‘Mensen groenten laten eten, wordt nog een lastige opgave’

Nitraat is een stof dat in drinkwater en groenten zit. Dat dit nitraat in bietensap zorgt voor een betere zuurstoftransport in je lichaam, is al feitelijk vastgesteld. Maar de vraag is of ook het nitraat in groenten een positief effect heeft op het menselijk lichaam en of dit er dan voor zorgt dat je sportprestaties beter worden. In een onderzoek van Eat2Move wordt hier naar gekeken. Cindy van der Avoort, sportdiëtiste, werkt in dit onderzoek mee als praktijkonderzoeker.

Ik heb gelezen dat het onderzoek 4 weken gaat duren. Mogen de onderzoekskandidaten nu 4 weken alleen maar groenten eten en bietensap drinken?

“Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Voor dit onderzoek verwachten we van de onderzoekskandidaten dat ze de eerste week eten zoals ze gewoonlijk doen. In de tweede week eten ze groenten of drinken ze bietensap. De derde week is een rustweek en dan de laatste week weer groenten of bietensap.”

Wat was de uitkomst bij het onderzoek naar bietensap?

“Het nitraat in bietensap kan een positief effect hebben op sportprestatie. Het kan namelijk zorgen voor een betere zuurstoftransport in je lichaam waardoor je meer kan sporten en bewegen.”

Ik heb gelezen dat de onderzoekskandidaten maximaal 45 mogen zijn? Waarom is dit? Er zijn natuurlijk ook 45+ers die nog sporten.

“Dat klopt, die vraag komt geregeld voor. Het is zo dat na 45 jaar je lichaam verandert. Zelf ben ik heel benieuwd naar het effect van nitraat op de bloeddruk. Naarmate je ouder wordt, wordt ook je bloeddruksysteem ouder en zal het niet meer kunnen worden vergeleken met het eerdere onderzoek.”

Denk je dat groente hetzelfde effect zal geven?

“Dat is nog de grote vraag. Er zijn nog maar twee of drie studies geweest naar groenten op dit gebied. Dit was dan op korte termijn en nooit op lange termijn. We weten niet of het in de praktijk haalbaar is. Mensen maken thuis natuurlijk hun eigen keuzes. Je kunt ze wel groenten voorschotelen of een smoothie geven, maar wanneer ze thuis zijn moeten ze dit zelf doen en dat maakt het een stuk lastiger.”

Waarom heeft Eat2Move gekozen voor het effect van groenten op sportprestaties?

“Het project is een samenwerking tussen de HAN sport en bewegen in Nijmegen, Wageningen Universiteit, het Radboud en de universiteit van Maastricht. In Maastricht onderzoeken ze veel naar nitraat. Er is een eerder onderzoek geweest naar het effect van nitraat op sportprestaties door bietensap. Zoals je misschien wel weet eten Nederlanders te weinig groenten. De achterliggende gedachte is dan ook: welke strategieën kan je toepassen om mensen meer groenten te laten eten? Zo kunnen we niet alleen het effect op prestatie achterhalen maar ook op gezondheid, bijvoorbeeld door te kijken naar de bloeddruk. Daarom dat we nu gaan combineren met de twee interventies: bietensap en groenten.“

Nu is het de bedoeling dat er in de vier weken van het onderzoek wordt afgewisseld van interventies. Kan het zo zijn dat jullie ook ooit gaan kijken naar het effect van enkel groenten op sportprestaties en gezondheid?

“Dat zou inderdaad wel kunnen. We willen kijken of de combinatie van groenten en bietensap hetzelfde effect geeft als bij enkel bietensap. Het kan dus zomaar zijn dat we later gaan kijken naar alleen groenten. Het is namelijk mogelijk dat we het onderzoek gaan doorzetten. Er zijn nog zoveel dingen te onderzoeken. Zo kan je kijken naar het effect bij mensen met een hoge bloeddruk of bij ouderen bijvoorbeeld.”

Hoe ben je eigenlijk uitgekomen bij dit  onderzoek van Eat2Move?

Eat2Move is een centrum dat gaat over het belang van voeding en beweging voor de conditie van mensen. ”Sport en voeding spelen een grote rol in mijn leven. Ik ben een sportdiëtiste en ben daarom ook erg geïnteresseerd in de gezondheid. Voorheen werkte ik hier al op de HAN in Nijmegen en gaf ik hier les. Het project van Eat2Move is vanuit de provincie geïnitieerd waar veel partners van de regio Nijmegen bij meewerken. Er waren, voordat ik begon, al drie mensen bezig met het onderzoek. Toen ik hier op de HAN werkte, kwam de laatste vacature eigenlijk vrij. Daar heb ik als eerste op gereageerd en zo kreeg ik de baan. Ik hoop  binnen 5 jaar mijn promotie af te ronden in dit project. Misschien ga ik wel verder in dit onderzoek, omdat er nog zoveel te onderzoeken valt.”