‘Het is moeilijk om de juiste mensen te vinden’

Wim de Jong (54) werkt voor de provinciale stichting ‘Brabants Landschap’. Deze is aangesloten bij de overkoepelende stichting LandschappenNL. Wim heeft een aansturende functie, wanneer er ergens op het stuk grond iets gebeurt, wordt hij als eerste benaderd en moet hij er vervolgens voor zorgen dat de juiste mensen worden aangestuurd om het probleem op te lossen.

Wim, beheerder van het Brabants Landschap.

 

Buitengepist.

Wim is begonnen bij het Brabants Landschap in de functie van ‘terrein medewerker’ De werkzaamheden die hij toen verrichten waren met namen het onderhouden van natuurgebieden. Dit heeft hij ongeveer tien jaar gedaan. De functie als beheerder vervult hij nu voor ongeveer twintig jaar. Over de reden waarom Wim richting het beheer is gegaan zegt hij het volgende: ”Door de ervaringen die ik op deed tijdens mijn onderhoud werkzaamheden, heb ik bepaalde inzichten gekregen om bepaalde stukken natuurgebied op te kunnen knappen. Hierdoor zag ik kansen die niet altijd werden opgepakt. Als beheerder kan ik dit soort projecten oppakken en de natuur een stukje mooier maken”.

“In mijn werkzaamheden als beheerder merk ik wel de voordelen dat ik onderaan begonnen ben. Ik heb alles gezien en meegemaakt en weet ook precies hoe ik op situaties moet reageren. Degene die rechtstreeks van het hbo afkomen (denk hierbij aan de opleidingen: bos- en natuurbeheer, biologie of landschapsbeheer). Hebben nog nooit ‘buitengepist’ en missen de ervaring om de mensen met wie wij samenwerken aan te sturen. Denk hierbij aan: archeologen, mensen van de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie), geologen, biologen, ecologen maar ook de bewoners en de boeren. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben er wel mee samengewerkt. Daarnaast heb je nog met allerlei vrijwilligers te maken die bv. paddenstoelen of kevers tellen”.

Werkzaamheden.

“Als beheerder is geen dag hetzelfde. Er zijn natuurlijk wel veel werkzaamheden waaronder: overleggen met verschillende partijen, bij het opkopen van stukken land moet een inrichtingsschets worden gemaakt, er wordt  een beplantingsplan gemaakt (waar komen welke platen, waar worden poelen aangelegd), er wordt naar vroegere kaarten gekeken hoe was vroeger de structuur zodat hier niet te ver van afgeweken wordt, het beleidsplan wordt gemaakt, wie laten we wat doen (pakken we het zelf op of besteden we dit uit). Daarnaast moet ik natuurlijk ook mailwerk beantwoorden, het controleren van de waterstanden moet gebeuren en het bosbeheer moet in de gaten worden gehouden. Daarnaast wil ik graag de mensen leren kennen die in het gebied komen wonen. Wanneer er nieuwe bewoners komen wonen ga ik daar altijd even langs om er nader kennis mee te maken en geef ik mijn kaartje aan ze voor wanneer ze iets bijzonders waarnemen ze altijd kunnen bellen. Ik woon ook altijd raadvergaderingen bij zodat ik weet wat er speelt in de buurt”.

Goed contact met de buurtbewoners is een belangrijk punt. De medewerkers van het Brabants Landschap zijn 24/7 beschikbaar. Hierdoor kunnen buurtbewoners altijd contact opnemen wanneer ze iets waarnemen dat afwijkt van de normale gang van zaken of wanneer ze opvallende figuren zien. Vaak is Wim hun eerste contactpersoon, hij moet dan vervolgens zorgen dat op die plek iemand gaat kijken om de situatie na te trekken.

 

Jobhopping.

“De mensen die wij in dienst hebben blijven ook vaak lang bij ons in dienst, het is hier niet echt een ‘jobhopping’ cultuur. Daarnaast is het vrij lastig om de juiste mensen te vinden die de functies, die wij hier hebben, op een juiste manier in te vullen. Er is veel vraag en weinig aanbod in deze markt. Wanneer ik bijvoorbeeld besluit met dit werk te stoppen, vinden ze niet zo snel een geschikt persoon voor mijn functie. Sinds het begin van dit jaar werkt er een nieuwe terrein medewerker, en aan het begin zei hij ook: “Er zijn zoveel nieuwe dingen die ik binnen krijg, ik weet niet of ik dit wel allemaal ga leren”. Op dit moment ben ik ben ik hem ook langzaam aan mijn werkzaamheden aan het leren, daarnaast laat ik hem soms wat projecten van mij oppakken. Dit om het op een juiste manier te begeleiden zodat hij straks zo mijn functie over kan nemen wanneer ik besluit te stoppen. Dit is een veel voorkomende manier om de functies op de beste manier in te vullen en de beste mensen op de posities te krijgen.

 

Criminaliteit. 

Of er veel criminaliteit voorkomt in de natuurgebieden zegt hij het volgende: “Ja, we zitten dicht bij de Belgische grens dus we hebben veel te maken met druks, hierbij moet je denken aan druks handel maar ook dumpingen van drugs afval, maar ook ontvoeringen. Laatst zijn er nog twee personen opgepakt die in het bezit waren van doorgeladen wapens in de bosgebieden bij de Belgische grens.

“De criminaliteit in natuurgebieden neemt ook steeds meer toe. Dit is voornamelijk omdat in steden steeds meer toezicht is en er overal camera’s hangen. Daarnaast zijn ze via de bossen ook vrij snel de grens over”. Zelf mag Wim niet ingrijpen wanneer hij criminelen activiteiten waarneemt, maar hij staat wel in goed contact met de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar), deze mogen wel ingrijpen daarnaast staan zij weer in goed contact met de politie”.

 

Iets anders.

“Ik werk mijn hele leven al voor het Brabants Landschap, ik heb mezelf hier opgewerkt tot wat ik nu doe. Ik ben tevreden met wat ik allemaal bereikt heb. Ik zie mezelf in de toekomst ook niks anders doen. Ik zie mijn werk ook niet als werk maar meer als een beroep. Dit maakt het werk ook een stuk makkelijker”.

 

Meer weten? https://www.brabantslandschap.nl/

Interesse in een studie om beheerder te worden? wur.nl

Door Lars Klein Hesselink