‘Nederland Moet Terugkeren Naar Het Geloof’

PREDIKANT VAN PROTESTANTSE KERK ‘TEMPLE OF PRAISE’ ROEPT NEDERLAND OP OM TERUG TE KEREN NAAR HET GELOOF
“WAAR MEN DE VRIJHEID HEEFT OM TE GELOVEN IN DE MEEST BIZARRE THEORIEËN IS HET JUIST GOED OM TERUG TE KEREN NAAR DE BASIS”, (Predikant dr. Boateng).

JOHN OJO
EINDHOVEN, 24 NOVEMBER

Predikant dr. Boateng van de Eindhovense pinkstergemeente ‘Temple Of Praise’ denkt dat de afname van het aantal regelmatig bezoekers van religieuze diensten te wijten is aan het materialisme van het postmoderne tijdperk.  Uit de meest recente cijfers van het periodiek onderzoek ‘Sociale samenhang en welzijn (CBS. 1971-2017) is gebleken dat het aantal regelmatige bezoekers van religieuze diensten in Nederland is afgenomen van 37% naar 16%. Recentelijk is deze afname vooral bij de katholieke kerk te merken, bij de protestantse kerk is er vooral sprake van een stagnatie.

Heeft u in uw tijd als pastoor een afnemende populariteit van het christendom waargenomen? En hoe heeft dit zich ontwikkeld?
“Nederland was vroeger veel christelijker dan nu. Er werd door de Nederlanders weleens het grapje gemaakt: Geen kerk: Geen eten.
Je ziet nu dat het aantal Nederlanders dat geïnteresseerd is in het christendom afneemt. De vanzelfsprekenheid van kerkgang neemt af. Nederlandse kinderen die vroeger met hun ouders mee naar kerk werden genomen kunnen wanneer ze zelf de keuze hebben dikwijls de motivatie niet meer opbrengen om zelf te gaan”.

Is het aantal bezoekers van uw kerk ook afgenomen? En in welke mate?
 “ Ik zie dat het aantal Nederlanders dat naar onze protestantse kerk komt afneemt of stagneert. Wel zie ik opvallend genoeg wel een toename bij immigranten.
Er zijn soms schommelingen in de opkomst, maar het totale ledenaantal van onze kerk bedraagt ongeveer 190 man.

Hoe verklaart u deze afname en/of stagnatie van het aantal mensen van de Nederlandse komaf dat uw kerk wilt bezoeken?
“Ik denk dat de bereidwilligheid van de Nederlandse bevolking om energie te steken in het christelijk geloof is afgenomen. In zekere zin is hier minder ruimte voor.  Wegens de economische welvaart en het feit dat we in een postmoderne tijdperk leven, hebben de Nederlandse mensen meer vrijheid om allerlei nieuwe ideeën te ontwikkelen. Deze ideeën verdrukken dikwijls de aandacht voor het christendom. De mensen houden zich meer bezig met het materialisme, en dit verdrukt hun interesse in het christendom.

Waarom is er wel een toename in het aantal immigranten dat uw kerk bezoekt?
“Twee elementen zijn hier verantwoordelijk voor: Een sociaal element, en een culturueel element. Bepaalde immigranten zoeken naast het protestantse geloof (dat zij bijvoorbeeld meedragen uit hun land van herkomst dat vaak veel intensiever bezig is met het geloof) ook steun, gezelschap en vriendschap bij elkaar. Het is een plek van ontmoeting, herkenning. Er is een goede atmosfeer. Er is vreugde. Er is ruimte voor muziek en lofprijzen.
Het is een goede ontwikkeling dat meer mensen komen naar onze kerk, maar ik geloof wel dat het tijd wordt dat niet-immigranten terugkeren naar het geloof.
Wij willen geen verdeling zien, maar juist vereniging.”

Er is sprake van een teruglopende interesse voor het christendom. Daarentegen blijkt er wel ruimte te zijn voor het geloof in complottheorieën: steeds meer mensen geloven in uiteenlopen ideeën zoals de ‘flat Earth theory’, waarin gesteld wordt dat de aarde plat is, en dat de Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft gesjoemeld met de bewijzen die aantonen dat de wereld bolvormig is. Hoe verklaart u, als wetenschapper en theoloog, deze afwijkende ontwikkeling?

 

“Vroeger geloofde iedereen dat de wereld plat was, totdat die overtuiging door de wetenschap ontkracht werkt. Tegenwoord zijn het meestal individuen die met behulp van de hedendaagse technologie ideeën verspreiden en volgelingen genereren.
Tegenwoordig gelooft iedereen wat men wilt, en worden bepaalde bestaande ideeën op basis van voorkeur behouden of verworpen. Er wordt ons in zekere zin minder opgedrongen dan vroeger. ”

Hoe kijkt u tegen samenzweringstheorieën aan?
“Wij zijn niet overal bijgeweest. Ik ben een voorstaander van het onderzoeken van dingen waar aanwijzingen en bewijzen voor zijn. Ik weet het niet, ik sta open voor de overtuigingen van eenieder mits er sprake is van degelijk onderzoek. ”

U bezit een doctoraat in de theologie. Hoe onderzoekt en bewijst u de diverse overtuigingen waarop het christelijke geloof is gebaseerd?
“De wetenschappenlijke methode waarbij (simplistisch gezegd) men observeerbare, testbare en herhaalbare experimenten gebruikt om veronderstellingen te bewijzen of te ontkrachten speelt een cruciale rol in vele wetenschappen. Wat vele mensen niet beseffen is dat deze methode is ontstaan in het destijds christelijke Europa, en dat men toendertijd geloofde dat God een orderlijke, rationele universum had geschapen. Newton, Galileo en Kepler geloofden allen in de Bijbel. De wetenschappelijk methode heeft echter vele beperkingen:zowel moraliteit als vele fundamentele levensvragen kunnen niet worden onderworpen aan deze methode, en in elke wetenschap bestaan er basisaannames waar dit ook voor geldt. Er worden in de vele wetenschappen diverse methodes of combinaties van methoden gebruikt om tot waarheden te komen. Een voorbeeld hiervan is geschiedenis: dit kan niet worden onderworpen worden aan de wetenschappelijke methode, en toch trekken we hier conclusies over. We moeten realistisch zijn in wat we met zekerheid kunnen stellen, en in vele gevallen trekken we de best mogelijk conclusies op basis van de beschikbare informatie, wat soms leidt tot overeenstemming.
De wereld is veel te veelzijdig en gecompliceerd om je blind te staren op traditionele wetenschappen en wetenschappelijke methodes. Maar het is absoluut een fout om zomaar van alles te geloven. Het is een delicaat veelzijdig proces, die we in de theologie proberen te bewaken. Het is de taak hier balans in te vinden, en dit is de vinden in het christendom.

U heeft zowel in Ghana als in Nederland gewoond en gestudeerd. Hoe kijkt de Ghanese maatschappij tegen het christendom aan?
“De Ghanese maatschappij is erg intensief bezig met het geloof, en het christendom is daar erg groot en belangrijk. Het is daar bijna vanzelfsprekend dat je naar kerk gaat.”

Zijn samenzweringstheorieën populair onder de Ghanese bevokingen? Hoe wordt daar mee omgegaan?
“In Ghana neemt het gros van de bevolking de ‘Flat Earth Theory’ niet serieus. Maar ze veoordelen niemand, ze behandelen ‘vreemdelingen’ vaak beter dan zichzelf. “
Ik denk dat bepaalde politici in Nederland daar wel en voorbeeld aan kunnen nemen.

 

Naast uw studie in Ghana heeft u ook gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Hoe kijken de academici tegen alternatieve theorieën aan, zowel op het wetenschappelijk als het theologisch gebied?

— “ Zeker in Nederland verwerpen ze nooit lukraak theorieën. Ze onderzoeken theorieën enn komen dan met een conclusies. De voorwaarde is echter wel: Kom met serieuze aanwijzingen en bewijzen wanneer je met een theorie oppert, anders ben je niet serieus te nemen.”

U bent pastoor van ‘Temple of Praise Ministries’.  Waarom moet Nederland terugkeren naar de protestantse kerk? Waarom moet Nederland terugkeren naar een basis van het christendom? En hoe gaat u dit voor elkaar krijgen?

“Ik denk dat we in Nederland steeds meer bizarre stromingen en opvattingen zullen zien. Waar men de vrijheid heeft om te geloven in de meest bizarre theorieën is het juist goed om terug te keren naar de basis. Het christendom brengt ons vreugde. Het nieuwe testament is een leidraad om goede wetten te vormen. Ik vind dat we meer christenen en christen-immigranten in de politiek moeten hebben. We zullen onze stem harder moeten laten klinken, en mensen laten zien wat voor persoonlijk rust het protestantse geloof en bet bezoeken van een protestantse kerk  zal opleveren.
En  als we dat doen, zal de Nederlandse bevolking wakker schudden.”