´´Het ultieme resultaat is een betere gezondheid.´´

Volgens het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg waren er 59.387 mensen die in 2017 een diëtist bezochten. Dit is een toename van ongeveer 23 duizend patiënten in vergelijking met 2016. Marijke Mohr werkt al 38 jaar in de diëtiek en heeft dus veel ervaring.

Hoe is uw loopbaan verlopen?

Bron: www.mohrdetetiek.nl

´´Na de opleiding Voeding en Diëtiek heb ik een klein jaar gewerkt als diëtist bij Nutricia. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in voeding voor zuigelingen. Daarvoor ging ik naar consultatiebureauartsen, verloskundigen en diëtisten om hen te vertellen over de producten en nieuwe ontwikkelen van Nutricia.

Daarna ben ik gaan werken als diëtiste in een perifeer ziekenhuis en daar heb ik 26 jaar gewerkt. Het was voor mij op een gegeven moment tijd om een andere keuze te maken. Toen heb ik mijn eigen praktijk geopend, dit is alweer tien jaar geleden. Het grootste verschil tussen werken in het ziekenhuis en in mijn praktijk is dat ik nu de patiënten volledig begeleid. In het ziekenhuis was de begeleiding soms kort of kregen patiënten verschillende collega´s te spreken.´´

Wat motiveert u om al zo lang in de voeding en diëtiek te werken?

´´Ons hele leven heeft met voeding te maken. Ik heb het idee dat je veel kan betekenen voor mensen die een operatie moeten ondergaan of klachten hebben. Je kan met een goede voedingstoestand voor de operatie sneller genezen na een operatie en met voedingsmaatregelen kunnen klachten afnemen of zelfs helemaal verdwijnen.

Het is een uitdaging om mensen zover te krijgen dat ze hun gedrag veranderen. En dat ze deze verandering ook eigen maken voor verbetering van hun gezondheid. Dit vind ik ook het moeilijkste aan mijn werk, om mensen deze verandering te laten volhouden. Wat ook motiveert en wat het mooiste is aan mijn werk is als er resultaat wordt behaald. Het ultieme resultaat is een betere gezondheid. ´´

´´Mensen moeten altijd blijven nagaan waarvoor ze het doel willen bereiken.´´

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor u?

´´Ik begin mezelf voor te bereiden door het doorlezen van de consulten voor een patiënt binnenkomt. Wanneer de patiënt weer vertrokken is, maak ik een verslag van het consult. Dit doe ik bij elke patiënt en het varieert per dag hoeveel patiënten ik heb. Er is dus veel administratief werk. Ik ben de hele dag bezig met verslag leggen, rapport uitbrengen naar verwijzend artsen, boekhouden en vakliteratuur bijhouden. Naast het administratieve gedeelte ben ik natuurlijk veel met de patiënten in gesprek en op zoek naar voor hun de beste manier om hun doel te behalen. Daarnaast overleg ik met collega´s, artsen of praktijkondersteuners.´´

Hoe probeert u mensen te motiveren om aan hun doel te houden?

´´Mensen moeten altijd blijven nagaan waarvoor ze het doel willen bereiken. Hierop wijs ik de mensen wanneer ze in een dipje zitten of even de motivatie verliezen. De moeilijkste groep om te motiveren is de groep die ´gestuurd´ wordt. De mensen die niet uit eigen beweging naar jou als diëtiste komen. Deze moeten eerst zelf onderzoeken waarom ze komen en wat ze willen bereiken.

U werkt samen met verschillende instanties. Een daarvan is met Parkinson Net. Wat houdt deze samenwerking in?

´´Mensen met de ziekte van Parkinson hebben veel hulpverleners om zich heen nodig. Daarom is samenwerking met al deze disciplines erg belangrijk. Van elkaar weten wat de behandelplannen zijn, dat sluit vaak op elkaar aan. Een logopedist leert bijvoorbeeld mensen beter slikken, door de voeding iets aan te passen in dikte kan een diëtist zorgen voor makkelijker slikken. Een fysiotherapeut leert mensen om te blijven bewegen. Een diëtist zorgt er dan voor dat deze mensen voldoende energie in hun voeding opnemen om te kunnen bewegen.

Door aanpassingen in de voeding kun je veel problemen voor blijven. Zoals: gezond gewicht bij moeilijker slikken en eten, gezond gewicht bij overgewicht proberen te bereiken, volwaardige intake van voedingstoffen, betere stoelgang, opletten wanneer medicatie wordt ingenomen zodat deze goed werken, adviezen voor minder misselijkheid en vol gevoel bij een vertraagde maaglediging.´´

Er zijn tegenwoordig veel apps als hulpmiddel om af te vallen of aan te komen. Wat vindt u hiervan?

´´Sommige apps zijn zeker een aanwinst. Zo kunnen mensen zichtbaar maken wat ze eten en hoeveel, wat de samenstelling van de voeding is, betere keuzes kunnen maken enzovoort. Andere apps zijn meer gericht op hypes, zoals een app over koolhydraatbeperkte voeding. Ik werk meestal met de app van het Voedingscentrum: Mijn Eetmeter. Vooral vanwege bovengenoemde voordelen. Een diëtist kan veel meer letten op aanpassen van het huidige patroon, zodat het beter bij de persoon pas en langdurig vol te houden is.´´

´´Dat vind ik toch wel een gemis met een eigen praktijk, dat je niet bij elkaar zit om even snel met elkaar te kunnen overleggen.´´

U heeft veel aandachtsgebieden op uw site staan. Vindt u het belangrijk dat een diëtiste breed geïnformeerd is?

´´Door mijn werk in het ziekenhuis heb ik met veel aandachtgebieden te maken gehad, vandaar dat ik deze ook op mijn site heb staan. Tegenwoordig en zeker in de toekomst zie ik wel meer ontwikkelingen ontstaan, waardoor ook diëtisten zich gaan specialiseren en meer zullen gaan samenwerken met elkaar.´´

Uw werk kan heftige persoonlijke verhalen met zich meebrengen, heeft dit impact op uw leven en kijk op leven? Bent u buiten uw werk nog vaak hiermee bezig?

Bron: www.mohrdetetiek.nl

´´Zeker in de tijd in het ziekenhuis heb ik leren omgaan met heftige omstandigheden. Daar leer je inderdaad mee omgaan met alle disciplines die bij een patiënt betrokken zijn. Daar heb ik met het starten van mijn eigen praktijk wel heel veel aan gehad. Had ik de jaren in het ziekenhuis niet gehad, zou dat volgens mij wel veel lastiger kunnen zijn in de eerste lijn. Waarin je toch vaak alleen met mensen werkt en minder direct overleg hebt met de andere disciplines. Dat vind ik toch wel een gemis met een eigen praktijk, dat je niet bij elkaar zit om even snel met elkaar te overleggen.´´