‘Jongeren zijn essentieel voor het voortbestaan van de democratie’

In dit gesprek met Mark van Stappershoef, sinds 2016 de burgemeester van Goirle, zegt hij dat de democratie gevaar loopt als wij niet blijven stemmen. Hij wil zorgen voor meer betrokkenheid bij de democratie. Ook spreekt hij over zijn burgemeesterschap.

U bent burgemeester sinds 2016, wat zijn uw hoogtepunten tot nu toe?

“Voor mij gaat een hoogtepunt niet altijd over iets dat heel groots of meeslepend is. Die kleine momentjes waarbij ik mij realiseer wat voor een bijzonder ambt dit is, die zijn bijzonder. Een aantal weken geleden mocht ik iemand die ernstig ziek is een koninklijke onderscheiding uitreiken. Dat doe je dan in een hele emotionele sfeer met vrienden en familie van betrokkene erbij. Het is misschien raar om dat een hoogtepunt te noemen, maar dat zijn die speciale momenten. Mijn installatie hier in Goirle was uiteraard ook een hoogtepunt. Dat je benoemd wordt tot burgemeester in het dorp waar je bent geboren, omringd door familie en vrienden, is wel echt iets moois.”

Wat dacht u toen u doorkreeg dat u burgemeester wilde en kon worden?

“Toen de vacature ontstond in Goirle, het dorp waar ik ben geboren en waar mijn vrouw vandaan komt, voelde het heel natuurlijk om te solliciteren. Mijn veiligheidsachtergrond helpt ook bij dit ambt. Al mijn ervaringen komen hierin samen. Ik solliciteerde niet naar het ambt van burgemeester, ik solliciteerde naar het ambt van burgemeester van Goirle. Het voelt een beetje als thuiskomen.”

Hoe bevorderen jullie het stemgedrag? Hoe gaat het tot nu toe?

“De democratie is aan het aftakelen. Als burgemeester van Goirle heb ik de kans hier iets aan te doen, die kans wil ik pakken. Samen met de raad zijn wij bezig met maatregelen om meer mensen naar de stembus te krijgen. We hangen veel posters op, we communiceren er extra veel over, we organiseren allerlei activiteiten en er komt een extra stembureau. We willen jongeren er meer bij betrekken, er zijn ook stempeilingen op scholen. Ik vermoed dat als wij niks doen we zo onder de 50% komen te zitten, dat is voor mij een principiële grens. Dat minder dan de helft van de stemgerechtigden naar de stembus komt, dat willen wij voorkomen.”

Hoe belangrijk is het voor u dat de jongeren erbij betrokken zijn?

“Niet alleen voor mij, de jongeren zijn essentieel voor het voortbestaan van de democratie. Zij hebben de oorlog niet meer meegemaakt, hun ouders hebben de oorlog niet meer meegemaakt. Zij zijn gewend aan en verwend met de samenleving waarin wij nu leven en vergeten dat het ook anders kan zijn. Als de jongeren massaal niet meer naar de stembus gaan, en er dus niet meer gestemd wordt, krijg je slechtere kwaliteit in de raad en verslechtert de democratie. En wat is het alternatief? Je kunt best kritiek hebben op de democratie maar onthoud dat het alternatief niet beter is.”

Wat ziet u het liefst veranderen in Goirle?

“De manier waarop wij uitvoering geven aan de democratie is een manier waarover je je moet afvragen of het nog wel bij 2018 past. Mensen zijn veel mondiger geworden en hebben daar andere manieren van uitingen voor. Wij zijn bezig met een project dat wij ‘Goôlse democratie’ noemen, waar we mee gaan beginnen na de verkiezingen. Het is een veel interactievere vorm van democratie. We hebben nog wel een raadsvergadering maar we willen dat de raad meer weet van wat er speelt bij de mensen. Veel meer de straat op, of mensen uitnodigen om te vertellen wat ze ervan vinden. Het doel is om goed op te halen wat er nou in de samenleving speelt.”

Wat is uw grootste angst als burgemeester?

Ik heb geen grote angst, bovendien is angst een slechte raadgever. Wat je hoopt dat nooit gebeurt, is iets heel ernstigs in de sfeer van openbare orde en veiligheid, waarmee er een echt zwarte bladzijde aan de geschiedenis van Goirle moet worden toegevoegd. Maar je moet realistisch zijn. Dat kan altijd gebeuren.