Jonge kinderen met ADHD meer moeite met school

Wat doe je als je broertje of zusje na een tijdje op school te hebben gezeten uit het niets ADHD-verschijnselen vertoont? Het is natuurlijk heel moeilijk om daarmee om te gaan af en toe. Er is uit onderzoek van de “Harvard Medical School” gebleken dat kinderen die met school beginnen op jongere leeftijd, een grotere kans hebben op een ADHD-diagnose. Hannelore Camps is op dit gebied een echte deskundige.

Hannelore Camps is expert op het gebied van ADHD en is werkzaam in de ADHD-praktijk Hart van Brabant als psychoanalyticus. Dit betekent dat zij het gedrag van kinderen met gedragsproblemen probeert te verklaren. Ze helpt kinderen met ADHD en kinderen die heel hoog gevoelig zijn of extreem boos.

 

“ADHD’ers, het zijn een soort speurneuzen”

ADHD is een psychische aandoening die er vaak voor zorgt dat een kind of volwassene heel erg druk is of juist heel rustig. “Vaak zit dan wel de drukte in het hoofd” zegt Hannelore Camps. Het is voor kinderen met ADHD vooral ook erg moeilijk om niet tegelijk al hun zintuigen te gebruiken, “Het zijn een soort speurneuzen, alles wat om de leerkracht heen gebeurt valt op. Alles.” Het is heel belangrijk dat de ouders weten wanneer de zintuigen overprikkeld zijn voor de beste behandeling.

Na een negatieve sfeer of een grote teleurstelling dat een kind met ADD of ADHD meemaakt wordt het gedrag bijna meteen extremer. Deze kinderen hebben het minste last van hun aandoening als ze in een positieve omgeving zijn. Kinderen met ADHD hebben ook een tekort aan de hormonen die de zenuwcellen aansporen om alle zintuigelijke prikkels naar het brein te sturen. Kinderen met ADHD hebben namelijk maar vijf dezelfde gelukshormonen terwijl iemand die geen ADHD heeft, zeven van deze hormonen heeft. Kinderen zonder ADHD kunnen dus meer negativiteit aan.

 

Presteren, presteren, presteren

Kinderen met ADHD hebben een geheel andere kijk op school en de lessen dan kinderen zonder ADHD. Ze houden zich te veel bezig met andere zaken. Zo zegt Hannelore: “Stel dat ik jou les geef over een bloem, maar ondertussen zie je dat de juffrouw wel drie gaatjes in haar oren heeft en er een rode tractor voorbij komt. Het proefwerk zal uiteindelijk gaan over de bloem.” Vaak krijgen kinderen met ADHD hierdoor ook slechtere punten. Kinderen met ADHD zijn niet minder slim dan kinderen zonder ADHD, ze zijn net zo slim, het enige verschil is dat het grote deel wat ADHD’ers oppikken in de klas niet wordt getoetst. Als een ADHD’er niet is geïnteresseerd in een bepaald onderwerp wijkt diegene af van het onderwerp.

Als kinderen die al tekenen van ADHD laten zien nog eerder naar school gaan kan dit ervoor zorgen dat de focus van zo’n kind nog meer verdwijnt en dat zo’n kind uiteindelijk door de mand valt. “Je gaat ze al in een keurslijf stoppen wat voor normale kinderen al vervelend is. Een 7-jarig kind hoort nog geen weektaken te doen voor school. Jonge kinderen met ADHD moeten veel presteren op school en juist daar zijn ze niet goed in.”

 

De “dikke rode draad” van ADHD

Of mensen ADHD hebben is niet in een oogopslag te zien. Vaak zijn daar meerdere stappen en onderzoeken voor nodig. Tegenwoordig weten we wel dat er een dikke rode draad loopt in het gedrag van iemand die ADHD heeft. Met behulp van dit en vragenlijsten wordt de uiteindelijke diagnose gesteld. Het kan zijn dat er uit de vaststelling uiteindelijk twijfel ontstaat, natuurlijk omdat veel afhangt van het vragenlijstje. Er wordt veel gekeken naar de omgeving van het kind met ADHD, is deze omgeving ADHD onvriendelijk of juist heel vriendelijk, Ook wordt er gekeken naar resultaten op school. “Als een kind met ADHD slim is en met weinig concentratie veel goede cijfers haalt wordt er minder op dat kind gelet.” Als dit juist niet is wordt er heel veel op je gelet.”

ADD en ADHD

Er zijn verschillende vormen van ADHD, dat zijn er twee: ADD en ADHD. Het verschil tussen deze twee is dat ADD de rustige variant is van ADHD. “Bij alle twee hebben kinderen veel drukte in hun hoofd. Het verschil is dat bij ADD de drukte niet aan de buitenkant te merken is en bij ADHD wel.”

Er is ook een groot verschil in hulp tussen de ADHD’er en de ADD’er. Bij de ADD’er hoef je alle drukte niet te temperen. Ze hebben alsnog wel een groot concentratieprobleem. “Een ADD’er kan bijvoorbeeld een leraar heel aandachtig aankijken terwijl hij of zij helemaal niet bezig is met opletten. De ADD’er neigt ook meer naar autisme toe.” Wat ze gemeen hebben is dat de signalen bij alle twee niet zoals het hoort naar de hersenen worden gestuurd.

De duur van de zorg die ze krijgen is heel afhankelijk van allerlei factoren. Zo is het belangrijk dat het kind waar het om gaat zelf goed meewerkt tijdens de hulp en is het afhankelijk van de ouders en zelfs de leeftijd. Het verschilt heel erg.

 

Advies aan leraren

“Er zijn allerlei boeken geschreven met adviezen over hoe je een moeilijk handelbaar kind met ADHD moet behandelen en meestal werken deze adviezen niet. Vaak is het zo dat als leraren deze adviezen opvolgen en het geen nut blijkt te hebben op een bepaald kind, ze gelijk alles afreageren op het kind.”

Het is heel belangrijk voor leraren dat je nooit een plan maakt om het gedrag van het kind te verbeteren zonder het desbetreffende kind erbij te betrekken. “Betrek altijd het kind erbij.”

Ook is het slim dat leraren kritiek individueel brengen en niet in een klas hardop geven. “Geef een kind met ADHD nooit in volle klas kritiek en heb interesse in het kind is het belangrijkste advies dat ik kan geven aan leraren.”

 

Positieve eigenschappen

“Kinderen met ADHD zijn hoog gevoelig wat betekend dat ze heel erg behulpzaam zijn en niet snel zullen uitdagen. ADHD’ers tonen ook heel veel interesse in andere mensen ongeacht hij of zij de persoon wel of niet kennen. “Ze zijn ook allemaal muzikaal en dat wil niet gelijk zeggen dat je een goede stem moet hebben, het gaat meestal om timing en ritmegevoel.” Kinderen en mensen in het algemeen met ADHD zijn vaak erg getalenteerd” Zegt Hannelore. Ook hebben ze een heel gedetailleerd gehoor en gezag op alles, wat betekent dat ze heel goed kunnen onthouden op lange termijn. ADHD’ers hebben ook erg goede reflexen.

Hulpmiddelen en de waarheid

Mensen denken vaak te begrijpen wat het inhoudt om ADHD te hebben. Het is belangrijk dat mensen ook buiten het boekje om kijken. Er zijn altijd mensen die zich heel anders voelen dan wordt beschreven in zo’n boekje. Daar kunnen we van leren. “Het boek is een hulpmiddel en de waarheid ligt voor je neus.”