‘De kerk gaat niet over de slaapkamer’

Pastoor Theodoor van den Boom

In de katholieke parochie* De Goede Herder is de bijbel nog steeds de belangrijkste richtlijn rond seksualiteit.
Pastoor Theodoor van den Boom (60) spreekt regelmatig met zijn kerkgangers en parochianen over seksualiteit.

“We moeten met de mensen blijven praten over seksualiteit.”

Leven volgens de Bijbel is iets dat katholieken al eeuwenlang doen. Ondanks de veranderende maatschappij, waarin alles rond seksualiteit mogelijk wordt, blijven de meeste katholieke kerken vasthoudend in de opvattingen die zij vroeger al hadden. Zo ook de Onze Lieve Vrouwe kerk in Broekhoven, bij parochie De Goede Herder.
“Het probleem rond seksualiteit is: de werkelijkheid is weerbarstiger dan de theorie. Als pastoor is het vooral belangrijk om contact te hebben met de mensen en zo dicht mogelijk bij het ideaal van de kerk blijven.”

Verliefd worden mag

Omdat er steeds meer open- en eerlijkheid is rond seksualiteit, is het homohuwelijk en homoseksualiteit in de kerk ook niet meer te vermijden.
Homoseksualiteit blijft een dubieuze kwestie binnen de kerk volgens Van der Boom. “Enerzijds zegt de kerk: ‘de mensen veroordelen we niet, maar de daden van de mensen wel.’ Om het even kort door de bocht te zeggen, je mag als homoseksueel mens wel verliefd worden maar daar moet het bij blijven. In praktijk blijkt dat vaak niet te gebeuren, een mens wil meer dan alleen verliefd zijn”.
De kerk staat een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet toe. Wel komt het af en toe voor dat er pastoors zijn die een zegen willen uitspreken over het huwelijk in kwestie.
“Dat wil zeggen dat er intern ook gevarieerd over het homohuwelijk gedacht wordt,” aldus de pastoor. “Ik heb er zelf geen enkel probleem mee wanneer een kerklid homoseksueel of lesbisch blijkt te zijn. Het gaat mij om het mens dat voor mij staat.”

Kostbaar

“De kerk heeft bepaalde gedachtes, regels en opvoedingen maar wij gaan niet over de slaapkamer,”
vertelt Van den Boom. Toch heeft de kerk een duidelijke opvatting over seks voor het huwelijk.
“Het huwelijk is voor de kerk een waardevolle band, het is een band waarin Gods liefde mag oplichten.” Wat het huwelijk betreft, spreekt de kerk van een heilige band die mensen met elkaar hebben, toch zijn er in de maatschappij veel dingen veranderd waar iets mee gedaan moet worden binnen de kerk. “Binnen iedere regel in de kerk ligt een zorg. Onder de regel van geen seks voor het huwelijk ligt de zorg van kostbaarheid, de kostbaarheid van de band die mensen hebben, ook seksueel gezien. Anderzijds vinden we het heel normaal dat mensen verliefd worden op elkaar en we geestelijk naar elkaar toe moeten groeien. Ik denk dat de kerk wel eens vergeet dat zoiets ook geldt voor seksualiteit. Hoe goed het geestelijk ook gaat tussen twee mensen, als het seksueel een ramp is dan is het misschien niet slim om toch in het huwelijk te treden. Vandaag de dag is seksualiteit toch een wezenlijk deel van de relatie.”
Pastoor Van den Boom heeft zelf kinderen, hij keurt het niet perse af wanneer zijn kinderen seks voor het huwelijk zouden hebben. Zelf zegt hij dat de seksuele relatie daar te kostbaar voor is.

 

 Seksuele onthouding

Ondanks het feit dat seksualiteit een belangrijk onderdeel is binnen relaties, staat de kerk anticonceptie niet toe. Dit heeft te maken met de opvatting dat seks, binnen het huwelijk, gericht is op het krijgen van kinderen. “Buiten het huwelijk is anticonceptie ook niet toegestaan, seks dient om kinderen te krijgen. Toch is het binnen deze parochie geen probleem, wij zullen ons als kerk er niet te veel mee bemoeien. Wel zullen de streng-katholieken zeggen dat ook in geval van medische problemen of een SOA, anticonceptie nog steeds niet is toegestaan en aan seksuele onthouding gedaan dient worden.”
In de jaren ’80 en ’90 was aids een groot probleem, met name onder homoseksuele mannen. “De kerk heeft toen opnieuw nagedacht over het gebruik van anticonceptie, mensen waren het er mee eens dat we iets moesten doen. Dat bracht weer de discussie op gang over homoseksualiteit, toen aids vooral voorkwam onder homo’s.” Aids heeft ook te maken met kinderen, wanneer een van de ouders er bijvoorbeeld last van heeft en het erfelijk is.  Ook dan moet er volgens de kerk aan seksuele onthouding gedaan worden.

 

Gesprek aangaan

Wanneer een moeder bijvoorbeeld aids heeft en zij een abortus wil laten plegen, zal ze daarbij geen steun van de kerk krijgen. Het officiële standpunt van de kerk is dat zij tegen abortus is. “Dit heeft alles te maken met de bescherming van het kwetsbare, ongeboren leven.” Ook paus Franciscus heeft hierover gezegd dat het ongeboren leven beschermt dient te worden. Abortus blijft een groot taboe in de katholieke kerk. “Je praat dan over twee levens, het leven van de ongeborene maar ook het leven van de moeder.” Als de embryo een gevaar is voor het leven van de moeder, is het aan de aanstaande moeder om te kiezen. Ze neemt dan de beslissing om zichzelf of de embryo te redden.
“Het blijft een morele kwestie. Ik heb wel eens gesprekken gehad met vrouwen hierover. Vaak hebben zij dan zelf de keuze al gemaakt. Toch zitten ze dan vaak om een gesprek verlegen. Wie zijn wij dan om te zeggen ‘we gaan niet met jou in gesprek’. Veel mensen hebben er toch last van wanneer zij een beslissing zoals deze moeten nemen. Ik ben er dan ook voor om ten alle tijden met mensen in gesprek te gaan.”Hoe het ook zit met seks en seksualiteit, binnen de kerk blijven communicatie en nabijheid het belangrijkste.“In de Bijbel heeft God zich laten kennen als ‘Ik zal er zijn voor jou’ en ik vind dat het dan in de praktijk ook uitgevoerd moet worden.”

 

 

 

*gemeenschap van gelovigen

 

 

 

Geschreven door Jamy Sprenkels