Invloed van ondernemers op vergroten van duurzaamheid

De overheid heeft verschillende doelen opgesteld op het gebied van duurzaamheid. Zo wilt de overheid dat de CO2 uitstoot in 2030 teruggedrongen is naar 40%. De industriële sector heeft veel invloed op deze uitstoot. Wat kunnen bedrijven doen op het gebied van duurzaamheid? Tom Hoven is woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze Rijksdienst geeft advies aan Nederlandse ondernemers.

Jules van Dop –  19 november 2018

“Ondernemers die zich meer willen richten op duurzaamheid kunnen bij ons terecht voor advies”, zegt Tom Hoven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kortweg RvO, is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij werkt in opdracht van verschillende ministeries, provincies, gemeenten en de Europese Unie.

De RvO heeft niet de tijd en de capaciteit om voor iedere ondernemer individueel een plan op maat te maken. “We gaan niet langs bij de ondernemers, maar we kunnen bijvoorbeeld wel telefonisch tips geven om het bedrijf van deze persoon te verduurzamen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de aanschaf van een warmtepomp of zonnepanelen. Via ons is het dan ook mogelijk om voor deze aanschaf een subsidie te krijgen.”

Aanmeldingsredenen

Met welke reden melden deze ondernemers zich aan? Dit verschilt per ondernemer. “Sommige ondernemers melden zich aan omdat ze dit als hun maatschappelijke plicht zien, anderen zijn verplicht om over te gaan op duurzamer ondernemen.” Een goed voorbeeld hiervan is dat in 2023 ieder kantoor verplicht moet beschikken over energielabel C, dit is iets wat de overheid heeft besloten. “Zo komen er ondernemers bij ons om advies vragen, om dit doel te bereiken.”

“Het aanvragen van een subsidie is de voornaamste reden dat een ondernemer zich aanmeldt bij ons. Ook kan een ondernemer bij de aankoop van bijvoorbeeld een warmtepomp dit aftrekken van zijn fiscale winst. Zo haalt hij er belastingvoordeel uit, ook dit is voordelig voor de ondernemer.” Zorgt deze subsidie of fiscaal voordeel voor meer ondernemers die zich aanmelden? Zit er een stijgende lijn in de aantallen? “Ik ben niet bekend met de aantallen, voornamelijk omdat er veel ondernemers zich aanmelden met allemaal een ander onderwerp binnen duurzaamheid. De ene vraagt advies over de aanpak van een duurzame productie, de ander wil advies over hernieuwbare energie.” De RvO ontving, voor het laatst genoemde, dit jaar 5907 subsidieaanvragen. “Het verschilt dus per onderwerp hoeveel mensen zich aanmelden: het ene onderwerp trekt veel ondernemers aan en een ander maar een stuk of twee.”

Overheidsplannen

De overheid wilt dat de CO2 uitstoot in 2030 teruggedrongen is naar 40%. “De grootste uitstoot zit momenteel in de industrie. Daar valt in principe ook de grootste klap te maken. Er zijn programma’s die zich specifiek richten op de industrie en dus op de grootste vervuilers. Die hebben een bepaalde plicht om de CO2 uitstoot af te bouwen. Beetje bij beetje moet het proces verduurzaamd worden. Wij werken hier aan mee, bijvoorbeeld door te kijken naar nieuwe technieken om dit voor elkaar te krijgen.”

De overheid stimuleert het circulair ondernemen. Dit draait om het hergebruik van producten en grondstoffen. “Op onze website staat de Grondstoffenscanner, dit is een overzicht met alle aspecten van grondstoffen. Deze scanner geeft aan waar de grondstof vandaan komt en of het bijvoorbeeld gerecycled wordt. Zo is het mogelijk om grondstoffen circulair te hergebruiken.”

Green Deal

Zo bestaan er ook Green Deals om bepaalde doelen te bereiken. “Een Green Deal is een overeenkomst tussen de overheid en betrokken partijen, waaronder de ondernemer, met het oog op duurzaamheid. Je ziet dat ondernemers wel eens tegen bepaalde beperkingen aanlopen. Ze hebben bijvoorbeeld net niet genoeg geld of lopen tegen de regelgeving aan, wat zorgt voor belemmering om iets duurzaams neer te zetten.” Hierover wordt onderhandeld met de overheid en uiteindelijk zorgt dit voor een akkoord, een zogenoemde Green Deal. “Hierin werkt de overheid dus ook mee, die kunnen aan de slag om de belemmeringen in de regelgeving weg te nemen. Zo kan een duurzaam project dus tóch slagen.” Maar de RvO ondertekent deze onderhandelingen zelf vaak niet. “Wij zijn over het algemeen de secretaris over deze Green Deals en houden de toezicht.”

Lopend proces

Wat kan er nog gebeuren om duurzaamheid onder ondernemers te vergroten? “Er wordt gewerkt aan de volgende stappen die we kunnen zetten om dit te vergroten, het is namelijk een lopend proces. Er wordt ieder jaar gekeken naar bepaalde producten waar we belastingvoordeel op kunnen geven, denk bijvoorbeeld aan een bakkersoven: voor zo’n oven is veel energie nodig. Daartegenover staat een duurzame bakkersoven, die je met fiscaal voordeel kunt kopen. Volgend jaar zal er misschien een elektrische oven als alternatief zijn. Zo zie je dat dit een lopend proces is, om telkens nieuwe duurzame oplossingen te vinden.”

“Ik durf niet te zeggen of het beleid en de financiering wordt aangepast de komende jaren, op het gebied van duurzaamheid. Je zult wel zien dat het duurzame proces telkens blijft veranderen, bijvoorbeeld door te kijken naar alternatieve energiedragers zoals waterstof.”