Officine Zero: het multifunctionele centrum met een ecologische missie

Joyce, Denise en Cato nemen een kijkje in de oude treinfabriek van Rome, waar sinds 2013 Officine Zero is gevestigd. Officine Zero is een multifunctioneel centrum voor sociale innovatie, dat onafhankelijke werknemers, kleine coöperaties, verenigingen, ambachtslieden en intellectuele arbeiders verwelkomt in een systeem met gezamenlijke economie. Werkinnovatie verloopt hier via het gebruik en de productie van duurzame energie, het delen van ruimtes en vaardigheden, onderzoek en ontwikkeling van hergebruik van materialen in een ecologische, productieve en ambachtelijke sleutel.