“Ik zeg altijd dat we een beetje de makelaar zijn tussen de verschillende eenheden”

Door Rosalie van Blijenburgh

In Zwolle bevindt zich het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Om meer te weten te komen over wat het expertisecentrum precies is en doet, spraken wij een medewerker.

Een expertisecentrum

“Wij zijn een expertisecentrum, een expertisecentrum dat is een samenwerkingsverband tussen politie, KMar (Koninklijke Marechaussee), IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en ISZW (Inspectie SZW). Wij zijn gericht op mensenhandel en mensensmokkel.
In principe is elke eenheid van de politie aangewezen om alle signalen mensenhandel c.q. mensensmokkel aan ons te melden.

Zodat wij dat kunnen monitoren en daar eventueel van bovenaf, de grotere zaken van kunnen ontdekken. Vervolgens kunnen wij daar een projectvoorstel voor opschrijven, zodat de eenheden daarmee aan de slag kunnen.

Het mooiste van die samenwerking is dat we allemaal convenanten hebben met de IND en KMar, dus wij hebben hele korte lijnen. Er zitten collega’s van de KMar bij ons. Hebben wij een vraag over wat wel bij de KMar bekend is, maar niet bij de politie, dan kunnen zij zo in de KMar-systemen kijken en dat is met IND precies zo. De lijn is heel kort, omdat ze bij ons in het centrum zitten.

Wij kunnen bij verschillende organisaties in een oogopslag kijken.

Wij doen geen onderzoek, wij zijn er eigenlijk alleen maar om te monitoren . Ik zeg altijd dat we  een beetje de makelaar zijn tussen de verschillende eenheden.

Meldingen

“Er komen genoeg meldingen binnen over mensenhandel en mensensmokkel. Het is ook een beetje de waan van de dag, wil ik niet zeggen, maar de waan van de regering. Die zit nu met die Syriëtravellers die vanuit Syrië naar Nederland door willen reizen, dus daar krijgen wij op het moment heel veel meldingen over. Je hebt nu dat inklimmersverhaal en je hebt die vrachtauto die van Nederland naar Griekenland is. Dat is ook weer zoiets, dat is eigenlijk smokkelen van. Want ze mogen niet, maar ze worden in die auto opgehaald en dat is smokkel. Dus dat is dan een beetje de waan van de dag. Niet dat wij daar heel veel mee te maken hebben, maar we krijgen wel die meldingen binnen.

Dat Syriëverhaal is qua smokkel wel heel erg opgekomen, maar ook dat is weer een golfbeweging. Nu kunnen ze weer niet zo goed over de Middellandse Zee varen, dus wordt het wat minder, maar dan gaan ze buitenom. Maar zodra ze straks weer over de Middellandse Zee kunnen, dan is het weer wat meer richting Italië, want dan kunnen ze met een bootje overvaren. En dan is dat weer wat meer.”

Opsporingstechnieken

“Wij hebben dan de indicatoren van mensenhandel en er zijn ook indicatoren voor mensensmokkel. Hebben ze daar mee te maken, dan zit je al in het misdrijf mensenhandel of in het misdrijf mensensmokkel. Dat zijn echt die indicatoren en die heb je nodig.”

Leuke kanten van het werk

“Ik noem altijd het voorbeeld, dat ik een keer een telefoontje heb gehad van iemand in Utrecht. “Hebben jullie deze dame,” dat was dan een prostituee c.q. slachtoffer, “hebben jullie haar bij jullie in het systeem staan?”

Dus ik doe een zoekslag bij ons in het systeem en in mijn systeem krijg ik door,  dat ze ook nog iets heeft met mensenhandel in Groningen en met mensenhandel in , volgens mij was het, Noord-Holland. Dus dat geef ik door aan Utrecht en Utrecht kan dan contact opnemen met Groningen en met Noord-Holland en dat hebben ze gedaan. Later kreeg ik weer te horen dat ze de dame hadden gevonden haar uit de prostitutie hebben kunnen halen en haar in een safehouse hebben gezet. Dat zijn dingen waar je het voor doet. Dit voorbeeld is ook al van een paar jaar terug, maar ik gebruik het wel altijd, want het geeft precies aan wat de essentie is van jouw werk.”

Onderzoeken

“Wij zitten echt op de mensenhandel en op de mensensmokkel. Dus wij gaan al van die signalen uit die we krijgen van de eenheden. Om te kijken of wij daar meer bij op kunnen plussen. Wij zitten meer in die 27 constructie. We hebben bijvoorbeeld een meneer of een mevrouw en dan gaan we kijken of wij daar meer informatie van de IND, van de KMar of van de ISZW bij kunnen vinden. Zodat we het weer over kunnen geven aan de eenheden.

Wij proberen wel de zaken op te plussen. Wij gaan echt wel wat dieper zoeken en met het samenwerkingsverband kunnen wij makkelijker signalen krijgen van verschillende eenheden.

Het is natuurlijk wel heel interessant dat jij er dingen bij gaat vinden die nog nooit gevonden zijn door iemand anders. Dat is wel mooi, want dan kunnen wij er eventueel een projectvoorstel voor schrijven, zodat een eenheid of een ander iemand daarop een onderzoek kan draaien. Dan hebben ze dat wel van jouw informatie uit en dan kunnen zij er wat mee. En dat is gewoon leuk.”