Onderdrukt en ongelukkig door eeuwenoud systeem

Afgelopen donderdag demonstreerden Indische Britten, als een reactie op de dood van een aantal mensen uit een lage kaste. Tientallen mensen verzamelden zich voor de Indische ambassade in Londen Aldwich. ‘They are hurting people. OUR people’

Een grote groep boze Britten van indiaanse afkomst staat voor de ingang van de Indiaanse ambassade in Londen. Een man praat door een megafoon, ook in het Hindi, de officiële taal van India. Hij klinkt boos en verontwaardigd. Zo probeert hij de aandacht te trekken van zo veel mogelijk voorbijgangers.

Alle demonstranten houden borden omhoog met kreten of foto’s van verschrikkelijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden rondom het kastenstelsel. ‘Mensen uit de hogere kasten hebben een aantal mensen vermoord uit de onderste kaste, de arme mensen. Dit mag niet ongezien voorbijgaan en daarom protesteren wij nu’, legt een van de demonstranten uit. Iemand anders komt meteen aanlopen met een bord om het verhaal van zijn collega toe te lichten. Op het bord is een onduidelijke foto te zien van een aantal opgehangen jonge mensen. ‘Iemand van een lage kaste is hier opgehangen en ze laten hem gewoon als oud vuil liggen. Het is respectloos!’, licht hij hoofdschuddend toe in gebrekkig Engels.

In het kastensysteem is de bevolking binnen een land opgedeeld in bevolkingslagen. De kasten hangen in India samen met rituelen en geloven die in het gedachtegoed en het gedrag zijn doorgedrongen. De hoogste kasten verschillen erg veel van de laagste kasten. Kaste wordt bepaald door afkomst en het is niet mogelijk om van kaste te veranderen. Ook in andere landen dan India is het kastensysteem terug te zien, maar nergens is het nog zo ingewikkeld en diep doorgedrongen in de samenleving.

Het indiaanse kastensysteem is afgeschaft in 1949, door Dr. Ambedkar, de Indiaanse activist tegen sociale discriminatie. Het systeem zit echter zo diep in de Indiaanse cultuur dat het onderscheid nog altijd erg merkbaar is. Lage kasten hebben wel meer rechten gekregen, zoals makkelijkere toelating op universiteiten, maar het systeem zorgt, zeker op het platteland, nog voor een groot aantal sociale verschillen tussen mensen.

Een van de demonstranten: ‘Als je bent geboren in een bepaalde kaste, zal je altijd in die kaste blijven. Ook al ben je volgens de wet gelijk aan anderen, zo zien de meeste mensen in India dat nog niet. In het kastensysteem zijn zo veel mensen onderdrukt, ongelukkig en er worden nu dus ook mensen vermoord. Allemaal door een systeem dat eeuwenoud is en eigenlijk volgens de wet niet meer bestaat. Ze doen mensen pijn, onze mensen!’

VIDEO: