Er wordt geschreeuwd om programmeurs.  Programmeren in het systeem, dáár heb je dus wat aan later.” Jimmy Smet (GroenLinks) vindt vrijheid belangrijker. “Ik gun het iedere jongere om fouten te maken en een andere kant op te gaan in plaats van in één bepaalde richting te worden gedwongen.” Ook Jaap Rozema (Partij van de Dieren) is het niet eens met Karremans: “Wij bepalen zelf wat we worden, niet het bedrijfsleven.” Karremans blijft standvastig: “En nu weer terug naar de echte wereld. Je kunt vrij zijn en blijven dromen maar  daar heb je niet veel aan. Je moet uiteindelijk gewoon een baan hebben.” Merendeel van het publiek laat merken het hier ook niet mee eens te zijn.

Een middag met behoorlijk uiteenlopende meningen over wat er moet gebeuren met het onderwijs in Rotterdam. Er zal nog een hoop moeten gebeuren om het onderwijs in Rotterdam te optimaliseren.

 

Floortje Steigenga