Leefbaar Eindhoven

Leefbaar Eindhoven (LE) is sinds 2002 een lokale politieke partij en wil de nadruk op ‘lokaal’ houden. Ze hebben geen binding met andere politieke groeperingen en willen zich alleen inzetten voor wat zij lokaal kunnen beslissen en beïnvloeden.

LE staat voor een stad met een sociaal gezicht, een sterke economie en een divers evenementenaanbod met veel ruimte voor groen. Ze willen een Eindhoven waar het prettig wonen en werken is.

Sinds 2002 wordt LE in de gemeenteraad van Eindhoven vertegenwoordigd. Ad Pastoor, toenmalig lid van de VVD, splitste zich af van deze partij en richtte LE op. In maart 2002 deed LE voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen en dat was een succes. Ze kregen maar liefst negen zetels en werd daarmee de grootste partij van de stad. Samen met CDA, D66, GroenLinks en het Ouderen Appèl vormden ze een coalitie.

Op 26 december 2005 stapten twee wethouders van LE op onder wie Ad Pastoor. Er werd gesuggereerd dat Pastoor, toenmalig wethouder, lokale bouwondernemingen voordeel had gegeven. Er werden hiervoor verschillende onderzoeken uitgevoerd die in totaal twee miljoen euro kostten.

In 2008 haalde LE drie zetels en twee jaar later in 2010 nog maar één. De huidige fractievoorzitter, Geert Geerts, zorgde er in 2014 voor dat LE twee zetels haalde en is dit jaar wederom weer van de partij als fractievoorzitter.