“Music is the universal language of mankind”

Door: Ziggy Sumter

Minister Slob (onderwijs) wil scholen meer vrije ruimte geven om het onderwijs in te vullen. Er komt een nieuw curriculum, hierin staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Docent en vakspecialist Floor van Uittert (21), vindt het belangrijk dat muziek daar een onderdeel van is. “Muziek is iets wat verbind. Welke taal je ook spreekt: muziek maken kun je altijd samen.”

Waarom is muziekles zo belangrijk?

“Als je naar muziek luistert, wordt niet alleen het auditieve gedeelte van je hersenen geactiveerd, maar nog veel meer. Zo heeft het bijvoorbeeld invloed op je taalontwikkeling. Muziek helpt je bij het herkennen van dicht bij elkaar liggende klanken. Zo kun je, als je vaak met muziek bezig bent, makkelijker toonhoogtes onderscheiden. Omdat muziek op zoveel verschillende plekken in je hersenen binnenkomt, gaan je linker- en rechterhersenhelft beter samenwerken. Het allerbelangrijkste van muziekles vind ik de saamhorigheid die eruit voortvloeit. Samen zingen, samen muziek maken. Kinderen leren rekening houden met elkaar. Er is zelfs een studie geweest waaruit blijkt dat je empathievermogen groeit als je veel muziek maakt. Daarnaast speelt muziek in op een van de grootste talenten van leerlingen: creativiteit. Muziekles is iets wat verbind. Welke taal je ook spreekt: muziek maken kun je altijd samen.”

Wat doet muziek met jou?

“Muziek heeft een grote rol in mijn leven. Ik maak veel muziek. Op mijn werk, in mijn band, maar ook veel thuis. Naast dat het leuk en gezellig is, is het ook een uitlaatklep. Ik kan mijn gevoel erin kwijt. Mijn slaapkamer staat vol met instrumenten. Als ik dan niet zo lekker in mijn vel zit pak ik mijn gitaar er wel eens bij om een liedje te schrijven of mezelf af te leiden. Verder wordt ik ook heel vrolijk van muziek.”

In 2018 won je de prijs beste lesontwerp digitaal componeren, wat had jij gemaakt?

“Digitaal componeren is je eigen muziek creëren met behulp van technologie. Er zijn verschillende geluiden beschikbaar, die leerlingen achter elkaar kunnen zetten waardoor er uiteindelijk een muziekstuk ontstaat. De opdracht was om een lesontwerp te bedenken en deze uit te voeren in mijn klas. Voor mijn les heb ik de online omgeving van Ableton gebruikt. Ik heb een workshop van Ableton gehad over het programma. Daarna ging ik het zelf proberen en bedacht ik een activiteit voor een groep waar ik toen les gaf. Toen ik mijn les af had, heb ik nog om feedback gevraagd bij de leerkrachten van de opleiding vakspecialist muziek die mij op dat moment begeleidde. Daarna heb ik de les uitgevoerd in de klas en hem opgestuurd. De prijsuitreiking was in het Concertgebouw in Amsterdam. De les kun je terugvinden op mijn website.”

Naast dat je de PABO hebt afgerond, ben je ook vakspecialist muziek. Heb je daar een aparte opleiding voor gedaan?

“Ja, vakspecialist muziek is eigenlijk een post-HBO opleiding. Dat is een opleiding die je ná je afgeronde HBO studie nog kunt volgen. Tijdens de PABO kon je kiezen voor de minor muziek. Als je tijdens deze minor aan bepaalde criteria voldeed, mocht je ook proberen om de post-HBO opleiding te halen. Je bouwde een portfolio op, werkte aan je eigen vaardigheden en uiteindelijk deed je een eind presentatie. Daarna werd er besloten of je de minor had gehaald en of je in aanmerking kwam voor het post-HBO diploma vakspecialist muziek. Ik heb het toen dus gehaald, tijdens de PABO al, en niet daarna.”

Ook heb je je eigen website, waarom?

“Ik ben mijn website gestart tijdens de opleiding vakspecialist muziek. We kregen de opdracht om leerkrachten te coachen in het geven van muziekles. Veel leerkrachten denken namelijk al snel dat ze niet bevoegd genoeg zijn om muziekles te geven, omdat ze niet goed kunnen zingen of geen instrument bespelen. Ik heb op verschillende scholen gezien dat er weinig tot geen muziekles wordt gegeven. Dat vind ik een gemiste kans. Dus besloot ik een website te starten met daarop lesmateriaal voor leerkrachten. Lessen waar je niet per se een instrument voor moet kunnen spelen, of voor moet kunnen zingen. Ik kan zelf trouwens ook totaal niet zingen, maar toch doe ik het gewoon. Als je eenmaal het zelfvertrouwen hebt om het te doen, merk je dat het je veel makkelijker afgaat dan je had gedacht.”

Wat zijn de reacties van de kinderen op jouw muzieklessen?

“Ik hoor vaak van de leerlingen dat ze de les leuk vinden. Ook kreeg ik eens een berichtje van een ouder: ‘zou je de tekst van het liedje naar me door kunnen sturen? Mijn kind wil het graag thuis laten horen.’ Dat vind ik pas echt mooi om te zien. Ik heb ook wel eens kinderen in mijn klas gehad die iets willen laten horen op een instrument of zelfs een liedje willen zingen voor de klas. Dat stimuleer ik altijd.”