Inwoners centrum Tilburg coulant(er) over geluidsoverlast

Studenten van de FHJ in Tilburg hebben een publieksonderzoek uitgevoerd om uit te zoeken waar de inwoners van Tilburg centrum zich zoal aan storen. Het gaat hierbij over in welke mate zij overlast ervaren en waarvan.  In 2017 waren er 776 deelnemers en geluidsoverlast was met 50% de grootste ergernis van alle onderzochte categorieën. In 2019 is dit percentage gedaald met 13%. Ook in 2019 bleek geluidoverlast de grootste ergernis te zijn.

Men gaf aan dat qua overlast, geluid bovenaan stond. Van de bevraagden gaf 37% aan last te hebben van geluidsoverlast. Zij voegden hieraan toe dat het voornamelijk gaat om geschreeuw, gezang of gepraat van dronken mensen die huiswaarts keren na een avondje stappen. Op de 2e plaats komt bewonersoverlast met 28%.

     

Opmerkelijk is dat ieder van de bevraagden vrede met de geluidsoverlast blijkt te hebben: “Dat weet je wanneer je hier komt wonen, Tilburg is een gezellige studentenstad, in het centrum zijn genoeg locaties waar flink gefeest kan worden.” Dit gaat natuurlijk gepaard met drank. Dan hebben dronken mensen gewoon niet door hoe luidruchtig ze soms kunnen zijn.

Wat ook uit het onderzoek naar voren kwam is geluidsoverlast van voertuigen die te hard reden in het centrum. Hier onderneemt de gemeente Tilburg met een actieplan geluid tot 2021  waarin maatregelen staan als: een vastgestelde plandrempel voor wegverkeerslawaai en het aanleggen van stil wegdek bij vervanging of onderhoud op wijkontsluitingswegen.

Duidelijke weergave infographic: https://infogram.com/ocean-sand-1hdw2jd73pkp2l0?live
Chelsey Koops
Nick Visser
Hannah Jimmink